پایگاه دانش

دسته بندی: سوالات پر کاربرد کشاورزان

سوالات پر کاربرد کشاورزان

ارقام گندم

ارقام گندم قابل کشت در ایران در این مقاله به انواع ارقام گندم قابل کشت در مناطق مخلف ایران اشاره شده است گنبد رقم گندم

ادامه »
کمبود عناصر غذایی انبه
آموزش

کمبود عناصر در انبه

یکی از مهم‌ترین مشکلات برای رشد باغ‌های تجاری انبه اختلالات تغذیه‌ای است. تصور می‌شود که این اختلالات عمدتا از عدم تعادل مواد مغذی ناشی می‌شوند.

ادامه »