پایگاه دانش

دسته بندی: خیار

خیار
خیار

نکات کلیدی خیار

نکاتی در خصوص آبیاری خیار در میان نکات کلیدی خیار می‌توان به نکاتی در خصوص آبیاری خیار اشاره کرد که عبارتند از: در کشت خیار،

ادامه »
خیار
خیار

اختلالات تغذیه ای خیار

اختلالات تغذیه‌ای خیار تشخیص اختلالات تغذیه‌اي خیار براي رشد مطلوب خیار گلخانه‌اي همانند هر گیاه دیگر 16 عنصر غذایی مورد نیاز است. این عناصر شامل

ادامه »
خیار
خیار

تغذیه خیار

استانداردهاي مورد استفاده در تفسیر نتایج برگ خیارگلخانه‌اي (نمونه‌گیري از جوان‌ترین برگ بالغ گیاه همراه با دمبرگ در مراحل گلدهی) عنصر واحد کمبود کم نرمال

ادامه »
خیار
خیار

کشت هیدروپونیک خیار

منظور از کشت هیدروپونیک، رشد گیاه در گراول، شن یا محیط‌هاي مصنوعی بدون خاك است. کشت‌هاي بدون خاك در مقایسه با کشت خاکی، نیاز بیشتري

ادامه »
خیار
خیار

کشت خاکی خیار

خاک مناسب کشت خیار چه خصوصیاتی دارد؟ خیار در خاک لومی با زهکشی خوب، گرم و ماسه‌ای رشد می‌کند، اما در انواع مختلفی از خاک‌ها

ادامه »
خیار
خیار

گیاهشناسی خیار

مشخصات گیاهشناسی خیار  ریشه: ریشه خیار سطحی بوده و حالت افشان دارد. سطحی بودن ریشه خیار، این گیاه را به خشکی حساس می‌کند. ریشه اصلی

ادامه »
خیار
خیار

خیار

هر روز با توجه به افزايش روزافزون جمعيت جهان، نياز مردم به ميوه‌ها و سبزي‌ها، گسترده‌‌تر مي‌شود. ميوه و سبزي، بخش مهمي از رژيم غذايي

ادامه »
پایگاه دانش

هرس خیار گلخانه‌ای

هرس خیار گلخانه‌ای حفظ تعادل بین رشد رویشی و زایشی کلید اصلی رسیدن به حداکثر عملکرد است. در کشت گلخانه ای بوته را به سمت

ادامه »