آفات و بیماریهای پسته

آفات و بیماریهای پسته

در این مقاله به آفات و بیماریهای پسته و بهترین روش کنترل آن پرداخته می شود.

در روش های نوین مبارزه با آفات و بیماریهای پسته با نگرش وسیع تری انجام می گیرد و به جای کنترل یک آفت یا بیماری، کنترل کلیه آفات و بیماریها بجای استفاده از یک روش از روش های مختلف مبارزه استفاده می شود

شناسایی و کنترل مهمترین آفات پسته

چرا برگها و جوانه های میوه دهنده پسته سال بعد می ریزند؟

پسیل پسته: پسیل مهمترین آفت پسته است که باغداران به آن شیره خشک میگویند. زیرا عسلک دفع شده از انتهای بدن پوره های این آفت، درمقابل هوا خشک شده، تبدیل به دانه های مدور شکر مانندی میشود که روی برگها و زیر درخت میریزد.

از خسارتهای این آفت، ریزش برگها، جوانه های میوه دهنده سال بعد و همچنین بسته شدن روزنه های هوایی در اثر ترشح عسلک میباشد

نکته: آلودگی ارقام مختلف پسته به پسیل متفاوت است به طوری که کمترین زاد و ولد روی ارقام بادامی زرند و سرخس دارد و سرعت رشد پوره ها روی این ارقام کندتر و میزان مرگ و میز نیز بالاست .

ارقام اکبری، کله قوچی، احمد آقایی و سفید پسته نوق، ممتاز و اوحدی حساستر از ارقام بادامی زرند و سرخس می باشند.

پسیل پسته چه زمانی فعالیت دارد؟معمولاً در اواخر اسفند با گرم شدن هوا از پناهگاه های زمستانگذران خارج و بلافاصله پس از متورم شدن و باز شدن جوانه های پسته شروع به فعالیت، تغذیه و تخم گذاری می نماید.

در زمان ریزش برگها در پاییز هم بعضی باغ ها به آفت آلوده هستند. میزان خسارت آفت در اوایل بهار و اواخر تابستان كمتر و در اوایل تابستان و زمان مغز رفتن میوه ها بیشتر است.

تراكم شدید جمعیت حشره همزمان با شروع مغز بستن پسته و یا پس از آن، موجب اختال در روند پر شدن مغز می گردد

علائم خسارت پسیل در پسته

کنترل پسیل پسته

مبارزه بیولوژیک
پسیل پسته دارای دشمنان طبیعی متعددی مانند زنبور پسیلافاگوس، بالتوری، سن های شكاری، كنه های شكاری و انواع كفشدوزك ها است كه در بعضی شرایط می توانند جمعیت آن را در طبیعت تا حدودی كنترل نمایند.

کارت های زرد : اندازه کارت 10 * 20 سانتی متر و قطر آن 5/ 0 تا 1 میلی متر و به وزن حدود 15 گرم است.

در هر هکتار 100 تا 400 عدد کارت به کار می رود که بایستی جهت شکار حشره کامل قبل از تخم ریزی نصب گردند.

محل نصب کارت های زرد در سمت بیرونی تاج درخت و به ارتفاع نصف تاج در جهت های مختلف است. دو نوبت کارت گذاری در سال کافی است، یکی در دهه دوم فروردین که در این نوبت زنجره پسته را نیز کنترل می کند و دیگری در نیمه دوم تیر ماه است.

مبارزه شیمیایی
جهت مبارزه شیمیایی با پسیل پسته اغلب حشره كش های زیر در مرحله پوره سنین مختلف آفت توصیه می گردد.
– كنسالت 0/5 لیتر در هزار
– آكتارا 300 میلی گرم در هزار
– انویدور 300 سی سی در هزار
– كالیپسو 300 سی سی در هزار (فقط یك نوبت و در اواخر فصل تابستان توصیه می گردد)
– موسپیلان (استامی پراید) 250 تا 350 گرم در هزار
– دارتون (زولون+ تفلوبنزورون) 2/5 لیتر در هزار
– مونتو 0/5 تا 0/6 لیتر در هزار
– كونفیدور 400 سی سی در هزار
– مایع شوینده 2 تا 5/ 3 در هزار (در بعضی شرایط)

توصیه هایی در خصوص مبارزه شیمیایی پسیل پسته

بهترین روش کنترل پروانه چوبخوار پسته چیست؟

پسته: این آفت در حال حاضر یکی از مهمترین آفات در مناطق پسته کاری ی کشور میباشد.

این حشره روی تمام درختان پسته، اعم از ضعیف یا قوی با تغذیه و تخلیه فضولات درون دم خوشه ها در مراحل اولیه باعث ریزش تعدادی از دانه ها شده و خوشه های آلوده، میوه کمتری نسبت به خوشه های سالم دارند.

 

کنترل پروانه چوبخوار پسته

بهترین راه هرس شاخه های آلوده به آفت است، زیرا زمستان گذرانی آفت به صورت لارو درون شاخه های یکساله و چند ساله است.

هرس دقیق همراه با شناخت شاخه های آلوده که از حد معمول لاغرتر و تمایل آنها به سمت زمین و جوانه هایی که استحکامی روی
شاخه آلوده ندارند، مشخص می شود. نکته قابل تأکید سوزاندن شاخه های هرس شده تا اوایل اسفند ماه است.

رعایت فواصل درختان : زیرا حشره خیلی از نظر پرواز فعال نبوده، بنابراین خسارت بیشتر در باغات با تراکم زیاد دیده می شود.

کنترل زراعی پروانه چوبخوار پسته

عملیات زراعی مثل شخم، کوددهی، آبیاری منظم و به میزان کافی، تنظیم فواصل کشت و غیره باعث تقویت درخت و افزایش تحمل آن به آفت می گردد.

هر عاملی که موجب رشد و چوبی شدن هر چه سریعتر شاخه های تولیدی درخت در فصل بهار و تولید خوشه های میوه با دم خوشه های قوی گردد، می تواند آلودگی را کمتر کند.

در خاک های سبک، درختان پسته زودتر فعالیت رشدی خود را شروع نموده و به دلیل فقر مواد غذایی شاخه های نازک و غیر خشبی ایجادمی نمایند که برای تغذیه آفت بسیار مناسب است.

مصرف کودهای دامی بویژه کود مرغی و یا کودهای ازته به منظور جبران ضعف های خاک سبک، عاملی جهت افزایش آلودگی است

مبارزه شیمیائی

زمان مبارزه فقط با نصب تله فرمونی در هر منطقه و یا محاسبه نیاز حرارتی مشخص خواهد شد.

بعد از مشخص شدن اوج ظهور حشرات کامل تا یک هفته زمان مناسب برای سم پاشی می باشد.

نصب تله ها در ارتفاع یک و نیم متر از سطح زمین است، زیرا بیشترین جذب را داشته اند. باید در نظر گرفت که حشرات بالغ کرمانیا به
درجه حرارت 10 تا 15 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 60 درصد برای فعالیت نیاز دارند.

افزایش درجه حرارت و کاهش رطوبت می تواند موجب مرگ و میر طبیعی و کاهش جمعیت آفت باشد.

سموم شیمیائی جهت کنترل پروانه چوبخوار

1- لاروین 1/5 کیلوگرم در 1000 لیتر آب

2- لوفوکس 1/5 در 1000 لیتر آب

3- مچ 1/5 در 1000 لیتر آب

نکته: زمانی که شفیره ها مثل قایق کوچک بر عکس روی شاخه ها هستند، می توان از روغن ولک 2 در صد و حشره کش اتیون و یا دیازینون با غلظت 2 در 1000 بر علیه شفیره استفاده نمود.

مبارزه بیولوژیک

شامل چندین روش مختلف است

1- روش جلب و کشتار (Attract and Kill)

بر پایه سیستم جلب آفت و امحاء بخش قابل توجهی از جمعیت آفت و در نتیجه جلوگیری از خسارت محصول می باشد.

تفاوت اصلی درآن است که در این روش تکیه بر روی یک ماده سمی می باشد که بیشتر از یک تله باعث از بین رفتن یک آفت می شود

روش Mass Trapping یا شکار انبوه توسط لور (فرمون)

بهترین تله برای پیش آگاهی و شکار انبوه این حشره، تله یونی تراپ یا فانل می باشد.

چنانچه تله فانل در دسترس نبود از تله دبه ای شبیه دبه ماست استفاده می شود. در استفاده از این تله فقط کافیست روغن سوخته ماشین به همراه مقداری آب بریزید تا شکار انبوه داشته باشید.

اگر میزان آلودگی باغ زیاد نباشد و در صفر تا 20 درصد باشد با گذاشتن 5 تله دلتا در هکتار آفت کنترل می شود.

در کل گذاشتن 5 تله فرمونی با تله فانل در هر هکتار و شکار انبوه و همزمان شناسائی پیک پرواز برای سمپاشی احتمالی می تواند بهترین نتیجه را بهمراه داشته باشد

خشک شدن سر شاخه های پسته و عقیم شدن درخت در اثر خسارت چه آفتی است؟

علائم خسارت این آفت شامل وجود سر شاخه های کم برگ یا عاری از برگ و خوشه میباشد که نهایتاً میتواند به خشکی کامل آنها منجر شود.

در صورتی که سر شاخه خشک، از قسمت نوک آن تا قسمتی که سبز باقیمانده به دقت مورد بازدید قرار گیرد، میتوان جوانه هایی را پیدا کرد که روی آنها سوراخی وجود دارد که در واقع محل ورود آفت به شاخه است.

مخصوصا در درختهای ابتدای ردیفهای باغ میتوان سر شاخه هایی که در نوک و یا اطراف آن جوانه باز نشده و دارای سوراخ است پیدا کرد.

حشرات کامل برای تغذیه به جوانه هایی که در محل اتصال دمبرگ به شاخه قرار گرفته اند حمله نموده، آنها را سوراخ و دالان کوتاهی در وسط چوب ایجاد می کنند.

در نتیجه این جوانه ها که باید سال بعد به شاخه و میوه تبدیل شوند، از بین می روند. لارو این سوسک زیر پوست شاخه های خشک شده درختان پسته زندگی می کنند و همراه با تغذیه خود دالان هایی ایجاد می نمایند.

کنترل سوسک سر شاخه خوار پسته

زمان کنترل
همزمان با استقرار حشره کامل روی جوانه هادر نیمه اول اردیبهشت ماه
مبارزه شیمیایی
1-فنیتون ( لباسید) 1/5 لیتر در هزار
2- فنیتروتیون ( سومیتیون) 1/5 لیتر در هزار
مبارزه غیر شیمیایی
انجام مبارزه تلفیقی شامل اقدامات فیزیکی از قبیل هرس به موقع، تمیز نگه داشتن باغ، آبیاری منظم و تغذیه ی مناسب می باشد.

تله گذاری با سرشاخه های نیمه خشک پسته از اوایل مهر تا اواخر زمستان به طور منظم و به فاصله 15 تا 20 روز و سوزاندن سرشاخه های تله به منظور از بین بردن تخم و لاروهای این آفت موثر می باشد.

چرا دانه های پسته روی خوشه می خشکند؟

علائم خسارت سن در پسته

این آفت به دو گونه به پسته خسارت میزند: 1- بر اثر تغذیه سن، قبل از تشکیل پوست استخوانی باعث عدم رشد مغز پسته میشود و در نهایت منجر به خشگیدگی پسته روی خوشه میگردد.

2- پس از تشکیل کامل مغز و قبل از برداشت، تغذیه سن از مغز پسته و ایجاد نوعی بیماری میکند که روی مغز در محل شکاف پوسته چوبی لکه هایی ایجاد شده و طعم آن تلخ میگردد که در اصطلاح محلی، باغداران آن را ماسوی پسته مینامند.

نحوه مبارزه با سن های پسته

1- حمایت از دشمنان طبیعی بویژه زنبورهای انگل تخم سن ها با کاهش دفعات سمپاشی
2- مبارزه زراعی : اجتناب از کندن و از بین بردن میزبان های وحشی سن ها در مناطق کوهستانی و دشت های اطراف باغات پسته .

چرا میوه های پسته سیاه شده و میریزند

زنجره پسته (شیره تر): در مناطق پسته خیز به این آفت شیره تر گفته می شود. از محل نیشزدگی حشرات به پریکارپ میوه های جوان، شیره نباتی خارج شده و همزمان فضولات و ترشحات پورهها روی بر گها و خوشه ها میریزد.

این ترشحات علاوه بر آنکه باعث سوختگی بر گها و خوشه ها میشوند، محیط مناسبی را نیز برای رشد و نمو قارچهای ساپروفیت ایجاد میکنند و اغلب درختهای آلوده، مبتلا به بیماری دوده یا فوماژین میشوند.

در نتیجه به تدریج میوهها خشک و چرو کیده میگردند. گاهی هم خسارت به انداز های است که هیچ میوه سالمی روی درخت باقی نمی ماند.

کنترل زنجره پسته
1- تقویت درختان
2- آبیاری منظم
3- هرس مناسب
4- رعایت فواصل کاشت درختان
5- یخ آب زمستانه
6- تله های چسبناک زرد رنگ در اوایل فروردین
7- سمپاشی با سموم دارتون، زولون و اندوسولفان با غلظت 2 در 1000

بطور کلی مبارزه اختصاصی علیه این آفت توصیه نمیشود، ولی در صورتی که در بعضی از موارد آفت طغیانی باشد باید سمپاشی زمانی انجام شود که زنجره ها موفق به تخم ریزی نشوند.

برای این منظور سمپاشی باید هنگام ظهور جوانه های برگ و گل صورت گیرد. این زمان تقریباً ۱۵ تا ۲۰ روز قبل از بازشدن جوانه های برگ و ظهور گلها است.

در صورتی که مبارزه علیه حشرات کامل قبل از گل صورت نگیرد باید صبر نمود تا پوره ها ظاهر شوند و سپس اقدام به سمپاشی کرد.

چرا برگ های پسته توری مانند می شوند؟

علائم خسارت پروانه برگخوار پسته (رائو پسته)

لاروهای این آفت پس از خروج از تخم از برگ ها تغذیه کرده و برگ را به حالت توری مانند در می آورند. تغذیه لاروها از برگ باعث شفاف شدن برگهامی شوند و پس از مدتی برگها قهوه ای شده و میریزند.

درختان آلوده میوه ای تولید نمی کنند و در صورت تولید میوه مغز تشکیل نمی شود

کنترل رائو پسته

استفاده از دشمنان طبیعی آفت

انجام شخم و یخ آب زمستانه

کنترل شیمیایی با استفاده از حشره کش های فسفره ولی سمپاشی که علیه ایر آفات پسته اعمال می شود بر این آفت نیز موثر است.

شناسایی و کنترل مهمترین بیماریهای پسته

یکی از بهترین روش ها برای کنترل بیماریهای پسته، شناسایی علائم ایجاد شده در گیاه می باشد. و با توجه به علائم ایجاد شده می توان راهکار مناسبی جهت کنترل بیماریهای پسته ارائه داد.

در این مقاله به شناسایی علائم و کنترل بیماریهای پسته پرداخته شده است

بهترین روش کنترل گموز در پسته چیست؟

عامل بیماری

یکی از بیماریهای پسته بیماری گموز است. عامل این بیماری چهار گونه قارچ شاملP.drechsleri ، P.cryotogea ،Phytophtora citrophtora و P. megaspeama می باشد.

توسعه بیماری

شرایط بهینه برای این قارچ، محیط با رطوبت بالا می باشد و در این شرایط تکثیر آن به سرعت انجام شده و به راحتی قابل انتقال است.

علائم بیماری

عامل این بیماری باعث خشکی درختان در باغهای پسته که ظاهراً بدون هیچ دلیلی و در حالیکه برگهای درخت سبز خشک شده اند در مدت نسبتاً کوتاهی رخ میدهد. چنین اتفاقی میتواند برای درختان مجاور این درختان و یا در ردیفهای دیگر همان باغ رخ دهد

کنترل بیماری گموز

بهترین روش مبارزه با این بیماری اقدامات پیش گیرانه است. بدین منظور از تماس مستقیم آب با طوقه بایستی اجتناب شود.

در شرایط آب و خاک غیر شور بهتر است در اطراف طوقه درخت تشتکی ایجاد تا آب به طوقه درخت نرسد ودر شرایط آب و خاک شور بهتر است دور طوقه درخت را از خاک عاری کرده  و با ماسه درشت بادامی پر کنیم.

برای جلوگیری از شیوع بیماری نباید از زه آب باغات آلوده استفاده کرد. در باغات آلوده دوره آبدهی ( فواصل آبیاری) را طولانی تر کنیم.

برای معالجه در مراحل اولیه بیماری می توان اطراف طوقه را توسط مخلوط بردو، فوزتیل آلومینیم به میزان 2/5 در هزار در اردیبهشت ماه و یا سایر قارچ کش های موثر تیمار کرد.

استفاده از بردوفیکس 10 در هزار هنگام ایجاد گودال کنار نهال و هنگام آبیاری

پوسیدگی طوقه و ریشه پسته
کنار زدن خاک دور طوقه و تنه پسته جهت مبارزه با پوسیدگی طوقه و ریشه

چرا تنه درخت پسته و شاخه های اصلی و فرعی سیاه می شوند

بیماری سرخشکیدگی درختان پسته: یکی از بیماریهای  پسته در مناطق پسته کاری بخصوص در واریته های کله قوچی و فندقی است. عارضه به تدریج موجب ایجاد شانکر و نکروز یا سیاه شدگی در تنه و شاخه های اصلی و فرعی می شود

این عارضه بیشتر در شرایطی ایجاد می گردد که درختان در وضعیت مناسب تغذیه ای و آبیاری نبوده و در نتیجه شاخ و برگ انبوه و مناسبی ندارند.

در این صورت پوست شاخه ها در معرض مستقیم نور آفتاب و در نتیجه آفتاب سوختگی قرار می گیرند که در این شرایط پوست به رنگ قرمز در می آید و در نهایت با حمله قارچ ها به رنگ سیاه در می آیند.

سرخشکیدگی پسته

کنترل سر خشکیدگی پسته

استفاده از قارچ کش های مسی،  اکسی کلرورمس چند سالی هست که در باغات پسته بعد از هرس شاخه های آسیب دیده با غلظت 1/5در هزار محلولپاشی می گردد. ترکیب دیگر مسی ترکیب بردو است

چرا ریشه درخت پسته گره مانند شده و سپس می پوسد

نماتد از بیماریهای پسته می باشد که در صورت بروز آلودگی علائم زیر در گیاه بروز می کند

علائم بیماری نماتد در پسته:

1- توقف رشد درختان
2- ضعف و بی حالی کلی درخت
3- زردی حاشیه برگ
4- قاشقی شدن و ریزش برگ های سرشا خه های درخت
5- خشک و بی برگ شدن سرشاخه های درخت
6- گره گره و غده ای شدن ریشه درخت همراه با پوسیدگی ریشه
7- دیر سبز شدن درخت در اوایل فصل نسبت به سایر درختان

 

نماتد
تشکیل گره روی ریشه پسته در اثر حمله نماتد

کنترل نماتد پسته

در مـورد عامـل نماتـد، مدیریـت عامـل بیمـاری زا حائـز اهمیـت اسـت. کاربـرد ترکیباتـی کـه مـی توانـد افزاینـده ی مقاومـت گیـاه در برابـر ایـن عامـل باشـد درختـان را در ایـن شـرایط کمـک مـی کنـد.

کاربـرد ترکیباتـی بـا سـاختارهای شـبه ترپنوئیـدی میتوانـد بـالا برنـده ی مقاومـت گیـاه بـه همـه ی عوامـل بیمـاری زا باشـد کـه در ایـن شـرایط قویـا توصیـه مـی گـردد.

نتایـج تحقیقاتـی در ایـن رابطـه نشـان داده کاربـرد عوامـل زنـده ماننـد عامـل باکتـری باسـیلوس سـابتیلیس توانسـته کنتـرل مناسـبی در مـورد نماتـد هـا در درختان پسته ایجاد کند

سایر بیماریهای پسته

بیماری پژمردگی ورتیســیلیومی: پژمردگی ورتیسیلیومی نیز از بیماریهای پسته است که عامل اين بيمارى قارچ ورتيســيليوم میباشد كه محل فعاليت آن در آوندهاى چوبی است كه با ترشح زهرابه و تجمع اندام قارچ در محل انشــعاب شــاخه ها و تنه باعث بسته شدن آوندهاى چوبی میگــردد.

اولين علائم اين بيمارى، لکه هاى زرد يا ســوخته، بين رگبرگ هاى شاخه هاى مبتلاســت، همچنين اين بيمارى باعث خشك شدن سريع دمبرگ، يك يا چند شاخه اصلی يا تمام درخت میشود.

بیماری پوسیدگی آرمیلاریایی ریشه: یکی دیگر از بیماریهای پسته پوسیدگی آرمیلاریایی است. عامل اين بيمارى نوعی قارچ به نام آرميلاريا میباشد كه در خاكهاى مسطح غرقاب، بيشتر فعاليت داشته و باعث بروز اين بيمارى میگردد.

اولين علائم معمولاً از يك طرف درخت شــروع شده و رشد كاهش يافته و برگها زرد شده و سپس میريزند و در طول چند سال تمام درخت

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *