پایگاه دانش

دسته بندی: سوالات پرکاربرد گوجه فرنگی

گوجه فرنگی
سوالات پر کاربرد کشاورزان

رقم گوجه فرنگی

ارقام گوجه فرنگی مخصوص فضای باز رقم گوجه فرنگی  8320 (رقم فضای باز) در میان ارقام گوجه فرنگی مبذر گوجه فرنگی رقم ۸۳۲۰ بسیار پربار

ادامه »
کشت و کار گوجه فرنگی
سوالات پر کاربرد کشاورزان

نور در رشد گوجه فرنگی

تاثیر نور در رشد گوجه فرنگی گوجه فرنگی معمولاً به حداقل 6 ساعت نور آفتاب مستقیم در روز نیاز دارد، اما می‌تواند با رشد در

ادامه »
گوجه فرنگی
سوالات پر کاربرد کشاورزان

کاشت گوجه فرنگی

روش متداول کاشت گوجه فرنگی در عمق بیشتر دو روش متداول برای کاشت گوجه فرنگی در عمق بیشتر وجود دارد روش گودال عمیق و روش

ادامه »
گوجه فرنگی
سوالات پر کاربرد کشاورزان

مشکلات میوه گوجه فرنگی

چرا میوه‌ گوجه فرنگی ترک می‌خورند و آفتابسوخته می شوند؟ ترک خوردن یک مشکل رایج در گوجه فرنگی است که شرایط رشد مناسب نیست. هوای

ادامه »

دلایل ریزش گل گوجه فرنگی

چرا گل‌های گوجه فرنگی بدون تشکیل میوه خشک می شوند؟ دلایل ریزش گل در گوجه فرنگی و آنچه کشاورزان می توانند برای جلوگیری از آن

ادامه »