پایگاه دانش

دسته بندی: مدیریت اقلیم گلخانه

مدیریت رطوبت گلخانه

هنگام صبح، هنگامی که خورشید طلوع می­کند، گیاهان شروع به تعرق می­کنند و مقدار بخار آب داخل گلخانه افزایش می ­یابد. درجه حرارت داخلی حتی

ادامه »

تهویه گلخانه

تهویه به معنای نصب پنجره در سقف یا اطراف گلخانه به منظور ارتباط هوای داخل و خارج گلخانه است. تهویه انواع مختلفی دارد شامل تهویه

ادامه »
پایگاه دانش

نور در گلخانه

اهمیت نور در گلخانه نور از عوامل مهم تاثیر گذار در رشد گیاه می باشند که با تاثیر بر فتوسنتز نقش اساسی در رشد گیاه

ادامه »

دما

گرمایش گلخانه گرما (بر اساس واحد حرارتی انگلستان (Btu)): عبارت است مقدار گرمای لازم برای افزایش دمای یک پوند آب به یک درجه فارنهایت. رابطه

ادامه »

اقلیم گلخانه

دما، تشعشع و شرایط اقلیمی داخل گلخانه قابل تغییر است و این تغییرات به طبیعت، خصوصیات پوشش گلخانه، شدت جابجایی هوا، شکل و جهت استقرار

ادامه »

مقدمه ای بر اقلیم گلخانه

دما، تشعشع و شرایط اقلیمی داخل گلخانه قابل تغییر است و این تغییرات به طبیعت، خصوصیات پوشش گلخانه، شدت جابجایی هوا، شکل و جهت استقرار

ادامه »