اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

محصــــولات ما

راهنــمای گیــاه

گوجه فرنگی

خیار

فلفل

سیب زمینی

پیاز

توت فرنگی

گل رز

پسته

ذرت

خــدمــات ما

جدیدترین مقالات

علائم کمبود عناصردرخرما

نیتروژن ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﻧﻴﺘﺮوژن در ﺑﺮگ ﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻨﻲ ﻧﺨﻞ ﺧﺮﻣﺎ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ ﮔـﺮد د .رﻧـﮓ  ﺑﺮ گ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺒﺰ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد

ادامه مقاله »

تغذیه خرما

نیاز غذایی خرما کودهای آلی حداقل هر دوسال یکبار باید مقدار 50-30 کیلوگرم کود حیوانی پوسیده در خاک پای درختان خرما پخش و مخلوط گردد

ادامه مقاله »

گیاهشناسی خرما

خرما با نام علمی Phoenix dactylifera  گیاهی تک لپه، گرمسیری و نیمه گرمسیری است. خرما به عنوان پنجمین محصول باغی کشور 1/3 میلیون تن در

ادامه مقاله »

بیماریهای گردو

عامل این بیماری باکتری Xanthomonas arboricola  pv. juglandis   است. که این باکتری میله ای شکل است. علائم بیماری شرایط مساعد بیماری پیشگیری کنترل شیمیایی ﺷﺎﻧﻜﺮﻫﺎي

ادامه مقاله »

تغذیه گردو

با در نظر گرفتن نتایج آزمون خاک و برگ و با توجه به سن درخت گردو به ازای هر درخت سالیه 1- 0/5 کیلوگرم ازت

ادامه مقاله »

جدیـدتـرین خبرها

نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز

نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز

هجدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی شیراز زمان برگزاری 20 الی 23 اردیبهشت ماه 1401 محل برگزاری نمایشگاه : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی شیراز