پایگاه دانش

دسته بندی: سوالات پرکاربرد انار

POMEGRANT-FERTILIZER
سوالات پر کاربرد کشاورزان

برنامه کودی انار

برنامه کودی انار دستورالعمل تغذیه انار در صورتیکه آنالیز خاک در دسترس نیست. برنامه کودی درختان جوان (تا 3 ساله)   نیتروژن (کیلوگرم به ازای

ادامه »
POMEGRANT-FERTILIZER
سوالات پر کاربرد کشاورزان

سوالات پرکاربرد انار

در این بخش مشکلات انار نظیر آفات و بیماریها، برنامه تغذیه ای انار و و سایر مسائلی که کشاورزان انار کار با آن مواجه هستند.

ادامه »