پایگاه دانش

دسته بندی: گوجه فرنگی

کشت و کار گوجه فرنگی
راهنمای گیاه

نکات کلیدی گوجه فرنگی

نکاتی در خصوص نیازات اقلیمی گوجه فرنگی در این بخش از مقاله نکات کلیدی کشت گوجه‌فرنگی به طور خلاصه به نیازات اقلیمی گوجه فرنگی پرداخته

ادامه »
کشت و کار گوجه فرنگی
راهنمای گیاه

آفات و بیماریهای گوجه فرنگی

چگونه آفات گوجه فرنگی را شناسایی و کنترل کنیم حشرات و کنه‌ها از آفات گوجه فرنگی هستند. علائم خسارت آفات گوجه فرنگی به صورت ایجاد

ادامه »
کشت و کار گوجه فرنگی
راهنمای گیاه

اختلالات تغذیه‌ای گوجه فرنگی

عناصر ماکرو علائم کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی از جمله اختلالات تغذیه‌ای گوجه فرنگی کمبود نیتروژن است. علائم کمبود نیتروژن در گوجه‌فرنگی به صورت زیر

ادامه »
گوجه فرنگی
راهنمای گیاه

کشت خاکی گوجه فرنگی

خاک مناسب برای کشت گوجه فرنگی چه خصوصیاتی باید داشته باشد گوجه فرنگی در خاک‌های معدنی که ظرفیت نگهداری آب و هوادهی مناسبی دارند و

ادامه »
کشت و کار گوجه فرنگی
راهنمای گیاه

گوجه فرنگی

گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum) دومین محصول مهم گیاهی بعد سیب زمینی است. گوجه فرنگی محصولی است که به سرعت در حال رشد است و دوره رشد

ادامه »
گوجه فرنگی
راهنمای گیاه

گیاهشناسی گوجه فرنگی

مشخصات گیاهشناسی گوجه فرنگی خصوصیات گیاهشناسی گوجه فرنگی:  یکی از خصوصیات گیاهشناسی گوجه فرنگی که به آن باید توجه کرد ریشه گیاه است ریشه گیاه گوجه

ادامه »