پایگاه دانش

دسته بندی: توت فرنگی

توت فرنگی
توت فرنگی

توت فرنگی

توت فرنگی (Fragaria spp) گیاهی چند ساله است که توانایی خوبی برای انطباق با شرایط و محیط­های مختلف رشد را نشان می­دهد. این رفتار مربوط

ادامه »
توت فرنگی
توت فرنگی

آفات و بیماریهای توت فرنگی

آفات خسارتزای توت فرنگی را چگونه شناسایی و کنترل کنیم؟ بهترین روش کنترل آفات توت فرنگی شناسایی علائم آلودگی آفات توت فرنگی است. در این

ادامه »
توت فرنگی
توت فرنگی

اختلالات تغذیه‌ای توت فرنگی

راهنمای تشخیص ظاهری اختلالات تغذیه‌ای توت فرنگی علائم کمبود عارضه احتمالی زردی یکنواخت کمبود نیتروژن، سولفور یا زهکشی ضعیف بستر زردی همراه با برگ های

ادامه »
توت فرنگی
توت فرنگی

مدیریت تغذیه توت فرنگی

تغذیه توت فرنگی در کشت خاکی میزان عناصر غذایی که برای رشد اپتیمم توت فرنگی مورد نیاز است چقدر است؟ نیتروژن (N) فسفر(P2O5) پتاسیم (K2O)

ادامه »
توت فرنگی
توت فرنگی

کشت خاکی توت فرنگی

خاک مناسب کشت توت فرنگی چه خصوصیاتی دارد؟ خاکهای لومیشنی، شنی یا شنیرسی ، که زهکشی خوب (در واقع خاکهای سبک یا خاکهای ماسه ای

ادامه »
توت فرنگی
توت فرنگی

گیاهشناسی توت فرنگی

مشخصات گیاهشناسی توت فرنگی برگ­. توت فرنگی دارای برگهای ترکیبی است که در آن پهنک به صورت سه برگچه ای می باشد عمر مفید برگ

ادامه »