پایگاه دانش

دسته بندی: آموزش

ضدشوری

معجزه گر خاک عنصر تشکیل دهنده نیتروژن فسفر پتاسیم درصد 3 3 6 عنصر تشکیل دهنده آهن منگنز روی درصد 0.1 0.07 0.07 آنتی سالت

ادامه »

کودهای ویژه

کمپلکس عنصر تشکیل دهنده آمینو اسید نیتروژن پتاسیم مولیبدن درصد 1 2 6 0.01 عنصرتشکیل دهنده عصاره جلبک دریایی آهن منگنز – درصد 1 0.1

ادامه »

کودهای ماکرو

کلسی فلکس(کلسیم مایع) عنصر تشکل دهنده کلسیم اسیدآمینه اسیدفولیک درصد 12 2 3 کلسیم پودری(کلبر) عنصر تشکل دهنده کلسیم بور درصد 26 1 کا فلکس(پتاس

ادامه »

کودهای میکرو

مولی فلکس(مولیبدن مایع) عنصر تشکیل دهنده مولیبدن درصد 17 اف ای فلکس( کلات آهن6درصد) عنصر تشکیل دهنده آهن کل آهن کلاته درصد 4 4.6 اف

ادامه »

کودهای کامل

20-20-20 عنصر تشکیل دهنده نیتروژن فسفر پتاسیم درصد 20 20 20                            

ادامه »

کنترل بیولوژیک چیست

بیماری‌های گیاهی یک محدودیت عمده در تولید محصولات در تمام سیستم‌های کشاورزی و باغداری می‌باشد. همه محصولات زراعی مستعد بیماری‌های ناشی از انواع پاتوژن‌ها (باکتری‌ها،

ادامه »

پروژه‌های اجراشده

مزارع سیب زمینی تغذیه شده با محصولات ماتیلدا در منطقه جنوب کرمان، شهرستان عنبرآباد. لازم به ذکر است با توجه به گسترش بیماری اسکب در

ادامه »
آموزش

محرک رشد و ضد تنش

جلبک دریایی ماتیلدا عنصر تشکیل دهنده عصاره جلبک دریایی آلژنیک اسید آمینواسید آزاد هیومیک اسید درصد 11 3.7 1 2          

ادامه »