سطح زیر کشت محصولات گلخانه ای در ایران به طور فراینده ای افزایش یافته است و یکی از چالش های بزرگی که گلخانه داران با آن مواجه هستند اقتصادی نبودن کشت های گلخانه ای به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه انتخاب نوع محصول مورد کشت، انتخاب نوع کشت(خاکی، هیدروپونیک) با توجه به امکانات موجود و عدم اطلاعات کافی در زمینه کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول است. شرکت دانش سبز ماهان با دارا بودن کادر مجرب، کارآموزده و متخصص در زمینه تولیدات گلخانه ای در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت محصول آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای کاربردی به تمامی گلخانه‌داران در سرتاسر ایران می باشد.

خدمات مشاوره ای شرکت دانش سبز ماهان

1- انتخاب نوع محصول

2- انتخاب نوع کشت (خاکی یا هیدروپونیک)

3-تعیین زمان کشت و نحوه آماده سازی بسترو انتخاب روش کاشت

4- مدیریت تغذیه در کشت خاکی و هیدروپونیک ( ارائه برنامه تغذیه ای خاص هر محصول با توجه به نوع کشت)

5- مدیریت اقلیم گلخانه (کنترل دما، تهویه، رطوبت)

6- مدیریت آبیاری

7- مدیریت آفات (ارائه اطلاعات بروز و کاربردی در کنترل آفات)

8- مدیریت بیماریها (ارائه اطلاعات به روز و کاربردی در زمینه شناسایی و کنترل بیماریها)