جلبک دریایی ماتیلدا

عنصر تشکیل دهنده

عصاره جلبک دریایی

آلژنیک اسید

آمینواسید آزاد

هیومیک اسید

درصد

11

3.7

1

2

 

           


                   

  اسید آمینه

 

عنصر تشکیل دهنده

محصول

واحد

نیتروژن آلی

اسید امینه کل

پتاسیم

اسید آمینه مایع

درصد

10

3

اسید آمینه پودری

درصد

4

40


هیومی فلکس

 

عنصر تشکیل دهنده

محصول

واحد

هیومیک اسید

پتاسیم

فولویک اسید

هیومیک اسید مایع

درصد

10

3

3

هیومیک اسید پودری

درصد

50

8

5


اس آی فلکس

 

عنصر تشکیل دهنده

سیلیس

پتاسیم

درصد

25

13

 


اولتراروت

عنصر تشکیل دهنده

اسید آمینه آزاد

اسید آمینه کل

درصد

8

11

حاوی نسبت متعادلی از اسیدهای آمینه، جلبک دریایی، اسید فولویک و عناصر میکرو و ماکرو


فوکا (فسفیت پتاسیم)

عنصر تشکیل دهنده

فسفر

پتاسیم

درصد

36

28


فروت آپ

عنصر تشکیل دهندهآمینو اسید کلفولیک اسیدعصاره جلبک دریاییبور فسفر (P2O5)کلسیم
(CaO)
درصد3240.3222
عنصر تشکیل دهندهپتاسیم
(K2O)
آهنرویمنگنز مس
درصد280.30.30.30.05

فلاورآپ

عنصر تشکیل دهندهآمینو اسید کلویتامین عصاره جلبک دریاییفسفر
(P2O5)
درصد30.5154
عنصر تشکیل دهندهبورمولیبدن رویپلی ساکارید
درصد0.540.610

 

 

 

 

              

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *