کوددهی انبه

نحوه استفاده و میزان کوددهی درختان انبه

برای رشد و نمو مناسب گیاه باید هر سال از کودهای شیمیایی استفاده نمود. نحوه کوددهی انبه به صورت زیر است: میزان مصرف کود شیمیایی در سال اول بعد از کاشت گیاه بوده و در سال‌های بعد همزمان با شروع فصل بارندگی خواهد بود. همچنین مصرف کودهای ازته قبل از شکوفه‌دهی درخت در تثبیت میوه موثر است.

معمولا میزان مصرف کود شیمیایی نیترات آمونیوم همراه با کلسیم به شرح ذیل می‌باشد. سال اول 50 گرم، سال دوم 100 گرم، سال سوم 150 گرم، سال چهارم 200 گرم، اگر کمبود پتاس در خاک وجود داشته باشد از کود شیمیایی مرکب با ترکیب 12-15-18 به جای کود فوق استفاده می‌گردد. در این صورت 100 گرم برای هر درخت در سال اول و 150 گرم در سال دوم و 200 گرم در سال سوم توصیه می‌شود. در سال‌های بعد با توجه به وضعیت پتاس خاک باید میزان مورد نیاز افزایش یابد.

کاربرد محلول‌های حاوی ریزمغذی شامل مس، روی، بر و منگنز نیز مفید است. این کار بهتر است که در سال‌‎های اول کاشت سه بار در سال و در مورد محلول بر یک بار سال انجام پذیرد. استفاده از این محلول در سال‌های بعد حداقل یک بار در سال باید صورت گیرد. بهترین زمان برای مصرف کود حیوانی اوایل آذر و دی ماه و مصرف کودهای ازته و فسفره در اواسط بهمن ماه است.

در مناطقی که قادر به دادن کود حیوانی و شیمیایی در هر سال نباشد از کود سبز استفاده می‌گردد. البته می‌توان باغ را به 3 قسمت تقسیم کرد. یک قسمت از کود سبز و در قسمت دوم از کود حیوانی و در قسمت سوم از کود شیمیایی استفاده نموده به این ترتیب در سال بعد محل و نوع کود را تغییر می‌دهند.

بهترین زمان مصرف کود حیوانی در اوایل آذر و دی ماه می‌باشد، همچنین زمان استفاده از کودهای ازته و فسفره در اواخر بهمن ماه می‌باشد.

در ابتدای رشد نهال باید از کودهای ازته در اواخر فروردین تا اردیبهشت ماه استفاده نمود. در مورد محل دادن کود ازته ابتدا دایره‌ای به شعاع 30 سانتی‌متر از تنه درخت رسم نموده و مجدداً از آن دایره دیگری به شعاع 60 سانتی‌متر از تنه درخت رسم کرده و در قسمت دوم دایره کود استفاده می‌گردد.

نکات مهم و ضروری در خصوص کوددهی انبه

 • در 6 ماه اول پس از کاشت نیازی به کوددهي نیست.
 • در ابتدا کودهای کندرها ترجیح داده مي‌شوند.
 • مقادیر کودها را به دفعات متعدد تقسیم کرده و از یك مرتبه دادن کود خودداری کنید.
 • درست قبل از زمستان هیچ گونه کودی مصرف نکنید.
 • در شرایط خیلي گرم هیچ گونه کودی استفاده نشود.
 • بعد از آبیاری، تغذیه یکي از حساس‌ترین جنبه‌های مدیریت باغ انبه است.
 • تغذیه نقش محوری را در پدیده شناسي درخت و نهایتاً محصول ایفا مي‌کند.
 • درخت انبه عمداً به عناصر پرمصرف (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) و کم مصرف (آهن، مس، روی و بور) نیاز دارد.
 • نیتروژن حیاتي‌ترین عنصر بوده و بایستي در زمان و مقدار معین مصرف شود.
 • غلظت و زمان نامناسب استفاده از نیتروژن، اثرات منفي بر عملکرد خواهد داشت.

اهداف تغذیه درختان انبه

تغذیه درختان انبه با اهداف زیر انجام مي‌شود:

 • گلدهي سالم و فراوان
 • کنترل ریزش میوه
 • بهبود اندازه میوه
 • بهبود کیفیت و عمر انباری میوه
 • افزایش رشد رویشي
 • کنترل سال آوری
 • مقاومت در برابر آفات و بیماری ها

نیاز غذایی (چه ماده ای استفاده کنیم)

کوددهی انبه با توجه به تجزیه خاک و برگ و بروز علایم کمبود در درخت، نوع عنصر مورد نیاز مطابق جدول زیر مشخص مي‌شود. لازم به ذکر است عناصر پرمصرف شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد و عناصر کم مصرف شامل آهن، مس، روی، منگنز و بور هستند. جهت افزایش رشد رویشي مقدار نیتروژن مورد نیاز به سه بخش تقسیم شده و در سه مرحله توزیع مي‌شود.

غلظت عناصر پرمصرف

کود

درختان کاملاً رشد یافته (کیلوگرم)

درختان جوان (کیلوگرم)

نیتروژنه

2

10/(سن درخت ×2)

فسفره

1

10/(سن درخت ×1)

پتاسه

1

10/(سن درخت ×1)

 غلظت عناصر کم‌مصرف

عنصر

نوع کود

کاربرد خاکی (گرم در هر درخت)

محلول‌پاشی (گرم در 100 لیتر آب)

روی

سولفات روی

200

250

بر

سولوبور (18%)

100

250

مس

سولفات مس

150

200

آهن

سولفات آهن

200

150

 

زمان کاربرد کودها

زمان استفاده از کودها به زمان رشد رویشي و زایشي درخت بستگي دارد. در جدول زیر به زمان استفاده از کودها در درختان انبه اشاره شده است:

نوع کود زمان استفاده

کود حیوانی پوسیده

اواسط آذر تا اواسط بهمن

فسفره و پتاسه

درست قبل از گلدهي

نیتروژنه

یك سوم درست قبل از گلدهي

یك سوم بعد از تشکیل میوه

یك سوم بعد از برداشت میوه

عناصر کم‌مصرف

در زمان رشد فعال درخت

 مکان استفاده از کودها

 کوددهی انبه باید دقت کرد، عناصر غذایي بایستي در منطقه ریشه مصرف شوند. این مکان در زیر سایه انداز درخت در فاصله 60 تا 100 سانتي‌متری از تنه است. عناصر کم مصرف بایستي در استعمال خاکي به همراه کود حیواني به کار برده شوند. همچنین این عناصر را مي‌توان به صورت محلول‌پاشي به کار برد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *