پایگاه دانش

دسته بندی: آموزش

بیماریهای گردو

عامل این بیماری باکتری Xanthomonas arboricola  pv. juglandis   است. که این باکتری میله ای شکل است. علائم بیماری شرایط مساعد بیماری پیشگیری کنترل شیمیایی ﺷﺎﻧﻜﺮﻫﺎي

ادامه »

تغذیه گردو

با در نظر گرفتن نتایج آزمون خاک و برگ و با توجه به سن درخت گردو به ازای هر درخت سالیه 1- 0/5 کیلوگرم ازت

ادامه »

گردو

گیاه شناسی گردو با نام علمی Juglans regia درختانی خزان‌پذیر با برگ های متناوب از نوع  شانه‌ای فرد با گوشوارک و برگچه های دندانه‌دار است.

ادامه »

ضدشوری

معجزه گر خاک عنصر تشکیل دهنده نیتروژن فسفر پتاسیم درصد 3 3 6 عنصر تشکیل دهنده آهن منگنز روی درصد 0.1 0.07 0.07 آنتی سالت

ادامه »

کودهای ویژه

کمپلکس عنصر تشکیل دهنده آمینو اسید نیتروژن پتاسیم مولیبدن درصد 1 2 6 0.01 عنصرتشکیل دهنده عصاره جلبک دریایی آهن منگنز – درصد 1 0.1

ادامه »

کودهای ماکرو

کلسی فلکس(کلسیم مایع) عنصر تشکل دهنده کلسیم اسیدآمینه اسیدفولیک درصد 12 2 3 کلسیم پودری(کلبر) عنصر تشکل دهنده کلسیم بور درصد 26 1 کا فلکس(پتاس

ادامه »

کودهای میکرو

مولی فلکس(مولیبدن مایع) عنصر تشکیل دهنده مولیبدن درصد 17 اف ای فلکس( کلات آهن6درصد) عنصر تشکیل دهنده آهن کل آهن کلاته درصد 6 4.6 اف

ادامه »

کودهای کامل

20-20-20 عنصر تشکیل دهنده نیتروژن فسفر پتاسیم درصد 20 20 20                            

ادامه »

کنترل بیولوژیک چیست

بیماری‌های گیاهی یک محدودیت عمده در تولید محصولات در تمام سیستم‌های کشاورزی و باغداری می‌باشد. همه محصولات زراعی مستعد بیماری‌های ناشی از انواع پاتوژن‌ها (باکتری‌ها،

ادامه »