پایگاه دانش

دسته بندی: پایگاه دانش

پیاز
پایگاه دانش

بیماریهای پیاز و آفات آن

بیماریهای پیاز شامل بیماریهای برگی و بیماریهای سوخ و ریشه می باشند که در ادامه به طور مختصر به علایم الودگی و مدیریت بیماریهای پیاز

ادامه »
پیاز
پایگاه دانش

اختلالات تغذیه ای پیاز

اختلالات تغذیه ای پیاز (کمبود عناصر ماکرو) کمبودنيتروژن در پیاز به چه صورت ظاهر می شود؟ نيتروژن يكي از عناصر ضروري بسيار مهم براي رشد

ادامه »
کشت پیاز
پیاز

کشت پیاز

خاك مناسب کشت پیاز و ویژگی‌های آن به طور کلی پیاز را می‌توان در هر خاکی اعم از شنی سبک تا هوموسی و سنگین رسی

ادامه »

گیاهشناسی پیاز

پیاز خوراکی با نام علمی Allium cepa از خانواده Alliaceae با 8 جفت کروموزوم، گیاهی دو ساله است. اين گیاه توسط بذر، نشاء و يا

ادامه »
کوددهی یونجه
پایگاه دانش

آفات و بیماریهای یونجه

آفات مهم یونجه سرخرطومی برگ یونجه سرخرطومي برگ يونجه مهمترين آفت يونجه‌زارهاي ايران به شمار مي‌آيد. عمده‌ترين آسيب و زيان اين آفت ناشي از تغذيه

ادامه »
کوددهی یونجه
پایگاه دانش

کمبود عناصر غذایی یونجه

علائم کمبود عناصر غذایی یونجه به شرح زیر می باشد نشانه‌هاي کمبود عناصر غذایی و مقادیر کود مورد نیاز براي محصول یونجه در مناطق با

ادامه »
کوددهی یونجه
پایگاه دانش

کوددهی یونجه

کوددهی یونجه  کوددهی یونجه (روش دستپاش) در سال اول و پیش از کشت، کود با خاك مخلوط می‌شود ولی در سال‌هاي بعد در زمان مناسب

ادامه »
کوددهی یونجه
پایگاه دانش

کشت یونجه

شرایط مناسب کشت یونجه ویژگی‌هاي خاك جهت کشت یونجه به خاك‌هاي عمیق با بافت سبک تا متوسط و حاصلخیز نیاز است. اثر حاصلخیزي خاك در

ادامه »
پایگاه دانش

گیاهشناسی یونجه

در میان خصوصیات گیاهشناسی یونجه می توان به برگ، ساقه، ریشه، گل آذین، میوه و بذر اشاره کرد خصوصیات گیاهشناسی یونجه برگ از نظر گیاهشناسی

ادامه »