پایگاه دانش

دسته بندی: پیاز

پیاز
پایگاه دانش

بیماریهای پیاز و آفات آن

بیماریهای پیاز شامل بیماریهای برگی و بیماریهای سوخ و ریشه می باشند که در ادامه به طور مختصر به علایم الودگی و مدیریت بیماریهای پیاز

ادامه »
پیاز
پایگاه دانش

اختلالات تغذیه ای پیاز

اختلالات تغذیه ای پیاز (کمبود عناصر ماکرو) کمبودنيتروژن در پیاز به چه صورت ظاهر می شود؟ نيتروژن يكي از عناصر ضروري بسيار مهم براي رشد

ادامه »
کشت پیاز
پیاز

کشت پیاز

خاك مناسب کشت پیاز و ویژگی‌های آن به طور کلی پیاز را می‌توان در هر خاکی اعم از شنی سبک تا هوموسی و سنگین رسی

ادامه »

گیاهشناسی پیاز

پیاز خوراکی با نام علمی Allium cepa از خانواده Alliaceae با 8 جفت کروموزوم، گیاهی دو ساله است. اين گیاه توسط بذر، نشاء و يا

ادامه »