پایگاه دانش

دسته بندی: پسته

مدیریت تغذیه پسته
پسته

آفات و بیماریهای پسته

آفات و بیماریهای پسته در این مقاله به آفات و بیماریهای پسته و بهترین روش کنترل آن پرداخته می شود. در روش های نوین مبارزه

ادامه »
مدیریت تغذیه پسته
پسته

اختلالات تغذیه ای پسته

اختلالات تغذیه ای پسته: یکی از راههای مدیریت مناسب باغ پسته و به حداکثر رسانی عملکرد پسته آگاهی از اختلالات تغذیه ای پسته است.در این

ادامه »
مدیریت تغذیه پسته
پسته

مدیریت تغذیه پسته

مدیریت تغذیه پسته (غلظت عناصر غذایی در برگ پسته) مدیریت تغذیه پسته: جهت مدیریت مناسب تغذیه پسته و تعیین بهترین برنامه کودی باغات پسته آگاهی

ادامه »
مدیریت تغذیه پسته
پسته

احداث باغ پسته

احداث باغ پسته: اولین اقدام جهت احداث باغ پسته آگاهی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک محل مورد احداث است. در جدول زیر برخی از

ادامه »
مدیریت تغذیه پسته
پسته

گیاهشناسی پسته

خصوصیات گیاهشناسی پسته پسته‌ يك‌ ميوه‌ گرمسيری است‌ ، که بصورت درخت يا درختچه می باشد. درخت یا درختچه پسته دارای برگ‍های مركب شانه ای

ادامه »
پسته
پسته

نکات کلیدی پسته

برنامه کامل کوددهی پسته جدول تغذیه با توجه به محصولات امرالد شرکت پرشین بنیان آریا نحوه استفاده مرحله رشدی زمان مصرف مصرف کودهای اوره فسفات

ادامه »
پسته

پسته

پسته یكی از گیاهان مهم خانواده پسته سانان ( Anacardiaceae ) و متعلق به جنس pistacia می باشد. 11 الی 17 گونه و چند زیر

ادامه »