پایگاه دانش

دسته بندی: یونجه

کوددهی یونجه
پایگاه دانش

آفات و بیماریهای یونجه

آفات مهم یونجه سرخرطومی برگ یونجه سرخرطومي برگ يونجه مهمترين آفت يونجه‌زارهاي ايران به شمار مي‌آيد. عمده‌ترين آسيب و زيان اين آفت ناشي از تغذيه

ادامه »
کوددهی یونجه
پایگاه دانش

کمبود عناصر غذایی یونجه

علائم کمبود عناصر غذایی یونجه به شرح زیر می باشد نشانه‌هاي کمبود عناصر غذایی و مقادیر کود مورد نیاز براي محصول یونجه در مناطق با

ادامه »
کوددهی یونجه
پایگاه دانش

کوددهی یونجه

کوددهی یونجه  کوددهی یونجه (روش دستپاش) در سال اول و پیش از کشت، کود با خاك مخلوط می‌شود ولی در سال‌هاي بعد در زمان مناسب

ادامه »
کوددهی یونجه
پایگاه دانش

کشت یونجه

شرایط مناسب کشت یونجه ویژگی‌هاي خاك جهت کشت یونجه به خاك‌هاي عمیق با بافت سبک تا متوسط و حاصلخیز نیاز است. اثر حاصلخیزي خاك در

ادامه »
پایگاه دانش

گیاهشناسی یونجه

در میان خصوصیات گیاهشناسی یونجه می توان به برگ، ساقه، ریشه، گل آذین، میوه و بذر اشاره کرد خصوصیات گیاهشناسی یونجه برگ از نظر گیاهشناسی

ادامه »