اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی

در این بخش به اختلالات تغذیه ای سیب زمینی شامال کمبودهای تغذیه ای نظیر عناصر ماکرو و میکرو پرداخته می شود

اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی (کمبود عناصر ماکرو)

چرا برگ‌های پیر گیاه سیب زمینی زرد شده و می‌ریزند 

کمبود نیتروژن یکی از اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی است که علايم كمبود آن ابتدا در برگ‌هاي مسن پاييني شروع و با افزايش شدت كمبود اين علايم در برگ‌هاي جوان‌تر نيز ديده مي‌شود.

با كمبود نيتروژن در سيب‌زميني گياه كوتاه، شاخه‌ها راست و نازك، برگ‌ها خشبي و سبز روشن مي‌باشد. برگ‌هاي پير زرد شده و خزان می‌كنند. از طرف ديگر بايد دقت نمود كه زيادی نيترات در خاك موجب زردی و سوختگی نوك برگ‌ها می‌گردد.

کمبود نیتروژن
علائم کمبود نیتروژن در سیب زمینی

چرا برگ‌های سیب زمینی به رنگ سبز تیره مایل به آبی در می‌آیند؟

کمبود فسفر یکی از اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی است که در اثر کمبود فسفر رشد قسمت‌های هوايی و ريشه هر دو كند يا متوقف می‌شوند، برگ‌ها كوتاه، باريك و نازك می‌شوند، ساقه جانبی به ندرت ظاهر می‌شود.

برگ‌ها كه در كمبود نيتروژن زرد يا زرد مايل به قرمز است، در كمبود فسفر سبز تيره كدر مايل به آبی با ته رنگ بنفش است. رنگ بنفش كه مربوط به تشكيل ماده رنگی آنتوسيانين است يكي از مشخص‌ترين و معمولی‌ترين علايم كمبود فسفر است.

كمبود فسفر در سيب‌زمينی همانند كمبود نيتروژن باعث می‌شود گياه كوتاه، شاخه‌ها راست و نازك و برگ‌ها كوچك و خشبی شوند.

اين برگ‌ها سبز تيره مايل به آبی شده و لبه برگ‌ها به طرف بالا برگشته و سوختگی در لبه‌های برگ‌ها ديده می‌شود. نقاط قهوه‌ای يا برنزی در داخل غده‌ها نيز ممكن است ديده شود.

کمبود فسفر
علائم کمبود فسفر در سیب زمینی

چرا نوک برگ‌های سیب زمینی قهوه‌ای می شود؟

کمبود پتاسیم یکی از اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی است که در اثر کمبود پتاسیم علايم كمبود آن ابتدا در برگ‌هاي پير ظاهر می‌شود. علايم اوليه كمبود پتاسيم كوتاه شدن فاصله بين گره‌ها و كوتاه ماندن گياه است كه با فقدان عمومی رنگ سبز گياه همراه است.

شدت كمبود پتاسيم عموماً موجب قهوه‌ای شدن نوك برگ‌ها (نوك سوختگی)، سوختگی لبه برگ‌ها (لب سوختگی) و ظهور سوختگی در داخل پهنک برگ می‌گردد.

کمبود پتاسیم
علائم کمبود پتاسیم در سیب زمینی

دلیل زردی بین رگبرگی برگ‌های سیب زمینی چیست؟

کمبود منیزیم یکی از اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی است که در اثر کمبود منیزیم علائم اوليه كمبود به صورت زرد شدن بين رگبرگی و در برگ‌های مسن پديدار می‌شود. كه به مرور زمان به ضايعات قهوه‌ای رنگی تبديل می‌شود.

در موارد شديد كمبود، گياه دچار نكروزه می‌شود. كمبود منيزيم در خاك‌های اسيدی و شنی شيوع بيشتری دارد.

کمبود منیزیم
علائم کمبود منیزیم در سیب زمینی

اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی (کمبود عناصر میکرو)

علائم کمبود آهن در سیب زمینی به چه صورتی ظاهر می‌شوند؟

كمبود آهن در بيشتر خاك‌های ايران (مناطق خشك و نيمه خشك)، و روی گياهان مختلف مشاهده شده است و علامت اصلی كمبود آن، زردی يا كلروز است. مصرف آهن (مخصوصاً سكوسترين آهن)، بر روی سيب‌زمينی تاثير مطلوبی دارد و موجب شادابی بوته‌ها می‌گردد.

