نکات کاشت توت‌ فرنگی

نکات کاشت توت‌ فرنگی

 • در ارقام توت فرنگی بهاره رشد رویشی تحت تاثیر دوره نوری و دما است
 • سطح دریچه های تهویه سقفی گلخانه باید 30 درصد کف گلخانه باشد. به طور مثال اگر مساحت کف گلخانه 1000 متر است سطح دریچه های تهویه 300 متر می باشد
 • جهت تهویه مناسب لازم است هوای گلخانه ظرف 1 تا 2 دقیقه کاملا تخلیه شود.
 • رطوبت لازم جهت رشد مناسب توت فرنگی 70 تا 85 درصد است
 • جهت جلوگیری از ورود حشرات به گلخانه توری های با منافذ ریز 50 میکرون روی دریچه ها و درب های ورودی نصب شود
 • جهت بهداشت عمومی حوضچه ضدعفونی کننده جلوی درب ورودی تعبیه شده و با ماده ضد عفونی کننده (هیپوکلریت سدیم، کلسیم و یا پراکسید هیدروژن با غلظت 0/1 تا 0/3 در هزار)پر شود و با عبور کارگران و کارشناسان از حوضچه مذکور مانع  انتقال بیماریهای گیاهی و حشرات به داخل گلخانه می شود.
 • بهتر است قبل از انتقال نشا به بستر، نشا ها به مدت 10 دقیقه در یک مایع قارچکش ضدعفونی شوند.
 • جهت تقویت کرون، لازم است گلهای اولیه همراه با برگها در اوایل استقرار در بستر اصلی هرس شوند.
 • شدت نور لازم جهت رشد بهینه توت فرنگی در گلخانه بین 800 تا 1200 میکرومول بر متر مربع در ثانیه می باشد.
 • در شرایط نور کم بهتر است گلهای کوچک پایینی حذف شوند تا تمام میوه ها با اندازه قابل قبول و بازارپسندی مناسب عرضه گردند.
 • دمای بهینه روز 25-23 و شب 18-14 درجه. دمای بهینه رشد گل 18-15 درجه و دمای بهینه رشد رویشی 25-24 و دمای بهینه رشد کل گیاه 26-15 درجه سلسیوس است.
 • دمای بالاتر از 30 درجه در منطقه ریشه و هوا از رشد گیاه و تولید میوه به شدت جلوگیری می کند. گرم شدن هوا باعث کاهش کمی و کیفی میوه توت فرنگی می گردد.
 • تحت شرایط گرم و حاره ایی، سرمادهی ناحیه ریشه با دمای 10 درجه سلسیوس می تواند رشد گیاه را بهبود دهد.
 • برای گرده افشانی مناسب توت فرنگی در گلخانه به ازا هر 5000 بوته 50 عدد زنبور بامبل نیاز است.
 • مرحله سفید شدن میوه 21 روز و قرمز شدن میوه 40-30 روز بعد از گرده افشانی انجام می شود.مرحله رسیدن 10-5 روز بعد از تغییر رنگ سفید به قرمز می باشد.
 • میوه برداشت شده به رنگ قرمز دارای طعم و مزه بهتری است. این موضوع در شرایط نور پایین و دمای کم که مزه را کاهش می دهد اهمیت دارد.
 • شرایط خنک باعث کاهش قوه نامیه و تعداد دانه گرده می شود. در دمای بالای 26 درجه نیز میوه تشکیل نمی شود. کمبود بور نیز ممکن است باعث بدشکلی میوه گردد.
 • یکی از فاکتور های مهم افزایش طعم میوه توت فرنگی، صرفنظر از دما و شدت نور، سطح برگ مناسب گیاه در زمان رسیدگی میوه می باشد.

به همین دلیل لازم است پس از انتقال نشا به بستر اصلی، گلهای اولیه آن و برگهای انگلی حذف شوند تا شیره پروده تولیدی گیاه صرف توسعه ریشه و سطح برگ گردد

لازم است در این مرحه نسبت N به K حدود 1 باشد تا در زمان ظهور میوه انرژی لازم برای انتقال قند کافی برای بهبود طعم میوه را داشته باشد.

 • یکی از نکات کاشت توت فرنگی زمان برداشت میوه است. برداشت میوه توت فرنگی به صورت سفید، هر چند دوره انبارداری آن را بیشتر می کند ولی با کاهش قند در میوه و کاهش طعم و عطر همراه است. حداقل باید سه چهارم میوه زمان برداشت قرمز شده باشد.
 • دورنگ شدن میوه توت فرنگی ناشی از کمبود پتاس و نور کم است
 • عناصر بور، کلسیم و مولیبدن تاثیر مستقیم روی کیفیت میوه توت فرنگی دارند و گیاه دچار نقصان آنها دارای نقصان جوانه زنی گرده، تشکیل و اندازه میوه می باشد.
 • در زمان رشد میوه توت فرنگی نسبت K/N بین 1/7 تا 2 باید باشد.
 • توت فرنگی در دمای پایین مستعد کمبود آهن است.
 • افزودن تا 20 درصد نیتروژن آمونیومی بویژه تحت شرایط نور کم برای رشد توت فرنگی مفید است.
 • سیلیس 50 تا 100 میلی گرم در لیتر به محلول غذایی اضافه شود. سیلیس نیز با افزایش سطح برگ و بهبود جذب سایر عناصر باعث بهبود کیفیت میوه، مقدار قند و سفتی میوه می گردد.
 • نیکل، کبالت، ید و تیتانیوم هم برای رشد توت فرنگی مفید است.
 • برای تولید رانرهای ریشه دار شده و همچنین تولید نشا می توان از نصف مقادیر در فرمول غذایی رویشی استفاده کرد.
 • حداقل هدایت الکتریکی در مرحله اولیه رشد رویشی 1/2 دسی زیمنس و در شرایط نور کم زمستان جهت بلوغ میوه باید به حدود 2 تا 3/2 افزایش یابد.
 • شوری محلول غذایی بین 1/6 تا 2/2 دسی زیمنس بر متر است. در شرایط گرم و تابستان زیر 2 باشد و PH=5/8-6 باشد
 • تحت شرایط گرم و نور زیاد جهت جلوگیری از تنش گیاه و بهبود جذب آب EC باید کاهش یابد.
 • یکی از نکات کاشت توت فرنگی که اهمیت زیادی دارد توجه به شوری در مراحل تشکیل میوه است. اگرچه عملکرد با افزایش شوری از 2 به 4 دسی زیمنس کاهش می یابد ولی شیرینی میوه در مراحل اولیه تشکیل میوه ، با افزایش EC از 2 به 3 افزایش و با کاهش از 3 به 2 کاهش می یابد.
 • افزایش Co2 از طریق افزایش مواد جامد محلول و اسیدیته قابل تیتر میوه باعث بهبود کیفیت میوه توت فرنگی می گردد.
 • کمبود یا سطح کم پتاسیم و کلسیم یا محدودیت در جذب آن یکی از دلایل عمومی نرمی میوه است. همچنین دماهای بالا و بیش از حد گرم هم باعث نرمی میوه می شود.
 • ضرب دیدگی میوه حین برداشت 24 ساعت بعد به صورت آبسوختگی و پوسیدگی مشخص می شود. لازم است در حین برداشت از ضربدیدگی میوه  جلوگیری گردد.
 • پس از برداشت میوه توت فرنگی جهت افزایش کیفیت لازم است به سردخانه با دمای بین 5-3 درجه سلسیوس و رطوبت 90 درصد انتقال یابد. هر 3 ساعت تاخیر در این کار دور انبارداری را سه روز کاهش می دهد.
 • دمای بافت میوه از زمان پیش از برداشت با دماسنج مادون قرمز باید چک شود، بهتر است برداشت اول صبح که دمای میوه کم است صورت بگیرد. دمای لازم برای حمل نقل ان بین 3-1 درجه سلسیوس باید باشد.

نکات کاشت توت‌ فرنگی (نکات مربوط گرده افشانی و گلدهی توت فرنگی)

عوامل عدم تلقیح گل توت فرنگی عبارتند از

 • رطوبت بالا (تاثیر منفی بر کیسه گرده)
 • رطوبت ساکن (از طریق تاثیر منفی  بر کیسه گرده)
 • دمای بالا (مرگ دانه گرده)
 • دمای پایین (مرگ دانه گرده)
 • نور پایین (مرگ دانه گرده)
 • نور شدید (مرگ دانه گرده)

بدفرمی میوه توت فرنگی به چه دلایلی ایجاد می شود؟

(بد فرمی میوه) عمدتاً به دلیل نبود حشرات گرده افشان (تلقیح ناقص) خسارت بال ریشک داران  (آسیب فیزیکی به فندقه در طول مراحل اولیه رشد میوه) و تنش های محیطی (دماهای بیش از حد گرم و سرد) ایجاد می شود.

این عارضه باعث کاهش انرژی گیاه، افزایش هزینه های کارگری شده و باعث کاهش تعداد گلهای بعدی می شود.

عوامل ایجاد کننده  گل سوزی در توت فرنگی

 • بیماری
 • سرمازدگی
 •  خسارت شدید حشرات (تخریب نهنج)
 •  نور شدید و دمای بالا
 •  سم پاشی

دلایل چند شاخه ای شدن گل در توت فرنگی

 • دمای روز بالا
 •   دمای شب بالا
 •  طول روز بلند
 •  شدت نور کم

عارضه دفرمه شدن و خشکی کاسبرگ در توت فرنگی عمدتا به دلیل شدت نور و دمای بالا و شوری زیاد ایجاد می شود

کنترل محیطی رشد و گلدهی توت فرنگی

یکی از نکات کاشت توت فرنگی که باید به آن توجه کرد تاثیر کنترل محیطی در گلدهی توت فرنگی است.

توت­ فرنگی  بهاره

رشد رویشی و گلدهی در ارقام توت فرنگی بهاره یا فصلی تحت تأثیر اثرمتقابل دوره نوری و دما کنترل می ­شود.

ارقام توت فرنگی بهاره نیازمند دوره ­های نوری کوتاهتر از تقریباً 14 ساعت، یا درجه حرارت کمتر از حدود 15 درجه سانتی­گراد برای القاء گلدهی می­باشند

درجه حرارت حدود تقریباً 18 درجه سانتی­گراد برای القاء گلدهی در اکثر ارقام توت فرنگی بهاره مطلوب است در حالیکه اثرات القاءکنندگی گلدهی ارقام توت فرنگی بهاره در دمای کمتر از 12 و بیش از 22 درجه سانتی­گراد کاهش می­ یابد.

در دمای بالاتر از حدود 20 درجه سانتی­گراد، دوره نوری براي القاي گلدهی ضروري مي ­باشد و بيشتر ارقام توت فرنگی بهاره به عنوان روز کوتاه اجباري در چنین دماي بالايي عمل مي ­كنند.

در دماي بالاي 27 تا 30 درجه سانتي­گراد، حتي در دوره­ های نوري مطلوب 8 تا 12 ساعت، گلدهي تنها به صورت ناچيز صورت می­گیرد يا به طور کامل سرکوب مي­شود

به طورکلی، دماهای پایین شبانه می­تواند به میزان زیادی با دماهای بالای روز جبران شود که نشان می­دهد دمای تاریکی هیچ اثری بر روی شروع گلدهی در ارقام توت­ فرنگی بهاره ندارد.

حداقل تعداد چرخه­ های روزکوتاهی مورد نیاز برای القاء گلدهی در ارقام توت فرنگی بهاره در شرایط مطلوب معمولاً بین 7 تا 14 است. برای تولید تجاری گلخانه ­ای، دوره ­های القایی روزکوتاهی معمولاً از 3 تا 4 هفته توصیه می­ شود.

قطع شب­ های طولانی و القایی که به اصطلاح «شکست شب» نامیده می­ شود به طور موثری مانع گلدهی ارقام بهاره تحت سایر شرایط القایی می­شود

علاوه بر نور و درجه حرارت، عوامل دیگری مانند تامین آب و مواد معدنی نیز می ­توانند بر روند گلدهی توت­ فرنگی تأثیر بگذارند. ممانعت از رشد ناشی از تنش ­های موقت می­ تواند شروع گلدهی را در شرایط غیرالقایی کنترل کنند

افزایش میزان عرضه عناصرغذایی از سطوح پایین معمولاً عملکرد میوه را افزایش می­دهد، در حالی که، مازاد، به ویژه نیتروژن، می­تواند از تشکیل گل ممانعت کند ( با این حال، عدم کاربرد نیتروژن و فسفر ممکن است سبب افزایش گلدهی نشود.

افزایش نیتروژن در دسترس، از سطح کمتر از مطلوب در مراحل اولیه القاء گلدهی روزکوتاهی به طور قابل­ توجهی گلدهی را افزایش می دهد ، در حالی که، چنین افزایشی بلافاصله قبل از شروع روزکوتاهی اثری معکوس دارد.

 

زمان کاربرد کود نیتروژن
a: کاربرد کود نیتروژن دو هفته بعد از القا روز کوتاهی، b: کاربرد کود نیتروژن دو هفته قبل از القا روز کوتاه(زمان عکس برداری 10 هفته بعد از اعمال تیمار روز کوتاهی)

زمان­بندی آبیاری می­تواند تأثیرات مشابهی  نظیر تغذیه بر گلدهی توت­ فرنگی داشته باشد، به طوری که، آبیاری زیاد در مردادماه، بلافاصله قبل از شروع طبیعی روزهای کوتاه برای القاء گلدهی، گلدهی و عملکرد را به طور قابل­ توجهی کاهش می­ دهد.

ارقام فصلی توت­ فرنگی 

ارقام توت­ فرنگی­ فصلی” گیاهانی روزبلند” هستند که جوانه­ های میوه را طی طول روزهای بلند تابستان تشکیل می ­دهند. ارقام فصلی به دلیل پاسخ­ گلدهی روزخنثی در دمای پایین، تشکیل آغازه ­های گل را در پاییز آغاز می­ کنند و در اوایل بهار، مانند ارقام بهاره گل و میوه تولید می­ کنند.

بنابراین، ارقام توت فرنگی فصلی یک نوبت گلدهی و میوه­ دهی مجزا به صورت موازي با ارقام بهاره را توليد مي­ کنند، که پس از آن با یک نوبت تابستانه که در فصل جاري آغاز شده است ادامه می­ یابد 

دمای بالا و روزهای کوتاه با ترکیبی از درجه حرارت بالا و کاهش دوره نوری در بخش انتهایی تابستان باعث سرکوب آغازش گلدهی می شوند که باعث مکانیزم خواب القایی توسط گرما می شود

چرا داخل میوه های توت فرنگی کرم های سفید رنگی وجود دارد؟

یکی از نکات کاشت توت‌ فرنگی که باید به آن توجه کرد وجود کرم در میوه توت فرنگی است.

وجود کرم های ریز سفید رنگ داخل توت فرنگی به دلیل لارو مگس دروزوفیلا است. برای کنترل مگس باید سم استامی پراید با دز یک و نیم در هزار استفاده کرد.

استفاده از سم اسپینوساد یا لامبادا هر هفت روز یک بار در دو نوبت تا حد زیادی جمعیت بالغ را کنترل می کند.

کاهش رطوبت اطراف بوته، افزایش تهویه اطراف بوته و برداشت زودتر از موعد میوه هم کمک زیادی می کند. استفاده از چسب زرد نیز اهمیت زیادی در کنترل آفت دارد.

برای پیشگیری از حمله آفت در کشت های بعدی قبل از کاشت گلخانه ضد عفونی شود و در صورت مشاهده آفت استفاده از سم های فسفره نظیر دی کلرووس و استامی پراید با ذز سه در هزار در شرایط عدم وجود گیاه، گلخانه ضد عفونی شود.

وجود لارو مگس دروزوفیلا در توت فرنگی

یک پاسخ

 1. مطالب مرتبط با توت فرنگی را مطالعه کردم بسیار جامع و کامل ودر حد اکادمیک بود .به دلیل انتشار نکات اموزشی ارزشمندتان بسیارسپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *