آفات و بیماریهای توت فرنگی

عناوین

آفات خسارتزای توت فرنگی را چگونه شناسایی و کنترل کنیم؟

بهترین روش کنترل آفات توت فرنگی شناسایی علائم آلودگی آفات توت فرنگی است. در این مقاله به مهمترین آفات توت فرنگی و روش کنترل آنها پرداخته شده است.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

بهترین روش کنترل شته ریشه توت فرنگی (Aphis forbest) چیست؟

شته ریشه از جمله آفات توت فرنگی است و در صورت وجود آلودگی علائم آن به صورت زیر بروز می کند

علائم

تغذیه از ریشه و ضعف بوته

کاهش رشد برگ، برگها رنگ پریده و کوچک

خشک شدن میوه ها

مدیریت

با کنترل مورچه ها از طریق شخم عمیق در ابتدای دوره رشد می توان از جمعیت شته ها کاست. سموم شته کش جمعیت های روی قسمت هوایی گیاه را کاهش می دهند اما بر روی جمعیت های درون خاک و روی ریشه اثر کمی دارند.

استفاده از سم آزادیراختین با دز 2.5-2 در هکتار

شته فراگافولی chaetosiphon fragaefolii

علائم

 • بدشکلی شدید میوه
 • فراهم کردن بستر مناسب برای رشد کپک سیاه

کنترل

 • نصب کارت زرد در نزدیکی منافذ و راهروها
 • از بین بردن علفهای هرز
 • استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک نظیر کفشدوزک ها، بالتوری، انگل شته، مگس شته
 • کنترل شیمیایی
 • استفاده از سم دیکلرووسec 50% به میزان 2.5 تا 3 لیتر در هکتار
 • استفاده از حشره کش تپکی wg 50% به میزان 0/25-0/2در هزار
 • هماگروپراد به میزان 10 در هزار هم پوره و حشرات کامل را به طور کامل کنترل می کند
برگ توت فرنگی آلوده به شته
برگ توت فرنگی آلوده به شته

برای کنترل تریپس Franliniella spp در توت فرنگی از چه سمی استفاده می شود؟

تریپس از جمله آفات توت فرنگی است و در صورت وجود آلودگی علائم آن به صورت زیر بروز می کند

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

علائم خسارت

 • وجود لکه های خیلی کوچک خاکستری روی سطح گیاه
 • پیوستن لکه های خاکستری به یکدیگر و ایجاد رنگ سفید
 • ایجاد لکه های برنزه یا کدر و مات روی میوه
 • افت چشمگیر عملکرد
 • گسترش بیماریهای ویروسی
علائم خسارت تریپس روی گل و میوه توت فرنگی
علائم خسارت تریپس روی گل و میوه توت فرنگی

کنترل

 • نصب تله های آبی رنگ در محل تهویه
 • حذف علفهای هرز
 • حذف بقایای گیاهی داخل گلخانه
 • تنظیم دمای گلخانه و رطوبت نسبی مناسب (آب و هوای گرم و خشک سبب طغیان تریپس می شود)
 • نصب توری ضد حشره در گلخانه
 • کنترل شیمیایی با ایمیداکلوپراید، فلونیکامید (با دوز 0/25 کیلوگرم در هزار لیتر آب )، دیکلرووس (به میزان 0/8 در هزار) (نکته: به دلیل بروز مقاومت، کنترل شیمیایی و زراعی با هم صورت گیرد)
 • استفاده از سم پروتئوس به میزان یک لیتر در هکتار در صورت مشاهده حشرات بالغ و پوره

علائم خسارت برگ لوله کن ها (کترپیلارها) در توت فرنگی به چه صورت است؟

برگ لوله کن از جمله آفات توت فرنگی است و در صورت وجود آلودگی علائم آن به صورت زیر بروز می کند

علائم خسارت

 • تغذیه از برگهای توت فرنگی که از اندازه معمول کوچکترند
 • حرکت به سمت کناره های بالایی برگ و لوله کردن لبه های برگ
 • خسارت پنجره ای از طریق حذف سطح بین رگبرگها در سطح پایینی برگها
 • ضعیف شدن گیاه
لارو و حشره بالغ کاترپیلار
لارو و حشره بالغ کاترپیلار

کنترل

 • حذف برگ های آلوده
 • کنترل بیولوژیک با استفاده از BT
 • استفاده از سم آزادیراختین با دز 2/5-2 در هزار این سم روی لاروها و و پوره های سن اول تاثیر دارد

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

موثرترین روش کنترل کنه در توت فرنگی چیست؟

کنه از جمله آفات توت فرنگی است. گونه های اصلی کنه که روی توت فرنگی تاثیر گذارند عبارتند از کنه دونقطه ای، کنه قرمز، کنه توت فرنگی و کنه سیکلامن و در صورت وجود آلودگی علائم آن به صورت زیر بروز می کند

 

علائم آلودگی کنه

 • تخریب لایه اپیدرمی و سلول های سطحی برگ و ظاهر شدن نقاطی روی برگ
 • تغییر رنگ برگ به حالت برنزه مات
 • ایجاد تارهای ریز روی برگ (کنه دو نقطه ای)
 • کوتوله ماندن گیاه
 • آسیب شدید به شادابی گیاه و افت شدید عملکرد
برگ های توت فرنگی آلوده به کنه
برگ های توت فرنگی آلوده به کنه

کنترل

 • حذف علفهاي هرز داخل و بیرون گلخانه
 • مدیریت مناسب آبیاري و تامین رطوبت کافی در فضاي گلخانه با استفاده از سیستم مه پاشی دو بار در روز (کنه ها روي گیاهانی که استرس رطوبتی و آبیاري دیده باشند به صورت طغیانی ظاهر می شوند.)
 • ضرورت ایجاد گردش هوا در زمان تامین رطوبت به منظور جلوگیري از بروز بیماريها
 • عدم استفاده بیش ازحد از کودهاي ازته
 • اجتناب از رفت و آمد کارگران و انتقال وسایل کار از قسمتهاي آلوده گلخانه به کنه به قسمتهاي دیگر
 • استفاده از کنه کش فلورامایت به میزان 0/5-0/2 در هزار جهت کنترل تمام مراحل زیستی کنه تاثیر مثبت داد
 • استفاده از کنه کش سایفلومتوفن با غلظت 1 در هزار. این کنه کش قادر است تمام مراحل رشدی کنه را تا 3 هفته کنترل کند.
 • استفاده از کنه کش نیسورون 1 در هزار به همراه نئورون 0/7 در هزار و یا آبامکتین 0/3 تا 0/5 در هزار

بهترین روش کنترل مگس سفید در گلخانه توت فرنگی چیست

مگس سفید از جمله آفات خسارتزای توت فرنگی است. شایع ترین نوع مگس سفید در گلخانه توت فرنگی عبارتند از مگس سفید توت فرنگی، مگس سفید گلخانه و مگس سفید برگ نقره ای.

این آفت از مهمترین آفات توت فرنگی است و علائم خسارت به صورت زیر می باشد

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

علائم خسارت مگس سفید

 • کوتاهی و رشد کم گیاه
 • زردی برگها و ریزش آنها قبل از بلوغ
 • کاهش عملکرد و کیفیت میوه
 • ترشح عسلک و ایجاد بستر مطلوب جهت رشد کپک دوده سیاه
 • انتقال بیماری های ویروسی
 • ایجاد لکه های رنگ پریده روی اندام های مختلف گیاه
 • ضعف عمومی و از دست دادن توانایی گیاه برای تولید گل و میوه
مگس سفید
مگس سفید

کنترل

 • حذف علفهاي هرز میزبان از اطراف گلخانه
 • تعمیر و نصب توري هاي ضد حشره
 • نصب کارتهاي زرد 30*10سانتی متر هر دو متر یک عدد در بالاي سطح گیاهان گلخانه یا نصب نوارهاي زرد رنگ
 • حذف برگها و اندام هاي گیاهی که به شدت آلوده شده اند و سوزاندن آنها
 • استفاده از دیکلرووس به میزان 0/8در هزار
 • افوریا به میزان 0/3در هزار
 • حشره کش بیولوژیک ناتورالیس به میزان 750میلی لیتر+ 2لیتر مادهNufilm
 • حشره کش بیولوژیک مایکوتال به میزان 1در هزار
 • آزادیراختین به میزان 2.5 در هزار

کنترل بیولوژیک مگس سفید

بیماریهای توت فرنگی را چگونه شناسایی و کنترل کنیم؟

بهترین روش کنترل سفیدک پودری در توت فرنگی چیست؟

سفیدک پودری (Spaerothecamacularis) از جمله بیماریهای مهم توت فرنگی است. که باعث ظهور علائم زیر در توت فرنگی می شود

علائم بیماری

 • پیچ خوردگی جزئی لبه های برگ به سمت بالا 
 • ظهور لکه های قهوه ای در سطح زیرین برگ
 • گسترش لکه ها در سطح زیرین برگ و آلودگی تمام برگ و تغییر رنگ سطح بالایی برگ به رنگ قرمز
 • کوچک و سفت شدن میوه ها و عدم رسیدن طبیعی
علائم سفیدک پودری روی برگ و میوه توت فرنگی
علائم سفیدک پودری روی برگ و میوه توت فرنگی

توسعه بیماری

 • درجه حرارت 25-15 درجه سانتی گراد
 • هوای خشک
 • کاهش شدت نور
 • آبدار بودن بافت های گیاه
 • تراکم زیاد بوته

مدیریت

 • جمع آوری و حذف بقایای آلوده محل زمستان گذرانی
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • ایجاد نورکافی
 • کنترل بیولوژیگی با استفاده ازقارچ AmpelomycesQuisqualisبانام تجاریAQ10
 • سم پاشی باقارچکش های بنومیل یاکاپتان در زمان میوه دهی
 • محلول پاشی با بیکربنات، بیکربنات سدیم یا پتاسیم با دز 5 در هزار
 • ترکیب جوش شیرین به همراه بیکربنات سدیم باعث کنترل بیماری می شود.
 • قارچ کش تیوویت جت به میزان سه کیلوگرم در هکتار مطابق با نظر کارشناس
 • استفاده از سم استروبی با دز 0/25در هزار

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

پوسیدگی چرمی توت فرنگی با چه سمی کنترل می شود؟

از جمله بیماریهای مهم توت فرنگی پوسیدگی چرمی (Phytophthorac actorum) است که باعث ظهور علائم زیر در گیاه می شود

علائم بیماری

 •  ایجاد لکه های قهوه ای تیره یا خطوط کلی سبز با حاشیه قهوه ای و ظهور رنگ مایل به قهوه ای با بافت درشت چرمی در کل میوه
 •  ایجاد طعم تلخ و بوی بد در میوه
 • سیاهی آوندهای چوبی متصل کننده بذر به سطح میوه
علائم پوسیدگی چرمی در توت فرنگی
علائم پوسیدگی چرمی در توت فرنگی

کنترل

 • کنترل رطوبت در محیط گلخانه
 • حذف تمام برگ ها و میوه های مسن از محیط کشت
 • استفاده از قارچ کش ریدومیل با دز 0/2 در هزار

چرا ریشه های توت فرنگی به رنگ سیاه درآمده و پوسیده می شوند؟

از مهمترین بیماریهای  توت فرنگی پوسیدگی ریزوکتونیایی و پیتیومی  (Pythium spp, Rhizoctonia) است که باعث ظهور علائم زیر در گیاه می شود

علائم بیماری

 • گیاهان آلوده دارای ظاهری کوتاه و در گرمترین ساعات روز پژمرده می شوند
 • محدودیت در تولید گل و میوه و در نهایت ریزش گل و میوه
 • نمایان شدن پوسیدگی سیاه روی تمام قسمت های ریشه گیاهان از جمله ریشه های تغذیه کننده
 • در صورت برش زدن ریشه سرتا سر ریشه سیاه و در زمان انتقال تکه تکه می شود
پوسدگی سیاه ریشه توت فرنگی
پوسدگی سیاه ریشه توت فرنگی

مدیریت بیماری

 • اجتناب از کشت در خاک های سنگین
 • زهکشی خوب
 • جلوگیری از ایجاد تنش در گیاه
 • جلوگیری از غرقاب کردن گیاه
 • استفاده از عوامل کنترل بیولوژیک

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

وجود لکه های کوچک کروی به رنگ قرمز تا ارغوانی در برگ توت فرنگی نشانه چیست؟

از مهمترین بیماریهای  توت فرنگی لکه برگی معمولی (Mycosphaerella fragariae)  است که باعث ظهور علائم زیر در گیاه می شود 

علائم بیماری

 • لکه های کوچک کروی به رنگ ارغوانی تا قرمز در سطح فوقانی برگ
 • تغییر رنگ ناحیه مرکزی لکه ها به رنگ سیاه یا خاکستری
 • ایجاد لکه های زرد رنگ بدون حاشیه در صورت بالا بودن رطوبت و دما
علائم بیماری لکه برگی روی توت فرنگی
علائم بیماری لکه برگی روی توت فرنگی

شرایط مناسب توسعه بیماری

 • دمای 33-27 درجه
 • خیس بودن برگ به مدت 6-4 ساعت

کنترل بیماری

 • ایجاد شرایط مطلوب درگلخانه شامل نوردهی مناسب تهویه خوب
 • استفاده از ارقام مقاوم
 • رعایت بهداشت زراعی
 • استفاده ازقارچکش های مناسب مانندکلروتالونیل (با دوز  2-1/6 لیتر در هکتار)  در اوایل رشد و تکرار سم پاشی به فاصله ۱۰ الی ۱۴ روز

بهترین روش کنترل بیماری قارچی سوختگی برگ و پوسیدگی میوه توت فرنگی چیست؟

سوختگی برگ و پوسیدگی میوه توت فرنگی از بیماریهای توت فرنگی است که در اثر آلودگی به قارچ Phomopsis obscurans ایجاد می شود.

علائم بیماری

 • یک تا پنج لکه قرمز – بنفش روی پهنک برگ
 • لکه ها به شکل v هستند که قسمت پهن آن به سمت لبه برگ است
 • لکه روی برگ از مرکز به رنگ قهوه ای تیره بوده و با رنگ قهوه ای روشن و سپس به رنگ زرد، قرمز و صورتی احاطه می شوند
 • لکه های صورتی رنگ برروی میوه ظاهرشده که به مرور بزرگ و به رنگ قهوه ای تا قهوه ای تیره در مرکز با حاشیه قهوه ای روشن در می آیند. قسمت وسط بافت آلوده به تدریج سخت می شود

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

علائم سوختگی برگ ناشی از قارچ فوموپسیس در توت فرنگی
علائم سوختگی برگ ناشی از قارچ فوموپسیس در توت فرنگی

مدیریت

 • استفاده از نشاءهای عاری از بیماری
 • کاشت درخاک دارای زهکش وتهویه مناسب
 • حذف علف های هرز
 • استفاده از قارچکش کاپتان به محض ظهور علائم با دز  2/5 در هزار در هنگام صبح یا عصر، در دو دوره با فاصله 10 روز انجام شود یا استفاده از قارچ کش ایپرودیون، کاربندازیم

علائم پوسیدگی ریشه ناشی از فیتوفتورا در توت فرنگی چیست؟

پوسیدگی ریشه فیتوفترایی (استوانه آوندی قرمز)  یکی از بیماریهای مهم توت فرنگی است که در اثر آلودگی به قارچ Phytophthora fragariae بوجود می آید و باعث ظهور علائم زیر در گیاه می شود

علائم بیماری

 • تغییر جزئی رنگ برگ
 • تغییر رنگ برگهای پیر به رنگ سبز مایل به آبی  با رنگ زرد یا قرمز
 • پژمردگی و ممانعت از رشد گیاه
 • گسترش رنگ خاکستری در ریشه و با حذف لایه بیرونی بخش مرکزی به رنگ صورتی یا قرمز مایل به قهوه ای نمایان می شود بافت آوندی سالم ، سفید مایل به زرد است
ریشه توت فرنگی آلوده به فیتوفتورا
ریشه توت فرنگی آلوده به فیتوفتورا

توسعه بیماری

 • دمای مناسب 25-7 درجه سانتی گراد
 • اشباع بیش از حد آب  ناحیه ریشه

کنترل بیماری

 • زهکشی مناسب
 • حفظ یک لایه کم عمق (به عمق 2-1 میلی متر ) مواد غذایی نقش مهمی در جلوگیری از شیوع بیماری دارد
 • استفاده از بوته های سالم
 • ضد عفونی خاک قل از کاشت با متیل بروماید

روش کاربردی کنترل بوتریتیس در توت فرنگی چیست؟

یکی از بیماریهای مهم توت فرنگی که باعث خسارت زیاد به توت فرنگی می شود بیماری کپک خاکستری یا بوتریتیس (Botrytis cinerea) است و باعث بروز علائم زیر در گیاه می شود

علائم بیماری

 • قهوه ای شدن و مرگ جوانه
 • بدشکلی میوه
 • پوسیدگی قسمت هایی از میوه و به تدریج کل میوه را در بر می گیرد
 • وجود میسیلیوم های خاکستری رنگ در سطح میوه بدون نشت مایعات از میوه
 • خشک و مومی شدن میوه
 • این پاتوژن باعث آلودگی گلها در شرایط مرطوب یا مه آلود می شود اما تا زمان رسیدگی میوه و پس از برداشت علائم بیماری نمایان نمی شوند

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

شرایط مناسب توسعه بیماری

 • رطوبت نسبی بالا و دمای متوسط (18 تا 23 درجه سانتی گراد)
 • خیس بودن برگها در طول دوره گلدهی
گل و میوه توت فرنگی آلوده به کپک خاکستری
گل و میوه توت فرنگی آلوده به کپک خاکستری

مدیریت بیماری

 • از بین بردن برگ، جوانه و میوه های مرده و خشک شده
 • خارج کردن برگهای خشک شده از کنار سایر بوته ها
 • کاهش رطوبت نسبی با استفاده از تهویه
 • اجتناب از تراکم زیاد
 • استفاده از مالچ جهت اجتناب از تماس میوه با خاک
 • استفاده از قارچ کش نظیر کاربندازیم با غلظت 1 در هزار (سمپاشی هنگام صبح یا عصر انجام شود) و بنومیل به میزان 100 تا 600 گرم در 400 لیتر آب باید توجه داشت ریسک مقاومت به این دو قارچ کش زیاد است
 • استفاده از قارچ کش کاپتان (به محض ظهور علائم با دز 2/5 در هزار در هنگام صبح یا عصر، در دو دوره با فاصله 10 روز انجام شود. این قارچ کش با بنومیل اثر حفاظتی بهتری دارد.) و لونا (از زمان ظهور اولین گل ها تا زمان برداشت محصول استفاده می شود و یک روز قبل از برداشت مصرف قارچ کش قطع شود ذز مصرفی 200 سی سی در 1000 لیتر آب مصرف می شود)
 • استفاده از قارچ کش سیگنوم ( به میزان 0.6 کیلوگرم در هکتار در تناوب با سایر قارچ کش ها از این قارچ کش حداکثر دوبار در سال استفاده شود)
 • کنترل زیستی با استفاده از قارچ تریکودرما

نکته

 • در شرایط مناسب جهت توسعه بیماری مصرف بالای نیتروژن باعث تشدید آلودگی می شود
 • استفاده از آبیاری قطره ای باعث کاهش آلودگی می شود.

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

موثر ترین روش درمان آنتراکنوز در توت فرنگی چیست؟

آنتراکنوز یکی از مهمترین بیماریهای توت فرنگی است که در اثر آلودگی به سه گونه قارچ Colletotrichum acutatum, C. fragariae, C. gloeosporioides, بوجود آمده و باعث ظهور علائم زیر در گیاه می شود

علائم بیماری

 • لکه های گرد سیاه رنگ یا خاکستری روشن روی برگ
 • لکه های زخم مانند دایره‌ای شکل به رنگ قهوه ای سوخته یا سیاه روی ساقه، دمبرگ و رانر
 • توقف رشد و زذی گیاه
 • پژمردگی و مرگ گیاه
 • تغییر رنگ بافت های داخلی به رنگ قرمز
 • با برش طولی طوقه رگه هایی از پوسیدگی با رنگ قهوه ای مایل به قرمز قابل مشاهده است
 • گلها به رنگ قهوه ای سوخته تا سیاه در آمده و از بین می روند
 • بدشکلی میوه
 • لکه های آبکی به رنگ قهوه ای روشن روی میوه که تغییر رنگ داده و قهوه ای تیره و یا سیاه می شوند
 • مرگ کل گیاه
علائم آنتراکنوز روی میوه و طوقه توت فرنگی
علائم آنتراکنوز روی میوه و طوقه توت فرنگی

مدیریت بیماری

 • زهکشی خوب
 • اجتناب از کشت در خاکهای سنگین
 • عدم تناوب با گیاهان میزبان
 • کشت توت فرنگی با فاصله 3 تا 5 سال
 • آبیاری در طول دوره های خشک، استفاده از مالچ کاه و کلش بین ردیف ها

کنترل شیمیایی

 • استفاده از قارچ کش های حفاظتی از زمان گلدهی تا زمان برداشت
 • استفاده ازقارچ کش کوادریس جهت کنترل آنتراکنوز مفید است بدین منظور 400 میلی لیتر از قارچ کش را در 1000 لیتر آب استفاده می کند
 • استفاده از قارچ کش کاپتان به محض ظهور علائم با دز 2.5 در هزار در هنگام صبح یا عصر، در دو دوره با فاصله 10 روز انجام شود

بهترین روش درمان پژمردگی ورتیسیلیومی در توت فرنگی چیست؟

عامل بیماری Verticillium alboatrum

 علائم بیماری

 •  تغییر رنگ گیاهان آلوده به قهوه ای مایل به قرمز یا زرد مایل به قرمز
 •  توقف رشد سیستم ریشه ای
 • خشک شدن و ریختن برگهای مسن
 •  تغییر رنگ لبه های برگ و بین رگبرگها به رنگ زرد تا قهوه ای تیره
 • خسارت به سیستم آوندی و ظهور علائم کمبود عناصر غذایی
 • بوته کوتوله مانده و برگها کوچک مانده و زرد می شوند
علائم پژمردگی ورتیسیلیومی در توت فرنگی
علائم پژمردگی ورتیسیلیومی در توت فرنگی

توسعه بیماری

 • هوای خنک و ابری در آمیخته با روزهای گرم و روشن
 • دمای خاک 24-21 درجه سانتی گراد

کنترل بیماری

 • کاشت درشرایط با نور کافی و زهکش مناسب
 • استفاده از ارقام مقاوم و بوته های سالم
 • اجتناب از مصرف بی رویه کود ازته
 • از بین بردن بوته آلوده و خاک اطراف آن بلافاصله پس از مشاهده علائم بیماری
 • تناوب با بروکلی و مخلوط کردن بقایای بروکلی در خاک و کشت توت فرنگی دو سال بعد از بروکلی
  ضدعفونی خاک قبل از کاشت با کلروپیکرین% ۳۳ و متیل بروماید%۶۶

علائم بیماری اسکورچ در توت فرنگی چیست و بهترین سم جهت درمان این بیماری چیست؟

عامل بیماری: Diplocarpon earlianum

علائم بیماری

 • لکه های زاویه دار به رنگ ارغوانی تیره و یا قهوه ای، در قسمت های بالایی برگ لکه ها با هم ادغام شده و برگ به رنگ  قرمز یا ارغوانی روشن در می آیند.
 • آلودگی، میوه، دمبرگ، رانر و کاسه گل
 • از بین رفتن میوه

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

علائم بیماری اسکورچ (سوختگی برگ) روی برگ توت فرنگی
علائم بیماری اسکورچ (سوختگی برگ) روی برگ توت فرنگی

توسعه بیماری

 • این بیماری در هوای گرم شدت دارد.
 • خیس بودن سطح برگ به مدت بیش از 12 ساعت و درجه حرارت  30-27 درجه سانتی گراد

کنترل بیماری

 • استفاده از ارقام مقاوم
 • جمع آوری بقایای گیاهی الوده
 • تهویه مناسب و نور کافی
 • جلوگیری از رطوبت بیش از حد و بخار آب
 • استفاده از نشاءهای سالم
 • کنترل علف های هرز
 • کنترل شیمیایی با سموم مناسب از قبیل تیوفانات متیل  (توپسین ام) (با دوز 0/6-0/5 در هزار)+ کاپتان (به محض ظهور علائم با دز  1/5 در هزار در هنگام صبح یا عصر، در دو دوره با فاصله 10 روز انجام شود)

ایجاد لکه های زاویه دار به رنگ سبز تیره یا نیمه شفاف در برگ توت فرنگی نشانه چه بیماری است؟

بیماری لکه برگی زاویه ای نیز از جمله بیماریهای توت فرنگی است که در اثر باکتری Xanthomonas fragariae بوجود می آید و باعث ظهور علائم زیر در گیاه می شود

علائم بیماری

 • ایجاد لکه های زاویه دار آبکی کوچک در قسمت های پایینی برگ به رنگ سبز تیره و یا نیمه شفاف ایجاد می شود زوایا به تدریج بزرگ شده و با هم ادغام می شوند به صورت نقاط نکروز با رنگ قرمز در می آیند
علائم لکه برگی زاویه ای در توت فرنگی
علائم لکه برگی زاویه ای در توت فرنگی

تشخیص بیماری:

مشخصه بیماری وجود زخمهای شفاف در برابر تابش نور و زخمهایی به رنگ تیره در معرض انعکاس نور است.درجه حرارت 20 درجه سانتی گراد در روزبرای فعالیت باکتری مناسب است

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

توسعه بیماری

 • نشاهای الوده
 • آبیاری بارانی

روش کنترل

 • استفاده از نشاهای سالم و گواهی شده
 • اجتناب از آبیاری بارانی
 • استفاده از ترکیبات مس نظیر بوردو با حداقل دوز توصیه شده جهت جلوگیری از سوختگی (سمپاشی باید چند بار قبل از گلدهی به صورت پیشگیرانه انجام شود تا از تکثیر باکتری در برگ قبل از تشکیل میوه جلوگیری شود)
 • عدم استفاده از سورفاکتانت ها
 • مصرف بهینه کودهای ازته

برای مشاوره کنترل آفات و بیماریهای توت فرنگی با شماره 02632717181 تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *