اختلالات تغذیه‌ای گل رز

یکی از روش های تشخیص اختلالات تغذیه‌ای گل رز  بر اساس آزمون خاک و همچنین تجزیه گیاه است. جهت آگاهی از حد مجاز عناصر غذایی  گل رز به بخش مدیریت تغذیه مراجعه کنید.

روش دیگر تشخیص اختلالات تغذیه‌ای گل رز بر اساس علائم ظاهری گیاه است. در این مقاله به شناسایی علائم کمبود عناصر غذایی و روش های رفع کمبود در گل رز پرداخته شده است.

 کمبود عناصر ماکرو در گل رز

چرا برگهای گل رز کوچک مانده و رنگ آنها به سبز مایل به زرد تغییر می کند؟

کمبود نیتروژن: ازت یکی از عناصر در تغذیه گل رز می باشد و علادم کمبود ازت در گل رز به شرح زیر نمایان می شود.

 • رشد ناکافی و کوچک شدن برگها
 • تغییر رنگ برگها به زرد- سبز
 • رشد ضعیف و کوتاه شاخه ها
 • کم و کوچک شدن گلها
اختلالات تغذیه ای گل رز (علائم کمبود نیتروژن در گل رز)
علائم کمبود نیتروژن در گل رز

رفع کمبود نیتروژن

30-50 درصد ازت در اوایل دوره رشد در مراحل اولیه رشد ساقه و برگ و هر 4-2 هفته یک بار 20-10 درصد ازت تامین شود. آخرین مرحله تقسیط ازت 45-30 روز قبل از شروع دوره سرما

نکته: در مناطق خیلی گرم در ماههای خرداد، تیر و مرداد میزان ازت مصرفی را تا نصف تقلیل دهید.

رفع کمبود ازت در کشت هیدروپونیک

در ارقام مختلف گل رز حداکثر جذب ازت در مرحله تشکیل جوانه گل و قبل از مرحله گلدهی اول صورت می گیرد. بنابراین جهت رفع کمبود نیتروژن 5-10 لیترباید غلظت 3-2 در هزار ازت را تهیهپای بوته بکاربرد

یا ازت با غلظت 3-1 در هزار محلول پاشی کرد. نکته: محلول پاشی باید به نحوی صورت گیرد که روی غنچه باز شده گلها محلول پاشیده نشود.

میزان مصرف کود ازته بر اساس نوع گونه، تراکم بوته، میزان ماده آلی خاک بین 200 تا 750 کیلوگرم در هکتار توصیه می شود. در صورت امکان استفاده از کود ده همراه ا آب آبیاری می توان با غلظت 200 میلی گرم در لیتر کود ازته استفاده کرد

 

علائم ظاهری کمبود پتاسیم در گل رز به چه صورتی ظاهر می شوند؟

یکی از عناصر اصلی در تغذیه گل رز پتاسیم است. خاک تحت کشت گل رز باید  450 میلی گرم در کیلوگرم  پتاسیم قابل استفاده داشته باشد. در غیر اینصورت علائم کمبود پتاسیم در گیاه ظاهر می شود

علائم کمبود پتاسیم در گل رز

 • کلروز و نکروزه شدن حاشیه و نوک برگهای مسن
 • رنگ پریدگی شکوفه ها
 • کاهش کمیت و کیفیت گل
 • کاهش مقاومت به سرمازدگی و امراض
علائم کمبود پتاسیم در گل رز
علائم کمبود پتاسیم در گل رز

رفع کمبود پتاسیم

میزان مصرف پتاسیم قابل استفاده در ل رز 200 کیلوگرم در هکتار می باشدو در سیستم آبیاری با غلظت 150 میلی گرم در لیتر استفاده می شود. جهت محلول پاشی برگی 5-1 گرم در لیتر سولفات پتاسیم استفاده می شود.

جهت تغذیه پتاسیی گل رز به جای کلرور پتاسیم از سولفات پتاسیم باید استفاده کرد

چرا برگهای گل رز تاول زده و کلفت می شوند؟

کمبود فسفر: در اثر کمبود فسفر علائم ظاهری زیر در گیاه پدیدار می شود

علائم کمبود فسفر در گل رز

 • کلفتی و تاول زدگی برگها
 • تغییر رنگ برگها به سبز مایل به آبی و تغییر رنگ پشت اطراف برگها به رنگ بنفش
 • کندی رشد ریشه
علائم کمبود فسفر در گل رز
علائم کمبود فسفر در گل رز

رفع کمبود فسفر: 100 تا 200 کیلوگرم فسفر قابل استفاده در هکتار همراه با کود دامی

اهمیت کلسیم در تغذیه گل رز چیست؟

کلسیم باعث بهبود کیفیت گل رز و طول عمر آن می گردد. در خاک های آهکی مشکل جذب فیزیولوژیکی کلسیم در گیاه وجود دارد و لذا باعث کمبود کلسیم در گیاه می شود

 

علائم کمبود کلسیم در گل رز
علائم کمبود کلسیم در گل رز

رفع کمبود کلسیم

محلول پاشی 0/3 گرم در لیتر کلات کلسیم به همراه تنظیم کننده رشد NAA دو تا سه بار قبل از گلدهی به فواصل یک هفته ای موجب افزایش کمیت و کیفیت گل می شود.

 

چرا برگهای گل رز به حالت موزاییکی سبز زرد در آمده و سپس خاکستری شده و میمیرند؟

کمبود منیزیم:از مله عناصر ضروری ثانویه در تغذیه گل رز منیزیم است که در اثر کمبود منیزیم علائم زیر در گیاه ظاهر می شود

علائم کمبود منیزیم

ایجاد لکه های موزائیکی سبز – زرد روی برگهای مسن

تغییر رنگ برگها به خاکستری و مرگ برگ

حاشیه برگها برآمده می شود

 

علائم کمبود منیزیم در گل رز
علائم کمبود منیزیم در گل رز

علائم کمبود گوگرد در گل رز به چه صورت ظاهر می شود؟

علائم کمبود گوگرد در محیط خاکی گزارش شده اما در محیط آبکشت کمبود گوگرد اتفاق می شود و علائم آن به شرح زیر است

علائم کمبود گوگرد در گل رز

 • کلروز خفیف بین رگبرگهای برگهای جوان
 • سبز زرد شدن برگ های جدید
علائم کمبود گوگرد (سولفور) در گل رز

کمبود عناصر کم مصرف در گل رز

از جمله اختلالات تغذیه‌ای گل رز کمبود عناصر کم مصرف است. عناصر کم مصرف شامل آهن، مس، روی، منگنز، بور و مولیبدن است در بین این عناصر رز به مولیبدن کمتری نیاز دارد.

در خاکهای بالای پی اچ هفت عناصر کم مصرف به حالت نامحلول و غیر قابل استفاده در می آیند.

ابتدا باید پی اچ خاک را بین 6-7 تصحیح کرد و سپس از ترکیبات کلاته آهن استفاده کرد.

چرا برگهای گل رز به رنگ زرد روشن در آمده اما رگبرگها سبز هستند؟

کمبود آهن: کمبود اهن در خاک های آهکی رخ می دهد و علائم آن به شرح زیر است

علائم کمبود آهن

 • کاهش کلروفیل
 • برگهای جوان به رنگ زرد روشن در آمده اما دارای رگبرگهای سبز هستند
 • برگها کوچک، شاخه ها ضعیف، نازک و بدون گل هستند

 

علائم کمبود آهن در گل رز
علائم کمبود آهن در گل رز

رفع کمبود آهن: استفاده از کلات آهن 6 درصد به میزان 10-7/5 گرم در متر مربع، محلول پاشی سولفات آهن 5 در هزار یا کلات آهن 10-2/5 در هزار

ایجاد لکه های سبز مایل به زرد بین رگبرگهای گل رز نشانه چیست؟

کمبود منگنز: کمبود مگنز در رز در برگهای مسن ظاهر می شود بصورت لکه های سبز مایل به زرد بین رگبرگهای سبز ظاهر می شود و برعکس کمبود آهن اطراف رگبرگها نوار باریکی به رنگ سبز روی پهنک باقی می ماند.

علائم کمبود منگنز در گل رز
علائم کمبود منگنز در گل رز

رفع کمبود منگنز: محلول پاشی برگی سولفات منگنز با غلظت 3-1 در هزار

چرا برگهای جوان گل رز تغییر شکل داده و نوکشان نکروزه می شود؟

کمبود مس: کمبود مس در خاکهای حاوی مواد آلی زیاد که تجزیه نشده اند مشاهده می شود و علائم زیر در گیاه بروز می کند

علائم کمبود مس

 • تغییر شکل برگهای جوان (کج و کوله شدن برگ)
 • تغییر رنگ نوک برگهای جوان به زرد و سپس نکروزه شدن آنها
 • از بین رفتن نقاط انتهایی ریشه
 • کوتاه و کوتوله شدن شاخه های جانبی
 • از بین رفتن تراوت شاخه گلدهنده و پژمرده، آویزان و خشک شدن آن

عارضه ریز برگی در گل رز به چه دلیل بوجود می آید؟

کمبود روی: علائم کمبود روی مشابه با علائم کمبود مس است با این تفاوت که جوانه های جانبی بعد از مرگ مریستم انتهایی به میزان بیشتری کاهش می یابند و موجب ریز برگی یا روزت می شوند

چرا شاخه های جانبی گل رز گسترش می یابند؟

کمبود بر:کمبود بر در محیط های ابکشت بروز می کند

علائم کمبود بر در گل رز

 • نکروزه نقاط رشد و به دنبال آن مرگ مریستم
 •  گسترش شاخه های جانبی و بعد از آن توسعه بیشترجوانه جانبی
 • نکروزه شدن گلها
 • کله گرد
 • کاهش بازار پسندی گلها
 • سقط شدن جوانه گل
علائم کمبود بر در گل رز

چرا نوک و لبه برگهای رز قهوه ای و نکروزه می شود؟

کمبود مولیبدن: علائم کمبود مولیدن همانند تنش رطوبتی است و در اثر کمبود مولیبدن نوک و لبه برگها قهوه ای و نکروزه می شود و گاهی اوقات نقاط بنفش رنگ بر روی قسمت هایی از برگها ظاهر می شود.

برگهای دچار کمبود مولیبدن زودتر خزان می کنند و کمبود مولیبدن باعث از دست رفتن شادابی گلها و زیبایی آنها شده و بازار پسندی گل کاهش می یابد

 

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *