کودهای میکرو

مولی فلکس(مولیبدن مایع)

عنصر تشکیل دهندهمولیبدن
درصد17

اف ای فلکس( کلات آهن6درصد)

عنصر تشکیل دهندهآهن کلآهن کلاته
درصد64.6

اف ای فلکس(کلات آهن10درصد)

عنصر تشکیل دهندهآهن کلاته
درصد10

کلات روی

عنصر تشکیل دهندهکلات روی
درصد13

کلات مس

عنصر تشکیل دهندهمس کلاته
درصد10

کلات منگنز

عنصر تشکیل دهندهمنگنز کلاته
درصد11

لیکو بور

عنصر تشکیل دهندهبور
درصد11

میکروموشن

عنصرتشکیل دهنده منیزیمآهنبورمولیبدن
درصد0.2410.1
عنصرتشکیل دهندهرویمنگنزمس
درصد641.5

میکرومیکس پلاس

عنصرتشکیل دهنده آهن رویمس
درصد6110.2
عنصرتشکیل دهندهمنگنزگوگرد
درصد68

میکرومیکس

عنصرتشکیل دهنده آهن رویمس
درصد630.2
عنصرتشکیل دهندهمنگنزگوگرد
درصد1.55

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *