کشت هیدروپونیک خیار

منظور از کشت هیدروپونیک، رشد گیاه در گراول، شن یا محیط‌هاي مصنوعی بدون خاك است.

کشت‌هاي بدون خاك در مقایسه با کشت خاکی، نیاز بیشتري داشته و حساسیت بیشتري به تنش عناصر غذایی دارد و تعادل بین عناصر غذایی در این کشت‌ها بسیار مهم است.

این کشت‌ها در جایی که خاك مناسب کشت محصول وجود نداشته باشد و یا وقتی بیماري یا سایر عوامل، کشت خاکی را غیرممکن می‌سازند، استفاده می‌شود.

بسترهاي غیرخاکی مثل کوکوپیت، پرلیت، پشم سنگ، ورمیکولایت، شن، خاك اره و پیت نتایج خوبی در پرورش خیار داده‌اند. مخلوط‌هاي حاوي ماده آلی زیاد نیز می‌توانند در این مورد استفاده شوند.

جهت مشاوره کشت هیدروپونیک خیار  با شماره 09134645277 تماس بگیرید

روش کشت هیدروپونیک خیار

کشت هیدروپونیک خیار به سرعت در حال توسعه است زیرا تمام عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را از طریق محلول‌های غذایی در دسترس گیاه قرار می‌دهد و منجر به افزایش عملکرد می‌شود.

هنگام پرورش محصول خیار با استفاده از کشت هیدروپونیک، نیازی به آبیاری روزانه بسترها و تهیه فرمولاسیون کود نیست.

تمام مواد غذایی به صورت غلظت‌های مشخص به گیاهان داده می‌شود که از مزارع خیار در برابر تغذیه بیش از حد با کودها یا در برابر کمبود آن‌ها محافظت می‌کند.

از مزایای کشت هیدروپونیک در خیار این است که نیازی به حذف علف‌های هرز در این روش نیست و مدیریت آفات و بیماری‌ها در این روش آسان‌تر است و در فضا و مقدار آب صرفه‌جویی می‌شود.

بذرهای خیار را می‌توان در گلدان‌های پر شده با مواد بستری پرلیت، کوکوپیت یا مخلوطی از آن‌ها کاشت.

بذر خیار باید در عمق مناسبی قرار گیرد تا از خشک شدن آن جلوگیری شود، این امر همچنین به آزاد شدن پوشش بذر در هنگام جوانه‌زدن کمک می‌کند.

قبل از استفاده باید مواد بستری در آب با pH مناسب به مدت 45 دقیقه قرار دهیم. بستر خشک رطوبت ریشه گیاهان را جذب می‌کند. از آب با pH متعادل در چند روز اول پس از جوانه زنی تا زمانی که برگ‌های جنینی به طور کامل ظاهر شوند استفاده کنید.

در روز سوم یا چهارم، قبل از پایان دادن به محلول کامل، فقط از نصف مقدار محلول مغذی برای حدود یک هفته استفاده کنید. جوانه زنی بسته به رقم و محیط متفاوت است.

درجه حرارت نباید از 32 درجه سانتی‌گراد تجاوز کند و همچنین نباید از 16 درجه سانتی‌گراد پایین بیاید. این مقادیر بهینه هستند و همیشه قابل دستیابی نیستند.

نهال‌های خیار به دمای پایین حساس هستند. دمای مناسب جوانه‌زنی بین 25 تا 30 درجه سانتی‌گراد است. دمای زیر 12 درجه سانتی‌گراد درصد جوانه‌زنی را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

خیار در مقایسه با سایر محصولات فقط به نور نسبتاً متوسط نیاز دارد. مشخص شده است که توسعه ساقه و توسعه برگ بطور خطی به میانگین دمای هوا بین 18/5 درجه سانتی‌گراد و 27 درجه سانتی‌گراد بستگی دارد.

دمای بالای 28 درجه سانتی‌گراد باعث کاهش سرعت رشد گیاه می‌شود. در این درجه حرارت بالا رشد آن متوقف نمی‌شود، فقط با سرعت مطلوب رشد نمی‌کند.

مهم این است که دمای روز باید بیشتر از دمای شب باشد. دمای ریشه خیار بسیار مهم است. دمای زیر 16 درجه سانتی‌گراد منجر به مرگ ریشه و رشد ضعیف بالای آن می‌شود.

در این درجه حرارت جذب مواد مغذی نیز مختل می‌شود. رشد مطلوب بین 20 تا 26 درجه سانتی‌گراد و دمای ریشه بین 22 تا 25 درجه سانتی‌گراد است.

روزانه 8 تا 10 ساعت نور کافی است، 12 ساعت بهینه است. دمای بعد از جوانه‌زنی و جوانه‌زنی باید بین 65 تا 85 درجه فارنهایت باشد.

pH بهینه برای خیارهایی که به صورت هیدروپونیک رشد می‌کنند 5/5 تا 6 است و محدوده EC باید از 2/2 تا 2/7 میلی‌زیمنس بر سانتی‌متر باشد.

خیار همچنین از غنی سازی CO2  استفاده می‌کند که تولید میوه را تسریع کرده و عملکرد را افزایش می‌دهد.

آبیاری قطره‌ای مناسب‌ترین روش برای آبیاری محصولات سبزیجات یا میوه در محیط‌های بدون خاک و خاکی است. به عنوان ابزاری برای افزایش مصرف آب و مواد مغذی در نظر گرفته می‌شود.

این محصول با کاهش قابل توجه آب ورودی و آلودگی محیط با بهبود ظرفیت فتوسنتزی گیاهان، عملکرد را به حداکثر می‌رساند و منجر به شستشوی مواد مغذی یا مواد شیمیایی از سیستم ریشه گیاهان می‌شود.

مطالعات متعدد تأثیر مثبت آبیاری قطره‌ای را در بهبود عملکرد محصولات کشت شده گزارش کرده‌اند.

جهت اطلاع از نحوه آماده سازی بستر کشت خیار در روش کشت هیدرونیک به مبحث آماده سازی بستر کشت گوجه فرنگی در روش کشت هیدروپونیک مراجعه کنید

تراکم کاشت خیار

تراکم کاشت کمی کم‌تر از فلفل و گوجه فرنگی است. با این حال می‌توان از عرض‌های یکسان استفاده کرد. عرض ایده‌آل مسیر حداقل 1/8 متر است زیرا برگ خیار بسیار بزرگ است و تمایل دارد مسیر را ببندد که حرکت بین گیاهان را مشکل می‌کند.

بوته‌ها در ردیف‌های دوتایی با ردیف دوتایی حداقل فاصله 450 میلی‌متر (45 سانتی‌متر) – 500 میلی‌متر (50 سانتی‌متر) از یکدیگر کاشته می‌شوند و گیاهان 400 میلی‌متر – 450 میلی‌متر از یکدیگر فاصله دارند. تعداد متوسط بوته‌های خیار در هکتار، 18000-14000 می‌باشد.

فرمول محلول غذایی براي کشت هیدروپونیک خیار

 

مرحله رشدی گیاهچه تا تشکیل اولین میوه

مرحله رشدی تشکیل میوه تا اتمام برداشت

گرم در هزار لیتر محلول از کود

نوع عنصر

میلی‌گرم در لیتر از عنصر

گرم در هزار لیتر محلول از کود

نوع عنصر

میلی‌گرم در لیتر از عنصر

سولفات منیزیم

MgSo4.7H2O

500

Mg

50

500

Mg

50

مونوپتاسیم فسفات

KH2PO4

270

K

 

 P

77

62

270

K

 

 P

77

62

نیترات پتاسیم

KNO3

200

K

 

N

77

28

200

K

 

N

77

28

نیترات کلسیم

Ca(NO3)2

380

N

 

Ca

116

65

760

N

 

Ca

232

130

کلات آهن

2/5

Fe

2/5

2/5

Fe

2/5

فرمول پایه محلول غذایی عناصرکم‌مصرف براي انواع کشت هیدروپونیک خیار

نمک

عنصر

میلی‌گرم در لیتر از عنصر

*گرم از هر نمک

اسید بوریک H3BO3

B

0/44

7/5

کلرید منگنز MnCl2.4H2O

Mn

0/62

6/7

کلرید مس CuCl2.2H2O

Cu

0/05

0/37

تری‌اکسید مولیبدن MoO3

Mo

0/03

0/15

سولفات روی ZnSo4.7H2O

Zn

0/09

1/18

جمع

 

15/95

* براي ساخت محلول پایه غذایی حاوي عناصر کم‌مصرف، به 15/95 گرم از مجموع نمک‌هاي حاوي عناصر غذایی کم‌مصرف، 450 میلی‌لیتر آب اضافه گردد و به عنوان محلول پایه استفاده گردد.

براي ساخت هر 1000 لیتر محلول غذایی کامل، 150 میلی‌لیتر از محلول پایه عناصر غذایی کم‌مصرف استفاده گردد.

جهت مشاوره کشت هیدروپونیک خیار  با شماره 09134645277 تماس بگیرید

فاصله ردیف در کشت گلخانه

فاصله بین ردیف‌ها (فاصله ردیف‌ها) عموماً پس از راه اندازی گلخانه تعیین می‌شود. بسته به ابعاد گلخانه و همچنین نوع تجهیزات مورد استفاده در محصول متفاوت خواهد بود.

معیار اصلی در تعیین فاصله بین ردیف‌ها باید نوع تجهیزات مورد استفاده باشد. حتی اگر از از هیچ تجهیزاتی استفاده نشود، فضای کافی لازم است تا فرد بدون آسیب رساندن به گیاهان بین ردیف‌ها قدم بزند.

فاصله بین و روی ردیف های کاشت
فاصله بین و روی ردیف های کاشت

اغلب، عرض ردیف بر اساس ترجیح تولیدکنندگان یا استانداردی است که توسط سازنده گلخانه تعیین می شود.

فضای ردیف اغلب در محدوده‌ای کلی بر اساس طول گلخانه تعیین می شود تا تعداد مشخصی از ردیف‌ها به طور مساوی در ساختار متناسب باشند.

فاصله ردیف‌ها معمولاً بین 900 تا 1200 میلی‌متر متغیر است. عرض ردیف بستگی به سیستم هیدروپونیک / بستر مورد استفاده دارد. پلاستیک پر شده با پشم سنگ، کوکوپیت و پرلیت دارای عرض 150 تا 200 میلی‌متر است.

کیسه‌های پلاستیکی و گلدان‌های کاشت معمولاً 200 تا 300 میلی‌متر عرض دارند.

جهت مشاوره کشت هیدروپونیک خیار  با شماره 09134645277 تماس بگیرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *