مدیریت آفات و بیماریهای گل رز

مدیریت بیماریهای رز

بهترین روش درمان کپک پودری در گل رز چیست؟

عامل بیماری

Sphaerotheca pannosa

علائم بیماری

کپک پودری از بیماریهای قارچی گل رز است، این قارچ بر تمام اندام‌های سیستم اندام هوایی گیاه تأثیر می‌گذارد. در دو طرف برگهای آسیب دیده، لکه‌های سفید، با شکل متفاوت و به اندازه متفاوت رشد می‌کنند.

بافتهای آسیب دیده نکروزه، برگها پیچ خورده و در نهایت خشک می شوند. شاخه های جوان با نمد سفید میسلیوم پوشانده شده است. اگر حمله شدید باشد، خشک می‌شوند.

در صورت حملات شدید، جوانه گل جوانه زده و با میسلیوم سفید پوشانده می‌شود و رشد متوقف و گل تولید نمی‌کنند. این حمله همچنین می‌تواند روی گلها تأثیر بگذارد، گلبرگها نیز علائمی مشابه با برگها دارند.

 

پیشگیری و کنترل

ایجاد برشهای لازم جهت هوادهی بوته

قطع و سوزاندن شاخه های آسیب دیده

کاشت گونه های مقاوم

کنترل شیمیایی

  قارچ‌کش، سیستمیک Systhane Plus 24 E به یمیزان 250-300 میلی لیتر در هکتار

قارچ‌کش، تماسی Kumulus DF ،

پرکاربردترین قارچ‌کش، سیستمیک در جهان برای کنترل کپک پودری Topas 100 EC به میزان نیم لیتر در هکتار

 قارچ کش Karathane M 35 CE به میزان 0.7 -0.5 لیتر در هکتار

وجود لکه های نارنجی یا قهوه ای در قسمت فوقانی برگهای رز نشانه چیست؟

زنگ رز

عامل بیماری

Phragmidium mucronatum

علائم بیماری

زنگ رز از بیماریهای قارچی گل رز است این ظاهر شدن جوش های حاوی اسپورهای نارنجی رنگ قارچ که در قسمت های زیرین برگ تشکیل می شود.

با توسعه جوش های روی قسمت های بالایی برگ به صورت لکه های نارنجی یا قهوهای رنگ قابل مشاهده هستند

 شرایط مناسب توسعه بیماری

درجه حرارت 21-18 درجه سانتی گراد و رطوبت ممتد به مدت 4-2 ساعت

نکته: در ارقام حساس در گلخانه نزدیک دستگاه تهویه آلودگی بیشتر است

پیشگیری و کنترل

 کاشت گونه های مقاوم

قطع و تخریب قسمتهای رویشی که به شدت تحت تأثیر قرار گرفته اند

حذف برگهای آلوده در طی فصل و حذف برگهای پیر در زمستان یا اوایل بهار قبل از تشکیل برگهای جدید

جلوگیری از متراکم شذن رطوبت د گلخانه

کنترل شیمیایی

استفاده از قارچ‌کش، سیستمیک Score 250 EC (نیم لیتر در هکتار)

قارچ‌کش، سیستمیکFolicur Solo 250 EW (نیم لیتر در هکتار)

قارچ‌کش، سیستمیکSysthane Plus 24 E ( 250-300 لیتر در هکتار)

قارچ‌کش، تماسیAntracol 70 WP (2 کیلوگرم در هکتار)

 

بهترین روش کنترل بیماری لکه سیاه در گل رز چیست؟

عامل بیماری

مرحله غیر جنسی عامل بیماری Marssonia rosae و مرحله جنسی آن Diplocarpon rosaeمیباشد.

علائم بیماری

لکه سیاه از بیماریهای قارچی گل رز است که علائم لکه سیاه به صورت لکههای سیاهرنگ روی برگها و به شکل سوختگیهای قرمز بنفش و برجسته روی چوبهای نارس شاخههای سال اول ظاهر میشود.

علائم اولیه از حاشیهها شروع شده و تولید لکههای نامنظم و بزرگ سیاه رنگ میکند. بافت برگ در اطراف لکهها زرد شده و در صورت پیشرفت بیماری تمام برگ زرد شده و پیش از موعد ریزش مییابند و بوتهها لخت به نظر میرسند.

در ارقام مقاوم و یا در شرایط محیطی نامساعد، فقط لکههای بسیار ریز سیاه تشکیل شده و برگها دچار زردی یا خزان نمیشوند. لکههای برجسته روی ساقه به ندرت ساقه را از بین میبرند ولی از نظر زمستانگذرانی اهمیت دارند.

لکههای مشابه روی دمگلها، میوهها و کاسبرگها هم ممکن است تشکیل شود.علاوه بر این گسترش بیماری سبب کاهشزیبایی و گلدهی گلهای رز خواهد شدو شرایط را برای حمله سایر آفات و بیماریها فراهم میکند

پیشگیری و کنترل

 • نباید اجازه داد برگها بیش از 7-12 ساعت خیس بمانند و یا در معرض رطوبت بسیار بالا قرار گیرند.
 • گیاهان آلوده یا مشکوک نباید با آب غبارپاشی شوند و اگر غبارپاشی توصیه میشود بهتر است فقط صبح زود و هنگام گرم شدن هوا انجام گیرد.
 • از آبیاری بیش از حد در روزهای ابری و مرطوب باید جلوگیری شود.
 • آبیاری بهتر است در اوایل صبح انجام گردد تا شاخ و برگ بوتهها فرصت کافی برای خشک شدن در طول روز داشته باشند.
 • جمعآوری و سوزاندن برگهای خزان کرده و بقایای ناشی از هرس به منظور جلوگیری از زمستانگذرانی عامل بیماری
 • جلوگیری از کاشت متراکم بوتهها به منظور جریان هوا در تاج پوشش گیاه

کنترل شیمیایی

استفاده از قارچکش رورال تی اس با دز یک در هزار

استفاده از قارچکش دودین  با دز یک در هزار

هنگام مشاهده اولین علائم بیماریسمپاشی صورت گیرد 2 تا 3 مرتبه با دور 14 روز

البته در صورت عدم رعایت نکات زراعی و بهداشتی فوقالذکر، سمپاشی بی نتیجه خواهد بود.

بهترین روش کنترل بوتریتیس در گل رز چیست؟

عامل بیماری

botrytis cinerea

علائم بیماری:

این بیماری بنام سوختگی گل و جانه نیز معروف است. که بیشتر در شرایط انباری و حمل و نقل مشاهده می شود.

در شرایط آب و هوایی خنک و مرطوب جوانه های آلوده رزها نمی توانند باز شوند و با مسیلیوم قهوه ای مایل به خاکستری قارچ پوشیده می شوند.

جوانه های آلوده پژمرده شده و لکه های سیاه مایل به خاکستری در قسمت قاعده جوانه روی ساقه ممکن است تشکیل شود.

در شرایط گلخانه ای خسارت شبیه شرایط رزهای خارج از گلخانه می باشد یا علائم به صورت کبودی ظاهر می شود نقاط ریزی روی گلبرگها ظاهر شده و نوک یا حاشیه گلبرگها نرم و قهوه ای می شود.

a: علائم اولیه آلودگی گلبرگهای رز به قارچ بوتریتیس، b: علائم شدید بیماری

شرایط مناسب جهت توسعه بیماری

 • رطوبت بالا
 • دمای 15 درجه سانتی گراد
 • زخمی شدن گیاه

 کنترل بیماری

 • حذف گلها، جوانه ها و ساقه های آلوده پس از مشاهده اولین علائم بیماری
 • تهویه مناسب
 • استفاده از قارچ کش های حفاظتی برای پوشاندن زخم های ایجاد شده روی بوته
 • با توجه به اینکه اسپوردهی  قارچ در طول موج 355 نانومتر انجام می شود لذا استفاده از پلاستیکهای جذب کننده نور ماورا بنفش برای کنترل اسپوردهی قارچ موثر است
 • استفاده از کلسیم به عنوان عامل تغذیه ای در کاهش میزان بیماری از طریق توقف تولید اتیلن توسط رز که در توسعه بیماری اهمیت دارد به عنوان یک روش کنترلی استفاده می شود.

کنترل شیمیایی

 • تیمارهای شیمیایی، با استفاده از قارچ‌کش، تماسی Bravo 500 SC  (1.5 لیتر در هکتار)، قارچ کشOrtiva  (0.75 لیتر در هکتار)، قارچ‌کش، سیستمیک و تماسی Switch 62.5 WG. (1 کیلوگرم در هکتار).

بهترین روش کنترل سفیدک داخلی گل رز چیست؟

عامل بیماری

pernospora sparsa

علائم بیماری

سفیدک داخلی از بیماری های قارچی گل رز است که علائم روی برگ، ساقه، کاسه گل، کاسبرگ و گلرگها دیده می شوند. علائم معمولا به قسمت های رشد انتهایی و جوان گیاه محدود می شود.

وجود لکه های با اشکال نامنظم به رنگ قرمز، صورتی تا قهوه ای تیره برگ

تغییر رنگ برگچه ها به رنگ زرد

برگچه های زرد ممکن است لکه هایی از بافت سالم داشته باشند و حالت جزیره مانند می گیرند

وجود لکه های ارغوانی تا سیاهرنگ روی دمگل و ساقه

 

شرایط مناسب توسعه بیماری

دمای 18 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی بالاتر از 85 درصد

پیشگیری و کنترل بیماری

تهویه و هوادهی به منظور کاهش رطوبت نسبی

رساندن دما به 27 درجه سانتی گراد

حذف و از بین بردن برگها، ساقه ها و گلهای آلوده

استفاده از قارچ کش های حفاظتی

 چگونه پژمردگی ورتیسیلیومی گل رز را کنترل کنیم؟

عامل بیماری

verticilium dahila, v. albu-atrum

 علائم بیماری

پژمردگی ورتیسیلیومی از بیماریهای قارچی گل رز است که علائم بیماری در مراحل اولیه شامل پژمردگی برگها در نوک ساقه های جوان و زردی برگهای پیر می باشد. بعد از چند روز پژمردگی دائم اتفاق افتاده و برگها زرد شده و سرانجام قهوه ای شده و می میرند.

ریزش برگ از پایین گلها شروع شده و به طرف بالا پیشرفت می کند. ساقه هایی که علائم نشان دادند ممکن است در فصول بعدی به رشد خود ادامه داده و یا دچار مرگ سرشاخه می شود.

علائم مرگ سرشاخه: وجود لکه های تیره مرده (نکروز) یا نوارهایی به رنگ بنفش تا سیاه در قسمت های هوایی گیاه.

بروز علائم در رزهای فضای باز کمتر از رز گلخانه ای است.

 بر خلاف سایر میزبان ها تغییر رنگ آوندها در رز دیده نمیشود

کنترل بیماری

ضد عفونی خاک

استفاده از قارچ کش

 

گال طوقه رز چگونه می توان کنترل کرد؟

عامل بیماری

Agrobacterium tumifacience

 علائم بیماری

گال طوقه از بیماری باکتریایی گل رز است که علائم بیماری با تکثیر سریع سلول ها در بافت های مریستمی و تشکیل تومور و مناطق برآمده با بافت کم و بیش حلقوی سفت و یا نرم شروع می شود.

گال ها زیر سطح خاک و قاعده طوقه دیده می شوند. ممکن است روی ریشه نیز تشکیل شوند اما در قسمت های هوایی کمتر دیده می شوند.

گالهای جوان بافت نرمی داشته و به رنگ سبز روشن یا تقریبا سفید هستند.

خسارت گال منجر به کوتولگی، رشد رویشی کم و کاهش تعداد گلها می شود.

پیشگیری و کنترل

1- استفاده از گیاهان عاری از بیماری

2- اجتناب از خسارت ریشه و طوقه در عملیات کاشت و داشت

3- کشت در خاک ضدعفونی شده

4- حذف سریع گیاهان آلوده و در صورت امکان خاک اطراف گیاه

5- شست و شوی ابزار رش و هرس با استفاده از آب و صابون و ضدعفونی آنها با لکل یا هیپوکلریت سدیم 5%

6- تناوب با گیاهان تک لپه

7- کنترل بیولوژیک با استفاده از A. radiobacter  استرین k48

مدیریت آفات گل رز

ردیف

گروه

معرفی

نام علمی

1

مکنده شیره گیاهی

شته گل سرخ

(Macrosiphum rosae)  Aphididae  hom

شته گندم و گل سرخ

Metopolophium dirhodum (Aphididae, Hom)

شپشک سپردار سفید گل سرخ

Aulacaspis  rosae (Diaspididae,Hom. )

زنجرک گل سرخ

Edwardsiana rosae (Cicadellidae,Hom.)

سفید بالک رز

Aleurodescotesii (Aleurodidae, Hom.)

تریپس توتون

Thrips tabaci ( Thripidae, Thys.)

تریپس گل

Frankiniella intonsa

کنه دو لکه ای

Tetranychus urticae (Tetranychidae, Acar.)

       

2

گروه آفات برگخوار

زنبور برگخوار رز

Arge rosae (Argidae.Hym.)

پروانه برگخوار رز

Cacoecia rosana (Tortricidae, Lep.)

زنبور برگ بر رز

Megachilasp (Megachilidae, Hym.)

زنبور برگخوار ثانوی رز

Allantus viennensis (Tentredinidae, Hym.)

زنبور شبه زالوی برگخوار رز

Caliroa Limacine (Tentredinidae,Hym.)

       
   

پروانه جوانه خوار رز

Archips rosanus (Tortricidae, Lep.)

3

آفات گل خوار

سوسک های گل خوار سیاه

Oxythyreacinctella(Scarabaeidae,Col.)

سوسک های گل خوار بور

Epicometis hirta (Scarabaeidae, Col.)

سوسک سبز گل رز

Cetonia aurata L.(Scarabaeidae,Col.)

زنبور گال زای نسترن

Rhodites rosae (Cynipidae,Hym.)

       

4

آفات چوبخوار رز

کرم سفید ریشه

Polyphylla olivieri (Scarabaeidae, Col.)

سوسک شاخه بلند رزاسه

Osphranteria coerulescen (Cerambycidae, Col.)

زنبور چوبخوار رز

Ardisbipunctata (Tentredinidae.Hym.)

بهترین سم کنترل شته در گل رز چیست؟

شته‌ها حشرات مکنده‌ای هستند که می توانند در بهار به سرعت به شاخه‌های جدید گل رز حمله و رشد را متوقف کنند. کلنی‌های قابل مشاهده در قسمت تحتانی برگها، گلها یا گل آذین یا جوانه‌های جوان هستند.

علائم خسارت شته در گل رز

نحوه خسارت بدین صورت است که حشرات نیش زده و از شیره سلولی گیاه تغذیه می‌کنند و گیاه را تحت فشار قرار می‌دهند. اگر حمله شدید باشد، می‌تواند منجر به افزایش ضعف در گل رز شود.

حمله شته ها موجب توقف رشد جوانه ها و قسمت های هوایی جدید شده و گیاهان با یک پوشش چسبنده از عسک و کپک سیاه پوشیده می شوند. برگها و گلها ممکن است تغییر شکل دهند

پیشگیری و کنترل شته

کلنی‌های کوچک را با یک پارچه مرطوب پاک کنید.
استفاده از شکارچیان طبیعی مانند کفشدوزک‌ها و مگس‌ها.
استفاده از سموم شته کش : سم پریمیکارب به نسبت ۰٫۷ – ۰٫۵ در هزار و یا کنیفدور (ایمیداکلوپراید) به نسبت توصیه شده روی قوطی،.

حشره کش های فسفره از جمله مالاتیون ۵۰% نیز برای از بین بردن شته رز موثر است.

سمپاشی ها از اواسط فروردین شروع شده و طی دوره های ممتد تا تابستان ادامه می یابد. استفاده از شته کش های سیستمیک گرانوله می تواند حفاظت از بوته های رز را تشدید کند. این نوع سم در رزهای گلدانی گلخانه ای موثر است

مگس سفید در گل رز چگونه کنترل می شود

علائم خسارت

لارو های این حشره روی برگ‌های پایینی بوته و پشت برگ‌ها دیده می‌شوند. حشره بالغ و لاروها از شیره گیاهی تغذیه می‌کنند و باعث ترشح شیره‌ی غلیظی روی برگ‌های گل رز می‌شوند.

روش های کنترل
رعایت بهداشت در محیط کشت
کنترل علف های هرز

کنترل شیمیایی

سمپاشی با سم مالاتیون 57 درصد به میزان1.5 لیتر در هکتار

 

علائم خسارت تریپس در گل رز چگونه ظاهر می شوند؟

در اثر حمله آفت بافت های آلوده تغییر رنگ داده و تخریب می شوند

در اثر حمله این آفت برگ‌های جوان و تازه بدشکل می‌گردند و روی آن ها خالهای زرد رنگی به وجود می‌آید.

جوانه‌های گل بد فرم (disform) شده و باز نمی‌شوند و یا اینکه قبل از موعد می‌ریزند و منجر به سقط گل و رشد گیاه می‌شوند.

تریپس اخیرا به آفتی خطرناک در گلخانه‌ها تبدیل شده، شهرت این حشره به دلیل انتقال ویروس می‌باشد.

اقدامات پیشگیری و کنترل شیمیایی

استفاده از تله های چسبناک و استفاده از کارت آبی، بایستی پایین برگ در گیاهان حساس به طور مستمر بررسی شود تا بتوان تشخیص زود هنگام داد و هجوم جمعیت‌ها را از بین برد، هرس کردن مستمر کلنی‌ها می‌تواند موثر باشد.

استفاده از دی کلرووس ترکیب ۲ تا ۲٫۵ میلی لیتر در ۱ لیتر آب کنفیدور یا ایمیداکلوپراید: از جمله سم های سیستمیک حدود ۰٫۳ تا ۰٫۷ میلی لیتر در ۱ لیتر آب

خسارت سن خوزه در گل رز به چه صورت ظاهر می شود؟

این آفت یک گونه پلی فاژ است که به بیش از 200 گونه گیاهی از جمله گل رز حمله می‌کند. این آفت 3-1 نسل در سال رشد می‌کند و زمستان را به عنوان لارو روی گونه‌های آسیب دیده میگذراند.

ماده‌ها و لاروها روی تمام اندام‌های گیاهان آسیب دیده پخش می‌شوند و از شیره گیاهی، گیاهان میزبان تغذیه می کنند و چرخه زندگی در حدود 37 روز به پایان می رسد.

این آفت در مقطعی رشد خود را متوقف کرده و پس از 3-2 سال خشک خواهد شد.

اقدامات پیشگیری و کنترل شیمیایی

جدا کردن شاخه های آلوده از گیاه و سوزاندن آن
استفاده از سم مالاتیون 1-2 در هزار، و با گوزایتون دو در هزار

برای کنترل مگس گل رز چه سمی استفاده می شود؟

مگس های بالغ در اوایل بهار ظاهر می‌شوند و تخم های خود را در زیر برگ‌های گیاه میزبان می‌گذارند. 

لاروها چند هفته بعد ظاهر می‌شوند، حدود یک ماه از بافت نرم برگ تغذیه می کنند و سپس برای شفیره شدن در خاک می افتند.

 

 کنترل شیمیایی

استفاده از حشره کش ایمیداکلوپراید(کنفیدور) 0.7-0.3 در هزار لیتر آب
پرمترين 0.5- 1 لیتر در هکتار

Moth-Bug-Meted

این یک آفت پلی  فاژ است که به درختان ، درختچه های زینتی و درختان میوه حمله می‌کند. این گیاه در سال یک نسل رشد می‌کند و زمستان را به صورت تخم ، روی شاخه های گیاهان مورد حمله می گذراند.

لارو از شیره سلولی تغذیه می کنند ، رشد گیاه را به تأخیر می اندازند و بیماری های ویروسی زیادی را گسترش می دهند.

پیشگیری و مبارزه با این حشرات بسیار دشوار است زیرا بدن آنها توسط یک لایه موم پوشانده شده است.

کنترل شیمیایی

استفاده از حشره کش ایمیداکلوپراید (کنفیدور) 0.7-0.3  در هزار لیتر آب

چگونه می توان ملولونتا (سوسک طلایی) گل رز را کنترل کرد؟

این حشره بسیار خطرناک است.هر 4-3 سال یک بار یک نسل رشد می‌کند و زمستان را به عنوان لاروی با سن متفاوت در داخل خاک می گذراند. در طول مرحله رشد، لاروها از اندام های زیرزمینی گیاه تغذیه می کنند. حمله می تواند منجر به پژمردگی بوته شود.

 

اقدامات پیشگیری و کنترل شیمیایی
جابجا کردن خاک در اطراف بوته ؛ استفاده از سموم دفع آفات در اطراف بوته

کنه قرمز مرکبات در گل رز را چگونه می توان کنترل کرد؟

کنه عنکبوتی است که اغلب در مرکبات مشاهده می‌شود، اما از گل رز ، گلابی ، بادام و برخی از گیاهان زینتی پهن برگ نیز تغذیه می‌کند.

خسارت آن در روی گیاهان میزبان مختلف ، متفاوت است بطوری که در روی رُز بخلاطر طغیان جمعیت، شدت تغذیه و توده های متراکم تار در اطراف آنها ، باز نشدن غنچه های انتهایی را به دنبال دارند .
همچنین خسارت کنه بر روی گیاه رز در شرایط گلخانه ای نسبت به کشت صحرایی آن بیشتر است که علت آن می تواند ناشی از حضور دشمنان طبیعی کنه آفت در شرایط صحرایی باشد .

لاروهای کنه قرمز مرکبات طی 8 تا 30 روز تخم می زنند و دارای سه جفت پا هستند. سپس آنها در دو مرحله (با چهار جفت پا) که هر کدام چند روز طول می کشد رشد می کنند و سپس به صورت بالغ در می‌آیند.

هوای بسیار گرم، خشک یا رطوبت زیاد سب گسترش این آفت می‌شود. کنه قرمز مرکبات از برگ ، ساقه و میوه تغذیه می‌کند .در ابتدا کنه ها محتویات سلولهای گیاهی اپیدرم و مزوفیل را می مکند.

در صورت عدم کنترل ، کنه قرمز مرکبات ممکن است باعث ریزش کامل برگ شود.

 

کنترل شیمیایی و پیشگیری

استفاده از دشمنان طبیعی از جمله بال توری ها، کفشدوزک، استفاده از ارقام مناسب، شستشوی منظم، استفاده از سم آبامکتین به میزان 250-500 سی سی در هزار، بروموپروپیلات با غلظت 1.5-1 در هزار

خسارت زنبور برگخوار در گل رز به چه صورت مشاهده می شود؟

این آفت در مراحل لاروی و بالغ روی برگها و جوانه های گياهان رز خسارت زا می باشد. در اثر شدت حمله آفت، سر شاخه های انتهای عاری از برگ شده و خسارت قابل ملاحظه ای به اندامهای گل دهنده وارد می گردد.

حشرات ماده نیز در بهار با ايجاد شكافی به طول متوسط 20.4±2.72 ميلي متر در زير پوست ساقه های جوان رز تخم های زرد رنگ خود در هر شكاف قرار می دهند.

با رشد جنين، شكافهای تخم گذاری به رنگ قهوه ای تيره تا سياه تغيير رنگ داده و به شكل زيپ در آمد كه يكی از علايم تشخيص آلودگی رز به آفت است.
.در زمان مشاهده اولین علائم خسارت سم دیپتریکس به نسبت 1/5 در هزار
در زمان فعالیت لاروها در سطح بوته گل رز از سموم فسفره به ویژه مالاتیون با نسبت 2 در هزار

کنترل شیمیایی

در زمان مشاهده اولین علائم خسارت سم دیپتریکس به نسبت 1/5 در هزار
در زمان فعالیت لاروها در سطح بوته گل رز استفاده از سموم فسفره به ویژه مالاتیون با نسبت 2 در هزار

2 پاسخ

 1. سلام و احترام
  اموزشهایتان بسیار عالی و دقیق و کاربردی است
  از زحمات ارزشمندتان سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *