پایگاه دانش

دسته بندی: اخبار

اخبار

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان (ادوات، ماشین آلات، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری)

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان زمان برگزاری 17الی 20آبان ماه 1401 محل برگزاری نمایشگاه : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق (کرمان) در

ادامه »