کمبود آهن
علائم کمبود آهن در سیب زمینی

در اثر کدام یک از اختلالات تغذیه ای سیب‌زمینی رشد سیب زمینی متوقف می‌شود؟

در كمبود روی رشد متوقف شده و فاصله بين گره‌ها كوتاه می‌شود. براي خاك‌هايی با غلظت كمتر از 1 پی‌پی‌ام روی، عمليات پخش به ميزان 2/11 کیلوگرم در هكتار بايد انجام شود و بايد قبل از كاشت انجام شود.

در مقايسه با ميزان كود به صورت پاششی، ميزان كوددهی نواری روی، با توجه به ميزان بالای كارايی جذب، می‌تواند باعث كاهش 50 درصدی كوددهی گردد.

کمبود روی در سیب زمینی
علائم کمبود روی در سیب زمینی

علائم کمبود منگنز در سیب زمینی به چه صورت ظاهر می شود؟

علايم كمبود منگنز مانند آهن زردی است با اين تفاوت كه در كمبود منگنز قسمتی از حاشيه رگبرگ‌ها نيز سبز باقی می‌ماند.

در خاك‌های خنثی تا اسيدی، منگنز می‌تواند به صورت پاششی مورد استفاده قرار گيرد و به ميزان 5.6 تا 11.2 کیلوگرم در هکتار جبران كمبود استفاده شود.

در خاك‌های آهكی منگنز بايد به صورت نواری و يا محلول‌پاشی روی برگ‌ها استفاده شود تا كمترين ميزان تثبيت در خاك را داشته باشيم.

استفاده از 5.6 كيلوگرم در هكتار منگنز در نوارهای مجاور قطعات بذری، زماني كه ميزان غلظت کمتر آن 8-6 پی‌پی‌ام باشد، می‌تواند تامين كننده ميزان كافی منگنز برای گياه سيب‌زمينی باشد.

کمبود منگنز در سیب زمینی
علائم کمبود منگنز در سیب زمینی

چرا نوک برگ‌های جوان سیب زمینی می‌سوزد؟

سوختگي نوك برگ‌ها از علايم كمبود مس است كه در برگ‌هاي جوان ظاهر مي‌گردد.

در رابطه با مصرف اين كودها (ريز مغذی‌ها)، در سيب‌زمينی حتما می‌بايستی نتايج آزمون خاك را در نظر گرفت و در صورت مشاهده كمبود و نياز به مصرف كود بايستی اين كودها را همزمان با كشت استفاده نمود.

در مرحله داشت نيز مصرف اين كودها به صورت محلول‌پاشی بر روی شاخ و برگ گياه با غلظت 5 در هزار قبل از مرحله گلدهی سبب شادابی و رشد مناسب سيب‌زمينی خواهد بود.

 

کمبود مس در سیب زمینی
علائم کمبود مس در سیب زمینی

دلیل وجود لکه‌های نکروزه روی پهنک و رگبرگ سیب زمینی چیست؟

علائم كمبود موليبدن تا حدودی شبيه به علامت كمبود گوگرد است. برگ‌هايی كه كمبود مولیبدن دارند زرد يا سبز مايل به زرد هستند. لكه‌های نكروزه ممكن است بر روی پهنك و يا رگبرگ‌ها به وجود آيد.

 

کمبود مولیبدن در سیب زمینی
علائم کمبود مولیبدن در سیب زمینی

علائم کمبود گوگرد در سیب زمینی به چه صورت ظاهر می شود؟

علائم كمبود گوگرد بسيار شبيه به نيتروژن است زيرا هر دو مورد با زردی برگ‌ها همراه است. ولي در كمبود گوگرد ابتدا نشانه‌ها بر روی برگ‌های جوان و سپس كل گياه بروز خواهد كرد.

 

کمبود گوگرد در سیب زمینی
علائم کمبود گوگرد در سیب زمینی

جهت آگاهی از کوددهی سیب زمینی به بخش مدیریت تغذیه مراجعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *