نکات کلیدی پسته

برنامه کامل کوددهی پسته

جدول تغذیه با توجه به محصولات امرالد شرکت پرشین بنیان آریا

نحوه استفاده

مرحله رشدی

زمان مصرف

مصرف کودهای اوره فسفات و پتاسه و کودهای حیوانی پوسیده و گوگرد معدنی (با توجه به آزمون خاک ) ازاوایل دی ماه تا اول اسفند

زمان مصرف گوگرد معدنی (مانند زرکوه) به میزان 1/5 تا 2 تن

خاکی

چالکود

زمستان

فروت ست 2 تا 3 لیتر + آمینو اسید 1 در هزار

محلولپاشی

قبل از گلدهی و همزمان تورم جوانه

اواخر اسفند تا اواسط فروردین

مصرف قارچکشهای مسی با توصیه کارشناسان متخصص

عملیات روغن پاشی زمستانه در زمان خواب درخت در صورت عدم تامین نیاز سرمایی حداکثر تا 10 اسفند ماه در دمای بالای صفر با الویت رقم اکبری انجام شود. غلظت روغن بسته به رقم درختان بین 30 تا 50 در هزار با نظر کارشناسان متخصص

محلولپاشی

اواسط بهمن ماه

نیترات کلسیم 50 تا 100کیلوگرم از یک سمت درخت و 100 تا 150 کیلوگرم سولفات آمونیم و 25 تا 50 کیلوگرم اوره فسفات از سمت دیگر درخت. در سیستم آبیاری تحت فشار از دادن کود نیترات کلسیم  با بقیه کودها خوداری شود. هر کدام در یک نوبت آبیاری

خاکی

تا قبل از باز شدن جوانه های گل

اسفند ماه

کلسیم 26درصد به میزان 1/5 در هزار + جلبک دریایی 1 در هزار+ اسید آمینه 1 در هزار

محلولپاشی

ارزنو شدن

فروردین ماه

تکرار کلسیم 26 % به میزان 0/75 کیلوگرم +  میکرومجیکو 0/5 در هزار

محلولپاشی

شروع رشد میوه

اردیبهشت ماه

هیومیک اسید امرالد 3 تا 5 کیلو در هکتار از یک سمت درخت

خاکی

و از سمت مقابل سولفات آمونیم 150 تا 200 کیلوگرم در هکتار (اگر هوا گرم باشد مصرف کمتر شود)

کود سه 20 یا اوره فسفات به صورت شربتی 50 کیلوگرم در هکتار + سولوپتاس 75 تا 100 کیلوگرم در هکتار شربتی

خاکی

پر شدن میوه

خرداد ماه

فسفیت پتاسیم 1/5 در هزار + اسید آمینه 1 در هزار

محلولپاشی

رشد مغز

اواسط تیر ماه

سیلیکات پتاسیم امرالد 1/5 در هزار + سیلیس 1 در هزار

محلولپاشی

تکامل مغز

اواسط مرداد ماه

فروت ست امرالد 2 تا 3 در هزار (قبل از ریزش برگها) + 2/5 کیلو در هزار اوره + نیم در هزار صابون

محلولپاشی

بعد از برداشت محصول جهت کاهش سال آوری و جبران تغذیه

اواخر شهریور تا اوایل مهر

کلسیم 26% امرادلد 1/5 در هزار

محلول پاشی

بعد از برداشت محصول جهت جلوگیری از سال آوری و جبران تغذیه

اواخر مهر تا اوایل آبان

مصرف نیترات کلسیم 50 تا 100 کیلوگرم در هکتار در اواسط تا اواخر مهر ماه و حداکثر تا نیمه اول آبان + هیومیک اسید در طرف دیگر درخت 3 کیلوگرم در هکتار

خاکی

بعد از برداشت محصول جهت جلوگیری از سال آوری و جبران تغذیه

اواخر مهر تا اوایل آبان

 

نکاتی در خصوص محلول پاشی گوگرد

موارد و توصیه های لازم برای گوگرد پاشی

 1. بیشترین میزان استفاده از50 گیلوگرم گوگرد معدنی در هزار لیتر بدون هیچ ترکیب دیگر
 2. استفاده از حالت مه پاش لانس سمپاش
 3. گوگرد پاشی در هوای خنک
 4. تانگر حتما مجهز به همزن باشد
 5. زمانی که درخت نیاز به اب دارد (( زمانی که درخت تشنه است)) از محلول پاشی اجتناب گردد
 6. محلول پاشی در باغات حتما اخرین مرحله محلول پاشی انجام شود
 7. در روزهای گرم محلول پاشی در دمای زیر 25 درجه یا قبل از ساعت 9 صبح و بعد از 5 الی 6 بعد از ظهر برای جلوگیری ازسوزندگی انجام گیرد.
 8. از محلولپاشی گوگرد در شب اجتناب شود
 9. محلول پاشی گوگرد حتی در دوز های پایین روی رقم های حساس و شاخه های نزدیک به زمین می تواند باعث سوزندگی و خسارت به میوه شود
 10. ترکیبات سم (کلرپیریفوس یا دورسبان …) یا ترکیبات کودی (سیلیکات و میکرو …) با گوگرد مخلوط نشوند.

تذکرات الزامی

 1. میوه رقم های اکبری و احمد اقای جز رقم های حساس به گوگرد می باشند لذا محلول پاشی در ساعات خنک و در صورت امکان زمانی که پوست استخوانی میوه سخت شده است انجام گیرد.
 2. سعی شود محلول پاشی بعد از آبیاری انجام شود زیرا محلول پاشی درختان تشنه سبب ریزش جوانه و تاثیر منفی روی محصول سال بعد می شود.
 3. بعد از محلول پاشی گوگرد محلول پاشی دیگر عناصر و کودها به دلیل پوشانده شدن سطح گیاه کم اثر می شوند لذا محلول پاشی گوگرد اخرین مرحله محلول پاشی باشد
 4. محلول پاشی در دماهای گرم سبب بیشترین اسیب بهدرختان اکبری احمداقای، و همچنین درختان کشت شده در خاک های سبک و شنی میگردد
 5. مقدار گوگرد توصیه شده در دما­های خیلی خنک برای ارقام اکبری و احمد اقایی 20 در هزار و برای ارقام فندقی و گله­قوچی 25 در هزار می­باشد
 6. استفاده از ریکا باعث تخلیه حجم زیادی از گوگرد بر روی میوه و درختان و سبب سوزندگی می شود لذا  بهتر است استفاده نشود.

گوگرد خاکی (معدنی، زرکوه)

 1. درباغات که دارای کشت استاندارد هستند میزان مصرف 1/5 تا 2 تن از یک سمت درختان می باشد (هرچه فاصله درختان کمتر مبزان مصرفی بیشتر می­باشد)
 2. در درختان پیوندی و نهال­ها مواردی که از ماسه بادی استفاده میشود میزان مصرف کاهش می­ یابد.
 3. عملیات گوگرد دهی حداکثر تا نیمه اول بهمن ماه انجام شود

توصیه های لازم  مهر ماه و ابان ماه تا اوایل بهمن ماه

در این ماه نیاز به محلول پاشی فروت ­ست،کلسیم و استفاده از ترکیبات کلسیم دار در آب آبیاری می­باشد

محلول پاشی فروت ست

در پاییز مصرف فروت ست قبل از ریزش برگها (اتصال برگ سست نشده باشد)

در فروت ست اسفندماه تا اوایل فروردین اکورمورن 0/25 تا 0/5 + بوتامیسول 1 در هزار یا (درخت تشنه نباشد)

فسمکس + بوتامیسول اگر در خرداد درخت کم رشد بود.

اگر پربار باشد ترکیب فسمکس+بوتامیسول+اکورمورن (افزایش تحمل سرما)

میزان 1/5در هزار  فروت تت همراه با 2/5 کیلو گرم اوره و حداقل نیم در هزار صابون برای باغات عاری از پسیل

محلول پاشی کلسیم به میزان 1/5 تا ۲ کیلوگرم در هزار می باشد

در صورت در دسترس نبود کلسیم می توان از نیترات کلسیم به میزان 2 تا 2/5 گیلوگرم در هزار لیتر استفاده کرد

محلول پاشی کلسیم حدکثر تا اول ابان ماه باید به پایان برسد

تذکراتی در خصوص کوددهی پسته

 1. به هیچ عنوان نیترات کلسیم با فروت ست همراه پاشیده نشود این دو محلولپاشی بایستی کاملا مجزا انجام شود
 2. باغاتی که خزان زود رس دارند و برگریزی شروع شده مشروط به این که فروت ست در آنها پاشیده شده و باغات تازه آب در اولویت قرار گیرد.
 3. در مواردی که برگریزی ۱۰۰ درصد می باشد فروت ست حذف و کلسیم پاشی در اولویت قرار گیرد و از محلولپاشی اوره اجتناب شود.
 4. محلولپاشی باغات تشنه حتی المقدور بعد از آبیاری انجام شود.
 5. بین محلولپاشی فروت ست و نیترات کلسیم حداقل یک هفته فاصله زمانی رعایت شود

نیترات کلسیم و اسید هیومیک همراه آب آبیاری ( شربتی)

 1. حداکثر تا دهم یا نهایتا نیمه اول آبان نیترات کلسیم همراه آب آبیاری به باغات داده شود
 2. در باغات برای هر هکتار 50 کیلو نیترات کلسیم به همراه 10 کیلوگرم هیومیک اسید پودری
 3. در باغات قطره ای در دو نوبت و هر نوبت حداکثر ۵۰ کیلوگرم نیترات کلسیم و سپس در نوبت بعد 3 کیلوگرم هیومیک پودری و نوبت بعد نیترات کلسیم

ماسه بادی

ماسه بادی در اراضی سنگین با سیلت بالا ،شور و کم آب و حاوی درز و شکاف بسیار مفید است.

گرچه ماسه بادی در خاک­های رسی می تواند نقش اصلاح فیزیکی خاک را داشته باشد.

عمده ترین نقش ماسه بادی اصلاح مدیریت آبیاری ،پیش گیری از تبخیر آب و جلوگیری از صعود نمک به سطح خاک می شود

توصیه ها

 1. ماسه بادی را با ارتفاء ۵ تا ۸ سانتی متر به صورت یک لایه سطحی در سطح خاک ریخته و سعی شود که از مخلوطشدنباخاکزیرین اجتناب گردد (به صورت مالچ در سطح خاک ریخته شود).
 2. ماسه بادی هر چه سیاهتر باشد بهتر از ماسه بادی های زرد است .

تذکرات

 1. ماسه بادی مصرفی نباید شور باشد (حداکثر شوری مورد قبول برای ماسه بادی ۶۰۰۰ میکروموس می باشد.)
 2. ماسه بادی را باید از نیمه پاییزتا نیمه زمستان به سطح خاک اضافه نمود و سپس یک نوبت آبیاری سنگین انجام نمود تا شوری احتمالی را شسته و از پروفیل خاک خارج نماید .
 3. هرگز در اواخر اسفند و اوایل فروردین (هنگام سبز شدن درخت) دادن ماسه بادی، گچ یا هر گونه عملیات خاک ورزی را انجام ندهید چون می تواند به شدت موجب خشکی درختان شود.

کوددهی پسته در بهمن ماه و اسفند ماه

کوگرد خاکی (معدنی، زرکوه)

 1. درباغات که دارای کشت استاندارد هستند میزان مصرف 1/5 تا 2 تن از یک سمت درختان می باشد (هرچه فاصله درختان کمتر مبزان مصرفی بیشتر می­باشد)
 2. در درختان پیوندی و نهال­ها مواردی که از ماسه بادی استفاده میشود میزان مصرف کاهش می­یابد.
 3. عملیات گوگرد دهی حداکثر تا نیم اول بهمن ماه انجام شود

ازت

کودهای مورد استفاده برای تامین ازت سولفات آمونیوم و اوره فسفات و نیترات کلسیم

بهترین زمان استفاده نیم دوم اسفند می­باشد.

نکته خیلی خیلی مهم: در باغات غرقابی با دور آبیاری بالای ۳۰ روز لطفا از اول اسفند همزمان با کاربرد نیترات کلسیم از یک سمت درخت از سمت مقابل ترکیب سولفات آمونیوم و اوره فسفات به ترتیب به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم و ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار  اوره فسفات در دستور کار قرار گیرد.

 1. به ازای هر ردیف ۵۰ متری ۵ کیلوگرم نیترات کلسیم از یک سمت درخت به صورت سرپاش بایستی مورد استفاده قرار دهند.
 2. استفاده از نیترات کلسیم تا اخر اسفند
 3. نکته کود های ازته و گوگرد نباید با هم مخلوط شوند

همزمان با گرم شدن هوا تقریبا از ۱۵ بهمن ماه به بعد استفاده از قارچکش های مسی با نظر متخصصین مربوطه با اولویت باغات کله قوچی و فندقی در دستور کار میباشد.

هرس ارقام کله­قوچی و احد اقایی ( ارقام زود گل ده ) در بعد از پایان یخ بندانه زمستانه برای تحریک رشد و جلوگیری از سرما زدگی

عملیات روغن پاشی

عملیات روغن پاشی باید حدکثر تا 15 اسفند و در دمای بالای صفر انجام گیرد

غلظت روغن بسته به رقم درختان بین 30 تا 50 در هزار با نظر کارشناسان متخصص

برنامه کوددهی پسته فروردین و اردیبهشت ماه

اوره فسفات 50 + سولفات آمونیم سرپاش تا اوایل فروردین قبل باز شدن خوشه  اگه جوانه باز شود ریزش داریم

همزمان با ارزنو شدن کلسیم یک تا دوبار محلول پاشی

کلسیم+میکرو 0/75 + مس 0/25

کوددهی پسته زمان ارزنو

در زمان ارزنو به دلیل عدم ثبات و پایداری میوه تازه تشکیل شده هر عامل تنش زا می تواند منجر به خسارت شود.

در این زمان معمولا آفات کلیدی پسته فعال بوده و امکان خسارت از سمت آفات وجود دارد.

در این مرحله عدم ایجاد تعادل و دسترسی به مواد غذایی و تعادل بین رشد رویشی و رشد زایشی ( جذب کلسیم ) می تواند سبب خسارت شود

 1. آبیاری و مخصوصا آبیاری سنگین در باغات پر محصول و رقم های حساس مثل اکبری کله قوچی و بعضا احمدآقایی حتی المقدور انجام نشود یا در صورت امکان به تاخیر افتد
 2. در زمانی که میزان میوه تازه تشکیل شده در باغات به 70% رسید محلول پاشی های زیر انجام شود

گرین کال ۴ لیتر + آبامکتین ۱ تا یک و نیم لیتر در ۲۰۰۰ لیتر آب

در باغ های اکبری محلول پاشی فروت فول یا سوپرفیوتاپ ۳ تا ۴ لیتر + آفتکش بینو ۲ به مقدار ۲ تا دو نیم لیتر در ۲۰۰۰

محلولپاشی ترکیبات کلسیم و مبارزه با آفات چوبخوار خصوصا میوه خوار و سنک

برای محلول پاشی کلسیم و سم مخلوط نشوند

سوپرفیوتاپ+میکرو برای رشد یکدست میوه تا نیمه اردیبهشت اوایل عدسی تا نخودی شدن اگر داغو ادامه داشت، تکرار شود.

در زمان تشکیل جوانه زایشی سال بعد (بعد از ارزنی شدن) مصرف خاکی هیومیک اسید 3 تا 5 کیلو در هکتار

کوددهی پسته بعد از ارزنو شدن

در زمان نخودی شدن میوه کلسیم +درین در سالهای OFF برای سال بعد اوایل اردیبهشت

در 70 درصد ارزنو سم پاشی بعد کلسیم محلول پاشی اگر آفات کم بود اول کلسیم

 1. سوپرفیوتاپ+میکرو برای رشد یکدست میوه تا نیمه اردیبهشت اوایل عدسی تا نخودی شدن اگر داغو ادامه داشت، تکرار شود.
 2. در زمان تشکیل جوانه زایشی سال بعد (بعد از ارزنی شدن) مصرف خاکی هیومیک اسید 3 تا 5 کیلو در هکتار
 3. بعد از مصرف هیومیک، اواخر اردیبهشت تا نیمه خرداد، سولفات آمونیم 150تا 200 کیلو گرم و اگر هوا گرم باشد مصرف کمتر شود.
 4. از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد مصرف شربتی N_P_K یا اوره فسفات + سولفات پتاسیم شربتی

برنامه کوددهی پسته در خرداد تیر مرداد شهریور

کوددهی پسته در  خرداد

 1. آخر خرداد سولوپتاس شربتی 100 کیلو در هکتار
 2. محلول پاشی کود کامل با فسفیت پتاسیم جهت بهبود تشکیل میوه در اوایل خرداد (45 روز پس از تورم جوانه)
 3. از نیمه خرداد تا نیمه تیر مصرف سولفات پتاسیم 100 کیلو در هکتار در درختان پر بار و در درختان کم بار تا 75 کیلو در هکتار

کوددهی پسته در تیرماه

سم پاشی +اسید آمینه (کاهش تنش)

کوددهی پسته در مرداد

سیلیکات پتاسیم برای کاهش گرمازدگی

کوددهی پسته در شهریور

اواخر شهریور (نیمه دوم) مصرف نیترات آمونیم برای ذخیره سال بعد 6 تا 8 گالن در هکتار

برای زودرسی در مرداد یا شهریور، مصرف فسفیت پتاسیم به صورت محلول پاشی

در باغهای با خوشه های ضعیف و ریز (احتمالا، مصرف زیاد روغن بخصوص در باد شدید حین سم پاشی برای آفات پروانه و … در این حالت به سم روغن نزنند و یا حداکثر  در هزار)، بهتر است سم افوریا خالص زده شود. افوریا معمولا باعث تشدید داغو میشود.

بهترین زمان مبارزه با آفات پسته چه زمانی است؟

بهترین زمان مبارزه با آفت سنک و چوب خوار زمانی است که ارزنو شدن میوه در باغات به 70% رسیده است

مچ 1/5 در هزار – کنسالت برای چوب خوار (اگر هوا گرم نباشد تا 5 درصد روغن ولک زده شود و اگر گرم باشد تا 3 درصد زده شود. و گرمای زیاد از صابون استفاده شود.

سنک میوه خوار شپشک کنسالت 1 و دیازینون 1 تا 1/5 در هزار. اگر هوا گرم نباشد تا نیم در هزار ولک اضافه شود و اگر هوا گرم باشد تا 0/3 در هزار و دما بیشتر از صابون استفاده شود.

کنترل پسیل

آبامکتین در اواخر اردیبهشت 0/75 در هزار + کلسیم 1/5در هزار  (در زمان فروت ست) (با توان کنترل همزمان میوه خوار)

کائولین مافا حداقل 30 در هزار  (اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد)

بیوچار 50 در هزار

سیلیکات پتاسیم 2 درهزار + صابون آجودان 1/5در هزار + اسید آمینه 1 در هزار

سم آکتاویا 0/75 در هزار   یا مموری 0/5 در هزار

توصیه هایی در خصوص کنترل آفات پسته

اغلب سموم ذكر شده  جهت کنترل پسیل پسته صرفاً روی پوره های سنین مختلف پسیل بویژه پوره های سنین پایین(پوره های پسیل سنین 1 تا 3 كه به رنگ زرد قابل روئیت می باشند) موثرند و بر روی سایر مراحل رشد حشره كامل و تخم آفت تاثیر كمتری دارند

نکات کلیدی آبیاری پسته

به دلیل رشد مغز پسته در تیر ماه قطع آبیاری پسته در این ماه با افزایش شدید درصد پوکی، باعث کاهش قابل ملاحظه اي در میزان محصول نهایی خواهد شد.

در برخی از ارقام زودرس، آبیاري پسته به میزانکافی در مرداد ماه باعث افزایش قابل توجهی در میزان خندانی محصول می گردد.

ولی در اغلب ارقام تجاري، مهمترین آب براي خندان شدن و رسیدگی کامل میوه، آبیاري شهریور ماه و یا آخرین آبیاري قبل از برداشت محصول می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *