بیماریهای سیب زمینی و آفات آن

عناوین

آفات سیب‌زمینی

اولين گروه آفات گروه حشرات مكنده شامل شته‌ها، زنجرك‌ها و تريپس‌ها می‌باشند.

اين گروه علاوه بر ايجاد خسارت مستقيم روی گياه و كاهش محصول به دليل توانايی انتقال بيماری‌های ويروسی و فيتوپلاسمائی به صورت غيرمستقيم نيز خسارت كمی و كيفی زيادی وارد می‌كنند.

اين آفات به دليل انتشار و افزايش آلودگی‌های ويروسی باعث می‌شوند كه پايه‌های بذری از دور تكثير خارج شوند و خسارات بسيار زيادی را متوجه توليد‌كنندگان بذر كنند.

دومين گروه آفات، حشراتی هستند كه در مزرعه و انبار با تغذيه از اندام‌های هوائی و غده‌ها باعث ايجاد خسارت مستقيم می‌شوند. شدت خسارت و تنوع اين آفات در مناطق مختلف كشور متفاوت است.

اين آفات شامل سوسك كلرادو، كارادرينا، آگروتيس، كرم مفتولی و بيد سيب‌زمينی می‌باشند. در مديريت كنترل اين گروه از آفات بايد به طور منظم، بوته‌های سيب‌زمينی تا زمان برداشت در مزرعه و غده‌ها در انبار، هفته‌ای دو بار بازديد و بازرسی شوند.

جهت كنترل و جلوگيری از ايجاد خسارت و بر اساس برآورد جمعيت و ميزان خسارت آفات فعال روی بوته‌ها، داخل خاك و اندا‌م‌های زيرزمينی، راهكار مديريتی مناسب را بايد بكار گرفت.

يكي از روش‌های مناسب جهت كاهش خسارت عمومی آفات، بكارگيری مديريت مطلوب زراعی در سطح مزرعه است.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09134645277تماس بگیرید

زيرا مزارعی كه روش‌های كاشت، مديريت آبياری و تغذيه آنها در وضعيت مناسبی قرار داشته باشند، به دليل عدم وجود تنش و داشتن سرعت رشد خوب، كمتر در معرض خسارت آفات قرار می‌گيرند.

بر عكس مزارعی كه از لحاظ آب و مواد غذايی دچار تنش شده‌اند علاوه بر كند شدن سرعت رشد، بيشتر مورد هجوم آفات قرار گرفته و خسارت می‌بينند.

وجود نقاط ریز زرد رنگ بر روی قسمتهای فوقانی و تحتانی برگ سیب زمینی نشانه چیست؟

كنه تارتن

نام علمی (Tetranychus spp)

نام عمومي Spider Mites

علائم خسارت کنه تارتن در سیب زمینی

 تخريب سلول‌ها و كاهش سبزينه در گياهان ميزبان می‌شود.

در قسمت‌های خسارت ديده، ابتدا نقاط ريز و زرد رنگی ظاهر می‌شوند ظهور نقاط ریز و زرد رنگ در اثر تغذیه از برگ و وجود لكه‌های زرد رنگ بر روی سطوح فوقانی و تحتانی برگ  و در نهايت تغییر رنگ برگ به رنگ قهوه‌ای درآمده و ریزش برگ

تنیدن تار بر روی برگ، ساقه و گل که  مقدار تار تنيده شده با افزايش تغذيه و خسارت كنه‌ها ارتباط مستقيم دارد.

تارهای تنيده شده در تجمع گرد و غبار و نرسيدن نور كافی برای انجام عمل فتوسنتز در برگ نقش موثری ايفا می‌نمايد.

گرد آلود بودن اندام‌های آلوده وخصوصاً سطح برگ‌ها از عوارض بارز آلودگی به اين گونه است.

در صورت تداوم آلودگی موجب كاهش فتوسنتز، ريزش برگ و ضعف گياه می‌شود.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09134645277تماس بگیرید

خسارت کنه در سیب زمینی

مبارزه شیمیایی

سموم توصیه شده

فرمولاسیون

مصرف در هکتار

زمان مبارزه

تترادیفون

%7/52  EC

2 لیتر

با مشاهده 2-3 کنه به طور متوسط در مراحل فعال

پروپارژیت

%57  EC

1 لیتر

توصيه‌ها

1- اجرای عمليات زراعی كه منجر به داشتن بوته‌های سالم شود.

2- تميز نگاه داشتن مزرعه و حذف علف‌های هرز حاشيه آن.

3- سمپاشی در ساعات اوليه روز انجام گيرد.

4- انتخاب سمپاش‌های مناسب ضروری است (نوع نازل سمپاش به گونه‌ای باشد كه زير برگ‌ها به سم آغشته شود)

بهترین روش کنترل آگروتیس در سیب زمینی چیست؟

نام علمی (Agrotis Segetum)

نام عمومي cutworm

علائم خسارت آگروتیس در سیب زمینی

لاروهاي جوان از قسمت‌های هوائی ميزبان تغذيه كرده و چندان خسارتی ندارند. در سنين بالاتر از محله طوقه و يا كمی پائين‌تر تغذيه نموده و سبب قطع شدن گياه می‌گردند. از اين نظر به آن Cut worm يا كرم طوقه‌بر گويند.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09134645277تماس بگیرید

خسارت آگروتیس در سیب زمینی

خسارت اگروتیس در سیب زمینی

مبارزه شیمیایی

سموم توصیه شده

فرمولاسیون

مصرف در هکتار

زمان مبارزه

کلرپیریفوس

%5  G

20-25 کیلوگرم

به محض مشاهده

توصيه‌ها

1- مبارزه زراعی شامل آيش، تناوب، تقويت نيتروژن خاك، كنترل علف‌های هرز، شخم عميق و از بين بردن غده‌های آلوده در زمين (در تناوب گندم كشت نشود) می‌باشد.

2- استفاده از تله نوری و طعمه‌ای برای به دام انداختن حشرات كامل و مديريت آبياری توصيه می‌شوند.

3- سم به ميزان توصيه شده پس از كشت در ته و كنار فاروها پخش و سپس زمان خاك‌دهی پای بوته‌ها با خاك مخلوط گردد.

4- يخ‌آب زمستانه.

5- سمپاشی شبانه با حشره‌كش‌های تدخينی مانند كلرپيريمفوس و پيريميفوس متيل.

6- ضدعفونی غده‌های بذری با استفاده از حشره‌كش‌های سيستميك از قبيل ايميداكلروپرايد و تيامتوكسان جهت ايجاد حفاظت در مراحل اوليه رشد

بید سیب زمینی را چگونه کنترل کنیم؟

علائم خسارت بید سیب زمینی در برگ و میوه

حشره زمستان را به صورت لارو در داخل غده‌های سیب‌زمینی می‌گذراند و در اوایل بهار تبدیل به شفیره می‌شود. حشره کامل پس از خروج از شفیره، جفت‌گیری و تخم‌ریزی می‌کند.

در ابتدای رویش گیاه تا ظهور گل سیب‌زمینی، تخم‌ریزی در اندام‌های هوایی گیاه و پس از تشکیل غده‌ها در خاک، در کنار چشم روی غده دیده می‌شود.

در اندام‌های هوایی گیاه، لارو پس از خروج از تخم در پشت برگ، کناره رگبرگ را سوراخ می‌کند و به داخل پهنک برگ می‌رود و مواد سبزینه موجود در حد بین دو بشره فوقانی و تحتانی برگ را می‌خورد. برگ‌های آفت‌زده، لکه‌های سفیدی شبیه به تاول دارند. 

در غده، لارو زیر پوست می‌رود و دالان مستقیم یا پیچ و خم‌دار می‌سازد و بتدریج که لارو به سنین بالاتر می‌رود، داخل دالان را با فضولات و مواد جویده شده پر می‌کند.

دالان پرشده از فضولات رنگی قهوه‌ای شبیه چوب پنبه دارد. لاروهای درشت به داخل غده هم می‌روند و از محتویات داخل غده تغذیه می‌کنند.

با توجه به ایجاد زخم و دالان‌ها در داخل غده، احتمال نفوذ عوامل بیماری‌زا به داخل غده فراهم می‌شود و خسارت هنگفتی وارد می‌کند.

در صورت آلودگی زیاد، احتمال خسارت به جوانه‌ها و اصطلاحاً چشم سیب زمینی از دیگر مواردی است که به اهمیت این آفات در تولید و تکثیر بذری می‌افزاید.

خسارت بید سیب زمینی

روش‌هاي شناسايي بید سیب زمینی:

وجود علائم خسارت لاروی به صورت خشك شدن ساقه و برگ‌ها

تخم‌گذاری به صورت انفرادی يا دسته جمعی در زير برگ‌ها و گاهی روی برگ‌ها و در غده‌های سيب‌زمينی در محل گودیهای روی غده‌ها

مشاهده دالان‌هايی روی غده‌ها و فضولات لاروی در محل فعاليت لاروها

وجود حفره‌های سياه و دالان‌ها روی غده‌های آلوده به لارو

کنترل بید سیب زمینی در مزرعه و انبار

الفمزرعه

1- اگر کشت سیب‌زمینی در اواسط اسفند ماه شروع شود و برداشت در اواخر خرداد ماه خاتمه یابد، خسارت آفت ضعیف و آلودگی غده‌ها کم است.

2- پنج تا شش هفته بعد از کشت پای بوته‌های سیب‌زمینی خاک داده شود که حشره کامل قادر به تخم‌ریزی روی غده‌ها نشود. سله‌شکنی در اولین زمان ممکن پس از آبیاری انجام گیرد؛ چون در هنگام آبیاری بخصوص نوبت اول پهلوی پشته‌ها فرسایش می‌یابد و ترک‌خوردگی ایجاد می‌شود. این ترک‌ها دسترسی پروانه‌ها به غده‌ها را تسهیل می‌کنند.

3- ازبین بردن بقایای گیاهی

4- کشت ارقام زودرس

5- شخم عمیق پس از برداشت

6- عمق مناسب کاشت

7- استفاده از روشنایی ضعیف در انبار

8- رعایت بهداشت در مزرعه

9- تناوب زراعی صحیح

بانبار

1- شیوه انبارداری صحیح

2- کم نگه‌داشتن درجه حرارت یعنی بین 4 تا 6 درجه سانتی‌گراد

3- انتقال ندادن غده‌های آلوده به انبار

4- استفاده از تله‌های فرمونی و نوری در انبار برای شکار پروانه‌ها

5- استفاده از برگ گیاهان دورکننده مثل اکالیپتوس و شاه‌پسند در انبار

6- کم نگهداشتن دمای انبار در کمتر از 10درجه سانتی‌گراد

7- استفاده از آفت‌کش‌های فسفره و کاربامات‌ها

روش‌هاي كنترل شيميايي

در صورت بالا بودن جمعيت آفات و عدم كفايت روش‌های ذكر شده برای كنترل آفت، می‌توان از آفت‌كش پيرترين WP 0.1 %  با غلظت 3 کیلوگرم در تن استفاده شود.

سوسک کلرادو سیب زمینی را چگونه می توان کنترل کرد؟

علائم خسارت سوسک کلرادو سیب زمینی

حشره کامل و لاروهای آن با تغذیه از برگ‌های سیب‌زمینی موجب کاهش محصول می‌شوند. انتشار آفت به طریق پرواز و جابه‌جایی به همراه سیب‌زمینی انجام می‌گیرد.

خسارت سوسک کلرادو سیب زمینی

روش‌های پیشگیری وكنترل آفت

کشت زود هنگام بذور سیب‌زمینی

رعایت تناوب زراعی ( کشت گندم و یا چاودار و سایر گیاهان غیر میزبان جمعیت آفت را کاهش می‌دهد)

استفاده از گیاهان تله مثل خود سیب‌زمینی: کشت چند ردیف سیب زمینی قبل از موعد کشت در حاشیه مزارع باعث می‌شود که حشره بالغ ظاهر شده با توجه به نیاز غذایی و به علت اینکه هنوز مزارع سیب‌زمینی سبز نشده‌اند روی این بوته‌ها متمرکز شوند که می‌توان با از بین بردن آن‌ها به طرق مختلف میزان جمعیت آفت را به شدت تقلیل داد.

استفاده از واریته‌های زودرس وبرداشت سریع محصول رسیده

استفاده از ارقام مقاوم

کنترل بیولوژیکی با دشمنان طبیعی ازجمله زنبورهای پارازیتویید و سن‌های شکارگر

کنترل شیمیایی با تیودیکارب 1 کیلوگرم در هکتار، فن پروپاترین به مقدار 2 لیتر درهکتار، فوزالون35 درصد به میزان 2-3 لیتر درهکتار و استفاده از سم کنفیدور به مقدار 250 میلی‌لیتر در هکتار

چرا روی برگ‌های سیب‌زمینی لکه‌های سفید و سوخته وجود دارد؟

علائم خسارت زنجرک در سیب زمینی

علائم خسارت زنجرك با ايجاد لكه‌هاي سفيد و به دنبال آن لكه‌هاي سوخته در سطح برگ، پيچيدگی و سوختگی لبه برگ و نهايتا سوختگی تمام برگ آشكار می‌گردد.

خسارت اين آفت بسته به نوع گياه، مرحله رشدی ميزبان و تراكم جمعيت حشره متفاوت است.

حشرات كامل و پوره‌ها خرطوم خود را به داخل نسوج برگ‌ها فرو برده و شيره گياهي را می‌مكند كه در نتيجه برگ‌های خسارت ديده به رنگ زرد و قهوه‌ای توام با لكه‌های سوخته در آمده، اعمال حياتی گياه مختل و بوته‌های آسيب ديده، تضعيف می‌شوند.

خسارت زنجرک روی سیب زمینی

روش‌های كنترل

الف- زراعی

1- كنترل علف‌های هرز داخل و اطراف مزرعه.

2- كشت بهاره دير هنگام.

ب- شيميايي

نام سم

فرمولاسیون

مصرف در هکتار

زمان

مالاتیون

57%

2 لیتر در هکتار

سمپاشی بايد هنگامی انجام گيرد كه پوره‌ها از تخم بيرون آمده باشندكه اين موقع تقريبا مصادف با اواسط فروردين ماه بعد است.

گوزاتیون

20%

2 لیتر در هکتار

فوزالن

35%

2 لیتر در هکتار

بهترین روش کنترل شته سبز در  سیب زمینی چیست؟

نام علمي Myzus persicae

نام عموميGreen peach aphid

شته سبز هلو ناقل اصل‌ترين ويروس‌های آسيب زننده به سيب‌زميني است اما به طور مستقيم خسارت قابل توجهي به سيب‌زمينی وارد نمیكند حداقل 10 بیماری ويروسی مهم سيب زمينی توسط شته‌ها منتقل میشود.

از انواع ويروس‌هايی كه توسط شته‌ها منتقل می‌شوند، می‌توان به موارد زير اشاره نمود:

ويروس Y سيب‌زمينی (PVY) ، ويروس پيچيدگی برگ سيب زمينی (PLRV)، ويروس  Aسيب‌زمينی (PVA)، ويروس  M سيب‌زمينی(PVM) ، ويروس  Sسيب‌زمينی (PVS) و ويروس موزاييك يونجه كه به عنوان ويروس شفاف سيب‌زمينی نيز ناميده  می‌شود.

خسارت شته در سیب زمینی

آلودگی مزرعه سیب زمینی به شته سبز

مديريت

– از بين بردن گياهانی كه محل تجمع شته‌ها هستند (خصوصا گياهان حاشيه مزرعه)، از قبيل خانواده سيب‌زمينی.

– استفاده از بذور گواهی شده

– حذف گياهان آلوده

– رعايت فاصله مزارع توليد بذر از باغات ميوه هسته‌دار كه در حال حاضر توسط موسسه ثبت و گواهی بذر حدود 400 متر تعيين گرديده است.

– بازديد هفتگی بوته‌ها پس از سبز شدن به صورت بررسی سطح زيرين 100برگ (برگ‌هاي پاييني) از بوته‌های حاشيه مزرعه

– استفاده از دشمنان طبيعی مانند كفشدوزك يا زنبور پارازيت Aphidius matricariae

مبارزه شيميايی

سموم توصیه شده

فرمولاسیون

مصرف در هکتار

دیکلروس

EC 50%

1/5 تا 2 در هزار لیتر آب

پیریمیکارب

WP 50%

0/5تا 0/7 کیلوگرم در هزار لیتر آب

پیریمیکارب

DF 50%

0/5تا 0/7 کیلوگرم در هزار لیتر آب

هپتنفوس

EC 50%

1 در هزار

پی‌متروزین

WG 50%

0/5 کیلوگرم

پی‌متروزین

WP 25%

1 کیلوگرم

ایمیداکلوپراید

WS 70%

28/5 گرم براي صد كيلو گرم غده بذري

تیامتوکسام

FS 35%

20 ميلي ليتر براي يك صد كيلوگرم غده بذري

بیماریهای سیب زمینی

پایین بودن میزان عملکرد سیب‌زمینی در واحد سطح، معمولاً به عوامل مختلف محیطی زنده یا غیرزنده مربوط می‌شود که هر کدام به نحوی محصول تولید شده را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند.

از این رو همواره محققان و تولیدکنندگان سیب‌زمینی به بیماری‌های مختلف ویروسی، قارچی، باکتریایی و مایکوپلاسمایی در سیب‌زمینی توجه کرده‌اند.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09103675939تماس بگیرید

بیماری بلایت زودرس در سیب زمینی را چگونه کنترل می کنند؟

عامل بيماري

قارچ Alternaria solani عامل اين بيماري مي‌باشد.

علائم بيماري

لكه‌های كوچك قهوه‌ای روشن تا تيره رنگ و زاويه‌داری بر روي برگ‌چه‌های مسن‌تر در روي قسمت‌های پايينی گياه پديد می‌آيد.

لكه‌ها غالباً شكل نامنظم داشته و مشخصه اصلی آنها وجود حلقه‌های متحدالمركز داخلی می‌باشند. اطراف لكه‌ها غالباً هاله سبز روشن تا زرد رنگی پديد می‌آيد.

گاهي لكه‌های روی برگچه‌ها گسترش يافته و به هم ملحق شده و موجب مرگ برگچه می‌شوند. لكه‌های روی غده تيره‌رنگ گرد و يا بی‌شكل مي‌باشند و اغلب گوشت زير اين لكه‌ها خشك، چرمی تا چوب‌پنبه‌ای و معمولاً قهوه‌ای رنگ هستند.

اين بيماری شباهت زياد با علائم نكروتيك مربوط به ويروس Y يا بيماری سفيدك دروغی يا بادزدگی سيب‌زمينی دارد.

علائم بیماری لکه موجی روی سیب زمینی

علایم خسارت آلترناریا روی سیب زمینی

شرايط گسترش بيماري

عامل اين بيماری در بقايای شاخ و برگ‌های باقيمانده در مزرعه و يا روی غده آلوده زمستان‌گذرانی می‌نمايد.

كنيدی‌های قارچ عامل بيماری تحت شرايط محيطی مناسب كه عبارتست از دمای محيطی بالا و رطوبت يا بارندگی سنگين توسط باد به مزارع سيب‌زمينی منتقل شده و موجب آلودگی اوليه گياهان می‌گردد.

اين بيماری زمانی كه گياه تحت شرايط استرس ناشی از تغذيه ناكافی، زخم، خسارت حشرات، خشكي و غيره است به شكل مخرب‌تری ظاهر می‌گردد. استفاده از سيستم آبياری بارانی نيز در گسترش اين بيماری نقش بسزايی دارد.

مديريت كنترل بيماری

1- استفاده از واريته‌های ديررس سيب‌زمينی جهت كاشت

2- ايجاد شرايط مناسب برای تقويت رشد بوته‌ها از طريق آبياری و كودپاشی منظم

3- كامل شدن پوست گيری غده‌ها داخل خاك قبل از برداشت

4- اجتناب از كاشت غده‌های صدمه ديده

5- استفاده از قارچ‌كش‌های محافظتی به صورت محلول‌پاشی در مزرعه

6- شخم عميق برای مدفون نمودن بقايای موجود در سطح زمين

7- كشت غدد بذری ضدعفونی شده و عاری از بيماری

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09134645277تماس بگیرید

چرا غده‌های سیب‌زمینی تغییر رنگ داده و می پوسند؟

بيماری پوسيدگی آبكی غده سيب‌زمينی  (Pythium leak)

عامل بيماری

شبه قارچ Pythium ultimum

علائم بيماری

پوست غده تغيير رنگ داده و اغلب در اطرا ف زخم آلوده و گسترده می‌شود. قسمت مركزی بافت آلوده ابتدا خاكستری رنگ و سپس به رنگ قهوه‌ای تا تيره درآمده و دارای حاشيه مشخص تيره رنگ است.

بافت‌های آلوده مرطوب و اسفنجی شده و با پيشرفت بيماری حفره‌دار و گود می‌گردد. سپس باكتری‌های ثانويه با حمله به بافت‌های آلوده سبب توسعه پوسيدگی می‌شوند.

غده‌های بذری كه درای آلودگی به عامل بيماری هستند پس از كاشت همراه با توام شدن آلودگی به ساير ميكروارگانيسم‌های خاك (باكتری‌های عامل پوسيدگی نرم) پوسيده و بطور كامل از بين می‌روند.

 

پوسیدگی آبکی سیب زمینی

علائم خسارت پیتیوم در سیب زمینی

شرايط گسترش بيماري

عامل پوسيدگی آبكی غده سيب‌زمينی در زمان برداشت و در نتيجه ايجاد زخم و خراش بر روی غده از خاك وارد غده شده و شرايط گرم و مرطوب خاك در زمان برداشت برای شيوع بيماری مناسب است.

مديريت كنترل بيماري

1- رعايت تناوب زراعی مناسب

2- استفاده از غده‌های بذری سالم

3- كشت ارقام مقاوم

4- خودداری از كاشت غده‌ها در خاك با دمای كمتر از 7 درجه سانتي‌گراد و نيز بالاتر از 22 درجه سانتی‌گراد

5- مديريت آبياری به خصوص در زمان رسيدگی محصول برای كاهش رطوبت خاك

6- رسيدگی فيزيولوژيكی غده و پوست گرفتن كامل آن در زمان برداشت

7- مديريت برداشت برای جلوگيری از ايجاد زخم و خراش و كوبيدگی غده توسط ادوات و دستگاه‌های برداشت بخصوص در شرايط دمايی گرم و مرطوب خاك خوداری از برداشت سيب‌زمينی در دماي كمتر از 10 درجه و بالاتر از 18 درجه سانتی‌گراد

8- دقت در بارگيری و انتقال محصول به انبار

9- رعايت تهويه و دمای مناسب انبار

10- التيام‌دهی غده‌های برداشت شده قبل از انبار كردن آن‌ها

چرا برگ‌های سیب‌زمینی به صورت یک طرفه پژمرده می‌شوند؟

پژمردگی باكتريايی (Bacterial Wilt )

عامل بيماري Ralstonia solanacearum

علائم بيماري

در ابتدا علائم پژمردگی اوليه در يكطرف برگ، ظاهر می‌شود. معمولاً همراه با پژمردگی، زردی خفيفی نيز ديده می‌شود. علائم به صورت پژمردگی شديد، قهوه‌ای شدن و ريزش برگ‌ها و مرگ بوته است.

رشته‌های آوندی سياه شده و در برش غده، ترشحات لزج سفيد متمايل به خاكستری خارج می‌شود. اين ترشحات در آلودگی‌های خفيف ديده نمی‌شود.

ممكن است ترشحات باكتريايی سفيد متمايل به خاكستری از ناحيه چشم‌ها يا محل اتصال استولون به غده‌ها به بيرون تراوش كند.

در برش عرضی غده‌ها يا ساقه‌ها، معمولاً ترشحات سفيد متمايل به خاكستری از حلقه‌های آوندی تيره، تراوش ممكن است علائم هوايی يا علايم روی غده به تنهايی ديده شوند اما علائم روی غده معمولاً بعد از علائم هوايی بروز می‌كند.

در صورت كشت غده‌های بذری آلوده در نواحی خنك و كشت غده‌هايی كه در انتهای فصل آلوده شده‌اند، آلودگی غده‌ها بصورت مخفی خواهد بود. در درجه حرارت‌های بالا پژمردگی به سرعت توسعه می‌يابد.

پژمردگی باکتریایی سیب زمینی

كنترل

تناوب جهت كنترل نژاد 3 (بيووار 2) كه نژاد شايع در ايران است، بسيار موثر است اما براي نژاد 1 موثر نيست زيرا اين نژاد ميزبان‌های زيادی دارد (در خانواده سولاناسه يا بادنجانيان). بيماری ازطريق آب آبياری، از مزرعه‌ای به مزرعه‌ای ديگر منتشر می‌شود.

تماس ريشه‌های آلوده نيز، اين باكتری را منتقل می‌كند. بقاء اين باكتری بر روی آثار و بقايای گياهی در خاك می‌باشد. معمولاً بقاء نژاد 3 بين بین 3-1 سال بوده و اغلب بیشتر از نژاد 1 است. غده‌هايی كه در مزرعه باقی مانده‌اند نيز در افزايش بقاء موثرند.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09134645277تماس بگیرید

چرا روی غده سیب زمینی زخم‌های لزج مانند وجود دارد؟

ساق سياه و پوسيدگي نرم Black leg and Soft Rot

عامل بيماريPectobacterium spp. :

از بیماریهای سیب زمینی است که در اقليم های مرطوب، بسيار گسترش دارد . باكتري Pectobacterium carotovorum subsp . carotovorum معمولا در نواحي گرم، باكتري P.atrosepticum در نواحي خنك و باكتري Dickeya chrysanthemi نیز فقط در نواحي بسيار گرم يافت شده و گسترش دارند.

علائم بيماري

ساق سياه در هر مرحله‌ای از رشد گياه، و در زمانی كه رطوبت بسيار بالاست، رخ می‌دهد. بيشتر اوقات، زخم‌های لزج سياه رنگی از غده مادری پوسيده و نرم به سمت ساقه گسترش می‌يابد.

گاهي در غده‌های جديد، محل اتصال استولون به غده، پوسيده می‌شود. بوته‌های جوان، كوتوله شده و حالتی مستقيم و راست دارند. ممكن است برگچه‌ها زرد شده و به سمت بالا، پيچيده شوند و اغلب پس از آن ، بوته‌ها پژمرده شده و می‌ميرند.

پوسيدگی نرم ممكن است در زمانی كه سطح غده مرطوب باشد، به عدسك‌ها نيز حمله نموده و باعث ايجاد نواحی فرو رفته گرد شود.

پوسيدگی نرم در مزرعه يا انبار، اغلب پس از صدمات مكانيكی وارده به غده و يا صدمات ناشی از آفات و بيماری‌ها، رخ میدهد. بافت‌های آلوده، آبدار و نرم و به رنگ و كرم تا خرمايی رنگ بوده و به آسانی از بافت‌های سالم جدا می‌شود.

بیماری ساق سیاه سیب زمینی

علائم بیماری ساق سیاه در سیب زمینی

كنترل

 • عدم كاشت درخاك‌های مرطوب و عدم آبياری شديد
 • برداشت غده‌ها درزمان رسيدگی
 • غده‌ها با احتياط حمل و نقل شده و نبايد آن‌ها را در معرض نور خورشيد قرارداد
 • خشك كردن غده‌ها قبل از انبار يا بارگيری
 • استفاده از ارقام مقاوم

بیماری اسکب در سیب‌زمینی را چگونه کنترل می کنند؟

عامل بيماري Streptomyces scabies

از بيماريهای سیب زمینی که در اكثر نواحی كشت سيب‌زمينی رایج است و در خاك‌های بسيار اسيدی وجود ندارد. باكتری عامل بيماری، در اكثر خاك‌های مزارع سيب‌زمينی وجود دارد و فقط بر كيفيت محصول اثر دارد.

علائم بيماري

بر روي غده، چند نوع زخم تشكيل می‌شود. بر اساس نوع علائم، بیماری اسکب به سه دسته اسکب معمولی یا برجسته، اسکب فرورفته یا عمیق و اسکب سطحی تقسیم می‌شود.

در اسکب سطحی اندازه لکه‌ها متغیر است. این لکه‌ها ممکن است به هم متصل شوند و لکه‌های بزرگ‌تر ناصافی را به رنگ متمایل به قهوه‌ای که حالت چوب‌پنبه‌ای دارند، به وجود آورند. لکه‌ها ممکن است مختصری برجستگی یا فرورفتگی داشته باشند.

چوب پنبه‌ای شدن بافت در بیماری اسکب معمولی در اثر دفاع گیاه در برابر باکتری و تولید مکرر لایه چوب پنبه‌ای حاصل می‌شود. تشکیل حفره و فرورفتگی‌ها نتیجه مرگ سلول‌های گیاه در اثر تولید سمی به نام فیتوتوکسین توسط عامل بیماری است.

بیماری اسکب در سیب زمینی

علائم خسارت اسکب روی غده سیب زمینی

كنترل

افزايش حاصلخيزی خاك، عدم كاشت غده بذری آلوده، عدم كاشت مكرر سيب‌زمينی يا گياهان حساس به اين بيماری مانند چغندرقند، چغندر قرمز، هويج، تربچه، شلغم، هويج فرنگی و شلغم روغنی، نگهداری pH خاك بين 5/2- 5 با استفاده از گوگرد و كودهای تشكيل دهنده اسيد، عدم استفاده از آهك و در صورت نياز استفاده از آهك دولوميتی، ضدعفونی بذر با سموم شيميايی مانند مانكوزب 8 درصد و يا ضدعفونی خاك با فوميگانت‌ها.

چرا برگ‌های جوان و فوقانی سیب زمینی زرد شده و می پیچیند؟

یکی از بیماریهای سیب زمینی که توسط شته انتقال می یابد بیماری ويروسی لوله‌ای شدن برگ سيب زمينی  Potato leaf roll  virus (PLRV) است

علائم بيماري

آلودگي اوليه ويروسی كه توسط شته‌های ناقل ويروس و در طي فصل زراعی انجام مي‌گيرد.

موجب زردی و پيچيدگی برگ‌های جوان و فوقانی گياه مي‌شود در برخی از ارقام هم‌چنين تغيير رنگ ارغوانی در حاشيه برگچه‌ها پديد می‌آيد گاهي داخل گوشت غده‌های ارقام حساس در اثر اين بيماری نكروز مشبك ظاهر می‌شود.

علائم بيماری در بوته‌های كشت شده از غده‌های بذری آلوده به ويروس در سال دوم (آلودگی ثانويه) عبارت است از لوله‌ای شدن برگ‌های تحتانی در حالیكه حاشيه برگ‌های فوقانی بوته زرد كم‌رنگ می‌شوند.

چنين بوته‌هايی معمولاً تا حد زيادی كوتوله میباشند برگ‌های لوله شده غالباً خشبی، خشك و بافت چرم مانندی دارند و زمانی كه برگ‌ها با هم تماس داده می‌شوند صدای خش خش شبيه كاغذ از آن‌ها شنيده می‌شود.

در برخی موارد علائم نكروزه شدن در غده‌ها نيز بر اثر اين بيماری ديده می‌شود.

بیماری ویروسی plrv سیب زمینی

آلودگی بوته سیب زمینی به ویروس

گسترش بيماري

از طريق شته‌ها به صورت پايا انتقال می‌يابد مهم‌ترين ناقل ويروس شته Myzus Persicae می‌باشد. گسترش ويروس در مسافت‌های طولانی از طريق شته‌های بال‌دار و به كمك جريان باد صورت می‌گيرد.

در حالی كه انتشار ويروس در مسافت‌های كوتاه و داخل مزرعه با حركت شته‌های بدون بال از گياهی به گياه ديگر صورت می‌پذيرد.

در سال‌هايی كه شته‌های بال‌دار در فصل بهار تراكم و انبوهی داشته باشند، گسترش بيماری نيز افزايش مي‌يابد ليكن هرچه سن گياه بالا می‌رود مقاومت آن نسبت به آلودگی ويروس بيشتر می‌شود به طوری‌كه تعدادی از غده‌های گياهانی كه در اواخر فصل آلوده می‌شوند سالم باقی می‌مانند.

کنترل

1- استفاده از ارقام مقاوم

2- استفاده از غده‌های بذری عاری از ويروس جهت كشت

3- كشت غده‌های بذری در مناطق ايزوله و حذف بوته‌های آلوده در مزارع تكثيری

4- استفاده از حشره‌كش‌های سيستميك برای از بين بردن شته‌ها به منظور جلوگيری از گسترش بيماری در داخل مزرعه

5- استفاده از روش حرارت درمانی با قرار دادن غده‌های سيب‌زمينی در دماي 37/5 درجه به مدت 25 روز (تنها ويروس PLRV به وسيله اين روش از غده‌های بذری سيب زمينی حذف می‌شود)

چرا بوته‌های سیب‌زمینی دچار مرگ زودرس می‌شوند؟

ويروس Y سيب‌زمينی PVY) Potato Virus Y) یکی از بیماری‌های ویروسی است که علائم آن بر اساس سویه ویروس متفاوت است

علائم بيماری

علائم بيماری برحسب رقم و سويه ويروس متفاوت می‌باشد. علائم بيماری در آلودگی اوليه معمولاً به صورت نكروز، كم رنگ شدن و يا زردی برگچه‌ها، ريزش برگ‌ها و گاهی نيز مرگ زودرس بوته‌ها ديده می‌شود.

لكه‌های نكروزه بصورت نقاط تيره رنگی روی رگبرگ‌ها و يا حلقه‌های تيره در پهنک برگ بروز می‌نمايد كه ممكن است سبب تخريب بافت برگ و خشكيدگی آن شود.

برگ‌های خشكيده بصورت چسبيده و آويزان به بوته باقی مانده و يا ريزش می‌كنند. از علائم آلودگی ثانويه ويروس می‌توان كوتولگی بوته، پيچيدگی و تاولی شدن سطح برگ‌ها و موزاييك را ذكر كرد.

در اين بيماری معمولاً روی غده علائمی ظاهر نمی‌گردد ولي در برخی از سويه‌های اين ويروس روی غده علائمی مانند ايجاد ترك، بد فرم شدن و بروز حلقه‌های تيره و روشن در سطح يا داخل گوشت غده مشاهده می‌گردد.

ویروس y سیب زمینی

آلودگی بوته سیب زمینی به ویروس y

گسترش بيماري

اين ويروس توسط شته و معمولاً به طريق ناپايا انتقال می‌يابد به همين دليل انتشار اين بيماری بصورت موضعی است در برخی از سويه‌های ويروس نيز انتقال از طريق تماسی صورت می‌گيرد.

از بين شته‌ها، شته سبزها مؤثرترين شته ناقل ويروس میباشد. در بعضی از فصول سال و در محل‌هايی كه شته‌های بالدار به صورت هميشگی و انبوه وجود دارند بيماری سريعاً منتقل می‌شود.

انتقال ناپايا: بلافاصله پس از تغذيه شته از گياه آلوده، ويروس كسب و در مدت زمان كوتاهی (بين 15 دقيقه تا 4 ساعت) در اثر تغذيه به گياه سالم بعدی منتقل می‌شود.

کنترل

1- كاشت غده‌های بذری سالم و عاری از ويروس

2- استفاده در ارقام با سطح مقاوم خوب به بيماری

3- حذف بوته‌های آلوده در مزارع توليد بذر سيب‌زمينی

4- برداشت غده‌های سيب‌زمينی قبل از شروع پرواز شته‌ها

چرا برگ‌های سیب‌زمینی دچار موزاییک سبز تیره و روشن بین رگبرهایشان می شوند؟

ويروس  X سيب زمينی (PVX) potato virus x

از بیماریهای سیب زمینی است که به ويروس مخفی سيب‌زمينی نيز معروف است.

علائم بيماري

آلودگی به اين ويروس در برخی ارقام سيب‌زمينی به صورت نقش موزائيكی تيره و روشن در بين رگبرگ برگچه‌ها ظاهر می‌شود و گاهی بصورت نهان می‌باشد. استرين‌های بيماری‌زا شديد ويروس ممكن است باعث خشن شدن و چروكيدگی بافت برگ و موجی شدن لبه‌های برگ شود.

ویروس X سیب زمینی

گسترش بيماری

تماس بين گياهان به طور مستقيم يا غير مستقيم در اثر عبور انسان يا ماشين‌آلات كشاورزی و حيوانات در مزرعه سبب گسترش آلودگی ويروس می‌شود. نقش شته‌ها و غده‌های بذری در انتقال PVX معلوم نشده است.

کنترل

1- استفاده از ارقام مقاوم مانند King، Cara، Sante و Kingston

2- ضدعفونی البسه كارگران و ماشين‌آلات كشاورزی پیش از ورود به مزارع

3- حذف بوته‌های آلوده

ویروس A سیب‌زمینی

اين ويروس بسيار شبيه ويروس سيب زمينی Y است. ليكن خسارت آن كمتر از  PVY است و از جمله بیماریهای سیب زمینی است که ممكن است عملكرد محصول را تا 40 درصد كاهش دهد. اين ويروس به موزاييك خفيف سيب‌زمينی معروف است.

علائم بيماري

معمولاً در اثر اين بيماری موزاييك خفيف در برگ‌ها به وجود می‌آيد به طوري‌كه نواحی زرد روشن كه معمولاً در كنار رگبرگ‌ها پديد می‌آيند به صورت يك در ميان با نواحی سبز تيره در متن برگ ظاهر می‌شود.

در برخی حالات درجاتی از بد شكلی و چروكيدگی در بافت برگ و نيز موجی شدن لبه‌ی برگچه‌ها مشاهده می‌شود. برگ‌های بوته بيمار معمولاً روشن به نظر می‌رسند.

به دليل اينكه ساقه‌های بوته‌های آلوده به طرف بيرون خميده مي‌شوند بوته‌های آلوده، باز به نظر می‌رسند.

ویروس Aسیب زمینی

گسترش بيماري

تماس بين گياهان به طور مستقيم يا غير مستقيم در اثر عبور انسان يا ماشين‌ آلات كشاورزی و حيوانات در مزرعه سبب گسترش آلودگی ويروس می‌شود. نقش شته‌ها و غده‌های بذری در انتقال PVX معلوم نشده است.

کنترل

1- استفاده از ارقام مقاوم مانند King، Cara، Sante و Kingston

2- ضدعفونی البسه كارگران و ماشين‌آلات كشاورزي پیش از ورود به مزارع

3- حذف بوته‌های آلوده

برنزه شدن شديد برگ‌ها و نكروز انتهايی بوته نشانه چیست؟

ويروس S سيب‌زمينی

ويروس S سيب‌زمينی یکی از بیماریهای سیب زمینی است که تقريباً در سراسر دنيا هرجا كه سيب‌زمينی كشت می‌شود وجود دارد ميزان خسارت آن بسته به رقم سيب‌زمينی و نژاد ويروس متفاوت است.

اين ويروس علاوه بر كاهش مستقيم محصول اثر تشديد‌كنندگی بر خسارت ويروس‌های مهم‌تر سيب زمينی مثل PVY و PVX دارد.

علائم بيماري

آلودگي به PVS غالباً به صورت نهان می‌باشد. ليكن علائم بيماری در صورت بروز بصورت موزاييك خفيف و كمرنگ شدن نواحی اطراف رگبرگ‌های اصلی می‌باشد .

آلودگی ارقام حساس منجر به برنزه شدن شديد برگ‌ها و نكروز انتهايی بوته می‌گردد. در برگ‌های مسن‌تری كه در سايه هستند ممكن است به جای اينكه رنگ زرد يكنواخت بوجود آيد لكه‌های مايل به سبز ايجاد شود. آب و هوای ابری علائم را تشديد می‌كند.

گسترش بيماری

اين بيماری به روش مكانيكی منتقل می‌شود و برخی از نژادهای آن با شته سبز هلو و برخی گونه‌های ديگر شته‌ها به صورت ناپايا انتقال می‌يابند. اين ويروس از طريق بذور حقيقی سيب‌زمينی قابل انتقال نيست.

غده‌ها عامل انتقال ويروس به سال بعد هستند بنابراين غده‌های آلوده مهم‌ترين منبع انتشار PVS در مزرعه می‌باشند.

کنترل: کشت بذور مقاوم و گواهی ‌شده

ويروس M سيبزمينی  Potato virus M (PVM)

اين بیماری ویروسی از بیماریهای سیب زمینی است که در سراسر دنيا در ارقام سيب‌زمينی يافت مي‌شود.

ليكن در اروپای شرقی و اتحاد جماهير شوروی (سابق) از اهميت بيشتری نسبت به ساير مناطق دنيا برخوردار است. اين ويروس ابتدا به نام موزاييك لوله‌ای شدن برگ سيب‌زمينی ذكر شده است.

علائم بيماري

بدشكلی و چروكيدگی برگ‌ها، لوله‌ای شدن برگ‌های گياه به سمت بالا و موزاييك همراه با لوله‌ای شدن برگ‌ها اغلب به آلودگی ناشی از ويروس M سيب زمينی نسبت داده می‌شود.

شدت بيماری به سويه ويروس، رقم سيب زمينی و شرايط محيطی بستگی دارد. در برخی از ارقام سيب‌‌زمينی نكروز دمبرگ و ساقه گياه مشاهده می‌گردد

ویروس ام سیب زمینی

گسترش بيماری

اين ويروس به راحتی از راه تماس فيزيكی بين گياهان در مزرعه منتقل می‌شود. ليكن اغلب ايزوله‌های ويروس به وسيله شته‌ها و به طريق ناپايا انتقال می‌يابند.

کنترل

 • استفاده از غده‌های عاری از ويروس جهت كاشت
 • مبارزه با شته‌های ناقل به وسيله سموم مناسب
 • از بين بردن بوته‌های آلوده در مزرعه به محض مشاهده

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09134645277تماس بگیرید

 سفیدک دروغین را در سیب‌زمینی  چگونه می‌توان کنترل کرد؟

بیماری سفیدک دروغی سیب‌زمینی از مهمترین بیماریهای سیب‌ زمینی است. این بیماری به برگ، ساقه و غده سیب‌زمینی حمله می‌کند. در شرایط آب و هوایی سرد و مرطوب لکه‌های آب سوخته‌ای روی برگ‌ها به وجود می‌آید.

لکه‌ها در ابتدا سبز روشن هستند که بعداً به رنگ قهوه‌ای در می‌آیند. لکه‌ها همچنین ممکن است حاشیه یا هاله‌ای به رنگ سبز متمایل به زرد داشته باشند. چنانچه هوا مرطوب باقی بماند، حلقه‌های سفید قارچی در سطح زیرین برگ و در مجاورت لکه‌ها به وجود می‌آید.

سفیدک دروغین در سیب زمینی

کنترل این بیماری از طرق زیر صورت می‌گیرد:

1- کشت نکردن غده‌های آلوده به بیماری

2- کشت غده‌های بذری سیب‌زمینی در عمق مناسب

3- خاک‌دهی پای بوته

4- برداشت غده‌ها باید زمانی که شاخ و برگ کاملاً از بین رفتند، انجام گیرد و باید حداقل 2 هفته فاصله زمانی بین سرزنی بوته‌ها و برداشت غده‌ها رعایت شود

5- حذف غده‌های آلوده، خشک کردن غد‌ه‌ها قبل از انبارداری، نگهداری غده‌ها در انبارهای سرد و با تهویه مناسب

6- قبل از وقوع بیماری از سموم تماسی و بعد از وقوع بیماری از سموم سیستمیک استفاده شود

شانکر ریزوکتونیایی ساقه و شوره سیاه غده سیب‌زمینی را چگونه می توان کنترل کرد؟

بیماری رایزوکتونیا یکی از مهم‌ترین بیماریهای سیب‌ زمینی است که باعث مرگ گیاهچه و تشکیل شانکر (زخم) روی ریشه و ساقه گیاهان در حال رشد می‌شود.

همچنین بر روی غده‌های سیب‌زمینی دانه‌های سیاه‌رنگی به وجود می‌آورد. این بیماری موجب کاهش تراکم گیاه در واحد سطح، عملکرد و کیفیت محصول می‌شود و بر اندازه، شکل و ظاهر غده‌های سیب‌زمینی اثر می‌گذارد.

عامل بيماري قارچ Rhizoctonia solani

عامل بیماری قارچ ریزوکتونیا سولانی می‌باشد که خاک‌زی بوده و می‌تواند به صورت دانه‌های سیاه‌رنگ در سطح غده سیب‌زمینی باقی بماند.

علائم بيماری

عامل بيماری در اوايل فصل رويش جوانه‌ها را موردحمله قرار داده و باعث از بين رفتن آن‌ها و متعاقباً ظهور مجدد جوانه‌ها می‌شود. این امر موجب تأخير در جوانه‌زنی غده‌های بذری كاشته شده وك وتاه شدن فصل رويش گياه آلوده می‌شود.

عامل بيماری قادر است ساقه زيرزمينی و استولون را نيز مورد حمله قرار دهد. به طوری كه لكه‌های قهو‌ه‌ای رنگ (شانكر) در اين قسمت ها ظاهر می‌گردد.

عوارض ناشی از آن در پژمردگی برگ‌ها ،كوتولگی و تشكيل غده‌های هوايي در محل انشعاب شاخه‌ها و دمبرگ‌ها میباشد.

در اواخر فصل رويش نيز اندام‌های قهوه‌ای متمايل به سياه‌رنگی به صورت منفرد و يا مجتمع در سطح پوست غده‌های حاصله تشكيل می‌گردد كه به راحتی از سطح غده شسته نمی‌شوند.

اين بيماری خاك‌زاد و غده‌زاد بوده و در خاك‌های سبك و در شرايط خنك بيشتر متداول می‌باشد.

رایزوکتونیا در سیب زمینی

کنترل این بیماری به شیوه‌های زیر صورت می‌گیرد:

1- تناوب زراعی حداقل 3 تا 4 ساله با غلات و پرهيز از كشت سيب‌زمينی پس از چغندرقند و گياهان علوفه‌ای

2- كشت غده‌های سالم و عاری از آلودگی، در اين مورد توصيه می‌شود از كاشت غده‌هايی كه سطح غده به سختينه‌های عامل بيماری آلوده هستند اكيداً خودداری گردد.

3- ضدعفوني غده‌های بذري با سموم قارچ‌كش مناسب. براي اين منظور غده‌های بذری بايد با يكی ازقارچ‌كش‌های مونسرن (Pencycuron) به صورت گرد (DS) ميزان 2/5 كيلوگرم و یا پودر وتابل (WP)  به میزان 1/5 کیلوگرم به ازای هر تن غده بذري

و یا قارچ‌کش رورال (Iprodion) به صورت سوسپانسیون (SC) به میزان نیم لیتر در هر تن غده بذری و

یا قارچ‌کش ریزولکس (Tolclofos-methyl) به صورت پودر وتابل به ميزان 2 كيلوگرم به ازاي هر تن غده بذری به روش پوشش بذر، قبل از كشت ضدعفوني شوند.

غده‌های بذری را مي‌توان با نسبت مساوي از تريكودرمين A و B از قارچ‌کش‌های آنتاگونیست Trichoderma harzianum و T.Viride به میزان 3/5 درصد وزنی با غده سیب‌زمینی مخلوط کرد.

4- استفاده ازغده‌های بذری كاملاً جوانه‌دار شده جهت كشت (برای اين منظور 20 روز قبل از كاشت شرايط مناسب دمايی و نور كافی برای تحريك جوانه‌دار كردن غده‌ها در انبار صورت پذيرد).

5- خودداری از كشت زودهنگام غده‌های بذری در شرايط سرد (كمتر از 15 درجه سانتی‌گراد).

6- عدم كاشت عميق غده‌ها در خاك. در خاكهای با سابقه آلودگی به قارچ عامل بيماری غده‌های بذری درعمق حدود 10 سانتی‌متری كاشته و پس از 4 برگی شدن، پای بوته‌ها خاك‌دهی شود.

7- افزايش كوددهی آلی و كمپوست جهت اصلاح ساختمان خاك و سهولت خروج بوته‌ها از خاك

8- برداشت به موقع محصول پس از بلوغ غده‌ها به منظور جلوگيری از تشديد تشكيل سختينه‌ها روی غده سيب‌زمينی

9- كنترل علف‌های هرز ابتدای فصل در مزرعه.

بهترین روش کنترل پژمردگي فوزاريومي سيب‌زميني  Fusarium wiltچیست؟

در میان بیماریهای سیب زمینی گونه‌های مختلف فوزاريوم به علت حضور بلندمدت عامل بيماری در خاك باعث بروز مشكلات متعددی می‌شوند.

بيماری پژمردگی فوزاريومی مانند پژمردگی ورتيسيليومی سيب‌زمينی در تمام مناطق كشت سيب‌زمينی شايع بوده به خصوص مناطقی كه سيب‌زمينی در دمای نسبتاً بالای محيط كشت می‌شود و يا زمانی كه فصل رشد گرم و خشك است  بيشتر می‌باشد.

عامل بيماري

گونه‌های مختلف قارچ فوزاريوم غالبا شامل F.oxysporum ، F. solani ، Fusarium avenacearum و F. tuberosi عامل بروز اين بيماری هستند.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09103675939تماس بگیرید

علائم بيماری

زردی برگ‌های پايينی و كلروتيك برگ‌های بالايی گياه از علائم مهم بيماری می‌باشند كه غالباً منجر به پژمردگی گياه نيز می‌شود.

بافت آوندی ساقه و غده تغيير رنگ می‌دهد و همچنين در غده انواع مختلفی از تغيير رنگ داخلی و خارجی نيز به چشم می‌خورد.

براي مثال بروز نكروز قهوه‌ای رنگ در محل اتصال استولون و يا چشم‌های غده يا پوسيدگی‌های دايره‌ای داخل غده و هم چنين گاهی با علائمی چون رزت و ارغوانی شدن قسمت‌های هوايی گياه غده‌ای هوايی در محور برگ‌ها نیز بروز می‌نمايد.

اين بيماری موجب مرگ زود هنگام گياه می‌شود.

پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی

شرايط گسترش بيماری

عامل بيماری پژمردگی فوزاريومی خاك‌زی بوده و بسته به گونه و قارچ شرايط محيطی مناسب برای گسترش آن متفاوت می‌باشد. به طور كلی دمای بالای محيط به خصوص زمانی كه گياه تحت شرايط تنش خشكی و گرمای شديد دوره رشد قرار دارد موجب تشديد پژمردگی فوزاريومی می‌شود.

مديريت كنترل بيماری

1- رعايت تناوب زراعی حداقل 4 ساله با محصولات غير ميزبان مانند غلات و خودداری از كشت گياهان خانواده بادمجان (مانند گوجه‌فرنگی، بادمجان و فلفل).

2- اجتناب از كاشت غده‌های آلوده به بيماری

3- مديريت تغذيه محصول برای جلوگيری از هر گونه استرس كمبود موادغذايی

4- جلوگيری از بروز استرس خشكی و زيادی رطوبت خاك با آبياری منظم مزرعه

5- تيمار نمودن قطعات بذری بريده با سموم شيميايی محافظتی مثل مانكوزب و مونسرن

6- كنترل علف‌های هرز

علائم پژمردگي ورتيسليومی سيب‌زمينی Verticillium Wilt

اين بيماری یکی از بیماریهای سیب زمینی است که  تقريباً در اكثر مناطقی كه سيب‌زمينی كشت می‌شود وجود دارد ولی در مناطق گرمسيری و نيمه گرمسيری از اهميت بيشتری برخوردار است.

اين بيماری اغلب به همراه نماتدها ايجاد آلودگی می‌نمايد و با مرگ زودرس گياهان همراه است.

عامل بيماري

دو گونه قارچ ورتيسيليوم  شامل Verticillum dahliae  و  Verticillum albo- atrum می‌باشند كه خاك‌زی می‌باشند. قارچ V. dahlia در شرايط محيطی گرم‌تر و گونه  V. alboatrum در دمای پايين‌تر بيماری‌زايی دارند.

علائم بيماری

پژمردگی ورتيسليوم ابتدا از قسمت‌های پايين گياه شروع شده و به تدريج به سمت قسمت‌های فوقانی گياه گسترش می‌يابد، به‌طوري‌كه در اغلب اوقات تنها برگ‌های رأس گياه سبز باقی می‌مانند.

برگ‌های پژمرده ابتدا زرد روشن و در نهايت قهوه‌ای رنگ می‌شوند. علائم ابتدايی بيماری بصورت زردی يك طرفه برگ‌ها در روی بوته و يا ساقه و در قسمتی از برگ‌های گياه ظاهر می‌شود.

سپس گياهان آلوده ممكن است به سرعت و يا به طور آهسته بسته به شدت بيماری پژمرده و از بين بروند. معمولاً پيچيدگی و سوختگی انتهايی برگچه‌ها در بوته‌های آلوده ديده می‌شود.

ريشه‌های ظريف و تغذيه‌كننده گياه كاملاً پوسيده و حلقه آوندی قسمت‌های پايين ساقه و غده سيب‌زمينی به رنگ قهوه‌ای روشن در می‌آيند.

اين تغيير رنگ در غده از انتهای استولونی غده شروع و تا اواسط غده از داخل گسترش می‌يابد. در غده‌های شديداً آلوده حفراتی در داخل گوشت پديد آمده و در اطراف چشم‌های روی غده تغيير رنگ صورتی و يا تيره رنگی ظاهر می‌گردد.

پژمردگی ورتیسیلیومی سیب زمینی

شرايط گسترش بيماری

عامل بيماری خاك‌زی بوده و بسته به گونه قارچ شرايط محيطی مناسب رشد آن نیز متفاوت می‌باشد. گونه V.dahliae در نواحی خنك‌تر كه آب و هوای گرم و خشك طولانی دارند، بسيار شديد است.

گسترش بيماری در مسافت‌های طولانی از طريق خاك آلوده‌ی چسبيده به غده‌های بذری سيب‌زمينی و در مسافت‌های كوتاه از طريق وسايل يا ادوات كشاورزی آلوده و يا آب آبياری صورت می‌گيرد.

كنيدی‌های هوازی قارچ عامل بيماری و نيز تماس ريشه‌ای بين گياهان مجاور در انتشار بيماری نقش دارند.

مديريت كنترل بيماری

1- تناوب زراعی با گياهان غير ميزبان نظير غلات، بقولات و اجتناب از كاشت گياهان خانواده سولاناسه به ويژه بادمجان در تناوب با سيب‌زمينی

2- آغشته نمودن بذر سيب زمينی با قارچ‌كش‌های ضدعفونی كننده مناسب.

3- كنترل نماتدهايی نظير نماتد مولد غده به زخم و نماتد سيستی كه موجب ايجاد زخم و گسترش بيماری می‌گردند.

4- سمپاشی مزارع با استفاده از قارچ‌كش‌های سيستميك.

5- كشت ارقام مقاوم يا متحمل

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای سیب زمینی با شماره 09134645277تماس بگیرید

 

یک پاسخ

 1. با نهایت احترام و تشکر از متخصصین و مهندسین گرامی
  از این که مطالب را بدین صورت کاملا مشخص / روشن / با تصویر که کاری بسیار مشکل است و در کشورهای منطقه آسیا یا با کمال تاسف کشورمان ایران کمتر دیده شده است نهایت سپاس و تشکر را دارم
  اینجانب اگرچه در خصوص بیشتر گیاهان زراعی سعی کرده ام با مطالعه کارهایم و تحقیقاتم را برای بهینه شدن محصول بدست آمده انجام میدهم اطلاعت ارائه شده را در خصوص بیماری های مرتبط با سیب زمینی بسیار جامع دیدم موفق سلامت و پر انرژی باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *