حشره کش ها

حشره کش های سیستمیک

اسپیروتترامات(مونتوو) SC 60%

موونتو حشره کش سیستمیک و جدید و عضوی از گروه شیمیایی از چرخه  کتونول ها و از دسته مشتقات اسید تترامیک است که با بیوسنتز چربی تداخل ایجاد نموده (از طریق کاهش فعالیت استیل کوآنزیم آ) باعث تداخل در باروری و  مرگ حشرات می شود. این حشره کش دارای حرکت دو طرفه در گیاه بوده هم از طریق آوند آبکش و هم از طریق آوند چوبی در گیاه منتقل می شود.

این حشره کش جهت کنترل طیف وسیعی از آفات مکنده بکار برده می شود اما در ایران برای کنترل پسیل پسته ثبت شده است و در سایر کشورها جهت کنترل پسیل سبزیجات و صیفی جات، لیمو شیرین، سویا و پسته ثبت شده است.

این سم مراحل پورگی آفات مکنده را کنترل می کند و از طریق جلوگیری از بارور شدن تخم ها باعث کاهش جمعیت آفات بالغ می شود

دوره کارنس آن درسبزیجات وصیفی ولیمو ترش ولیمو شیرین 1 روز و درمحصولات باغی 7 روز وتنها برای سویا 21 روز.  خاصیت ضربه ای ندارد و تاثیر آن 3 تا 7 روز بعد دیده می شود.

زمان مصرف: به محض مشاهده پوره ها مصرف شود

مقدار مصرف: 0.5 تا 0.75 در هزار با توجه به تداخل نسل آفت پسیل پسته 0.75 در هزارتوصیه می شود( دوام طولانی )

برای کنترل تریپس پیاز با دز 0.6 در هکتار استفاده می شود

برای کنترل سپردار قهوه ای مرکبات ئز 0.75 لیتر در هکتار توصیه می شود

موثر بر تمام مراحل پورگی و ناباروری تخم ها

کنترل آفات مقاوم به سایر سموم

ایمن برای حشرات مفید در مبارزه تلفیقی آفات

با حداقل باقیمانده سم، مناسب جهت صادرات

افوریا

افوریا 247 سوسپانسیون حاوی 141 گرم تیامتوکسام و + 106 گرم لامبدا سای هالوترین با تکنولوژی زئون می باشد که برای کنترل سن و سنک سبز پسته و آفات مکنده در سبزیجات و سفید بالک خیار توصیه می شود.

محصولآفتمیزان مصرف در هزار لیتر آبزمان مصرف
خیار گلخانه ایسفید بالک300 میلی لیترزمانی که خسارت به آستانه اقتصادی رسیده باشد
پستهسن سبز پسته300 میلی لیتر زمانی که خسارت به آستانه اقتصادی رسیده باشد

پروتئوس

حشره کش-پروتئوس

نام عمومی : تیاکلوپرید+ دلتامترین %11 OD

موارد مصرف: مگس سفید سبزی و صیفی و تریپس پیاز

مورد و محل آزمايش : حشره‌كش پروتئوس روغن قابل انتشار 110 توسط موَسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور عليه آفت عسلك يا مگس سفيد جاليز در مزرعه در مناطق مختلف كشورآزمايش گرديده و با نتايج خوب در كنترل آفت فوق در مرحله حشره بالغ مورد تاَئيد و ثبت قرار گرفته است .

خواص بيولوژيكي : پروتئوس حشره‌كشي سيستميك و تماسي است كه داراي طيف تاَثير وسيعي بوده و اكثر حشرات مكنده و تعدادي از حشرات مهم جونده را در سبزيجات و ساير محصولات زراعي مثل كرم قوزه، پروانه برگخوار در پنبه ، شته و سن گندم ،تريپس ، شته و سفيد بالك در سبزيجات و ساير محصولات زراعي را بخوبي كنترل مي‌نمايد .

نحوه تاَثير : از آنجا كه پروتئوس داراي دو ماده موثر مي باشد لذا تاثير آن بر روي حشره تركيبي نحوه اثر اين دو ماده موثر در روي بدن حشره است. به اين صورت كه : تياكلوپريد موجود در حشره كش پروتئوس داراي خاصيت تماسي، گوارشي و سيستميك مي‌باشد و با ايجاد اختلاط در انتقال پيام هاي عصبي واقع در سيستم عصبي حشره ، موجب مرگ آن مي‌گردد. از طرف ديگر وجود دلتامترين در حشره‌كش پروتئوس كه داراي خاصيت تماسي و غير سيستميك مي‌باشد موجب مسدود شدن كانال‌هاي سديم در سطح سلول‌هاي عصبي حشره و در نهايت موجب فلج شدن و بالاخره از بين رفتن آن مي‌گردد .

بنابر اين حشره كش پروتئوس داراي هم اثر ضربه‌اي، هم ضد تغذيه‌اي و نيز هم دوام اثر طولاني (به علت داشتن خواص سيستميكي ) مي‌باشد. پروتئوس به علت داشتن تركيبي از دو ماده موثر با دو مكانيزم اثر متفاوت يك حشره‌كش مناسبي براي كنترل آفت عسلك جاليز در برنامه مدبريت مقاومت است. پروتئوس روي تمام مراحل رشدي فعال عسلك بويژه (حشره بالغ و پوره ) موثر مي‌باشد . اين حشره‌كش داراي فرمولاسيون جديد بنام اُ . دي ( روغن قابل انتشار ) بوده و ازخاصيت چسبندگي بهتر، پايداري در برابر باران و نيز نفوذ و پخش خوب در آوندهاي گياهي برخوردار است .

موارد مصرف : پروتئوس به خوبي با گياهان سمپاشي شده سازگاري دارد و داراي تاثير خوب تا عالي عليه آفت مگس سفيد يا عسلك است.

موارد عدم مصرف : ازمصرف پروتئوس جز در موارد ذكر شده فوق خودداري شود .

زمان مصرف: در صورت مشاهده حشرات بالغ و پوره

مقدار مصرف : يك ليتر در هكتار

براي جلوگيري از بروز پديده مقاومت به حشره‌كش‌ها درسفيد بالك‌ها (مگس سفيد) توصيه مي‌شود. موقع مبارزه با آنها از حشره‌كش‌هاي مجاز كه نحوه تاثير متفاوت دارند درطول سمپاشي به صورت متناوب استفاده شود و ازتكرار زياد سمپاشي با يك نوع سم خودداري گردد .

از كاربرد بيش از 3 بار يك حشره‌كش به صورت متوالي در يك فصل جداَ خودداري شود .

پروتئوس در برنامه مديريت مقاومت و مبارزه تلفيقي مناسب مي‌باشد .

پروتئوس اگر صحيح مصرف شود در مقايسه با ساير سموم رايج از سطح كنترل خوبي برخوردار خواهد بود.

دوره كارنس: دوره احتياط يا انتظار، ازآخرين سمپاشي تا برداشت محصول 3 روز مي‌باشد .

آکتارا

نام عمومی : تیامتوکسام 25% گرانول قابل حل در آب

موارد مصرف: پسیل پسته

حشره کش جدید سیستمک و تماسی با نحوه تاثیر متفاوت جهت کنترل پسیل پسته

حشره کشی جدید از گروه نئوتیکوتینوئیدها است که با ایجاد اختلال در سیستم اعصاب باعث نابودی سریع حشره پسیل پسته می‌شود

به سرعت بعد از سم‌پاشی جذب شیره گیاهی می‌شود و با خاصیت سیستمیک خود باعث مرگ پوره‌های تازه تفریخ شده می‌گردد، علاوه بر تاثیر بر روی پوره‌ها، حشره بالغ را نیز از بین می‌برد و این امر باعث کاهش تخم‌ریزی مجدد می‌گردد .

البته این سم به صورت گرانول قابل حل در آب می‌باشد .

دز مصرفی : 300 گرم در 1000لیتر آب .

سیوانتو

نام عمومی : فلوپیرادیفورون 20%  SL

موارد مصرف : حشره کش با خاصیت تماسی و سیستمیک

سیوانتو حشره‌کشی با طیف وسیع در کنترل آفات با خاصیت تماسی گوارشی و سیستمیک دو طرفه و اثر ضربه‌ای است.

سیوانتو از گروه شیمیایی بوتنولید است و حشرات را با ایجاد اختلال در انتقال مناسب پیام‌های عصبی در سیناپس‌ها کنترل می‌کند.

زمان مصرف: بهترین زمان مصرف سیوانتو به محض مشاهده‌ی پوره‌های سنین اولیه زنجرک خرما است.

سیوانتو با مقدار مصرف توصیه شده، هیچگونه علایم زردی و سوزندگی در خرما ایجاد نمی‌کند.

دوز مصرف: 0/5 لیتر در هزار جهت کنترل زنجرک خرما

سیوانتو در کشورهای دیگر بر روی آفات مکنده‌ای از جمله مگس سفید، تریپس، زنجرک‌ها، پسیل، انواع شته‌ها موثر می‌باشد.

استامی پراید

نام عمومی : موسپیلان

موارد مصرف: حشره کش سيستميک با اثرنفوذي، تدخيني، تماسي و گوارشي

دوره کارنس : 50 روز

اين آفت‌کش بانام تجاري موسپيلان وجود دارد. این حشره‌کش جزء حشره‌کش‌هاي شبه نيکوتيني  بوده که داراي اثر تماسي گوارشي و با خاصيت بسيار قوي سيستميک و نفوذ موضعي زياد مي‌باشد. اين ترکيب بصورت پودر قابل حل در آب (SP 20%) براي مبارزه با کليه آفات مکنده و لاروها فرموله مي‌شود، بعلت فشار بخار بالا حالت تدخيني خوبي داشته و روي آفات خاکزي اثر خوبي دارد. داراي اثر خاصيت حشره‌کشي با سرعت عمل بالا ولي سميت کم براي پستانداران مي‌باشد. استامي پرايد در مقابل نور خورشيد به سرعت تجزيه مي‌شود. دز مصرفي موسپيلان بسيار کم بوده و با اين دز مصرف روي زنبور عسل و ساير حشرات گرده افشان و شکارگر نيز کم خطر است.

مکانيسم اثر:

استامي پرايد بصورت سيستميک از طريق ريشه جذب و بصورت برگي بواسطه محلول‌پاشي در گياه منتشر مي‌شود. اين ترکيب با وجود اينکه در آب قابل حل مي‌باشد، چربي دوست نيز است. چربي دوست بودن اين ترکيب به آن خاصيت نفوذ به لايه موم سطح برگ را مي‌دهد و حلاليت در آب نيز اجازه جريان در شيرۀ گياه و سيستم آوندي براي سيستميک بودن را فراهم مي‌کند. لذا بدين صورت اثر شويندگي باران پس از محلول‌پاشي، تاثير کاهنده زيادي بر کارايي سم ندارد(عموماً 8 -4 ساعت ). اين ترکيب موجب اختلال در سيستم عصبي حشرات شده و بصورت مهار تقريباً کامل و غير قابل برگشت در ناحيه پس سيناپسي در گيرنده هاي نيکوتينيک استيل کولين بروز مي‌کند. اين گيرنده‌ها در محل اتصال عصب به ماهيچه (در ناحيه پس سيناپسي) وجود دارند، استيل کولين خود واسطۀ شيميايي انتقال پيام عصبي در سيستم مرکزي عصبي حشرات است و با آزاد شدن آن که توام با پلاريزه شدن عصب (قطبي شدن) است، عمل تحريک عصبي صورت مي گيرد و پس از تحريک، آنزيمي بنام کولين استراز، استيل کولين را تجزيه مي‌کند و تحريک عصبي قطع مي‌شود. با ورود استامي پرايد به بدن حشره نوعي دپلاريزاسيون وابسته به دز (مقدار سم) در ناحيه پس سيناپسي ايجاد مي‌کند و در نتيجه تحريک عصبي مجدد صورت نمي‌گيرد و حشره حالت فلج شدگي پيدا مي‌کند.

موارد مصرف:

اين سم براي کنترل طيف وسيعي از آفات بويژه آفات مکنده نظير شته‌ها، پسيل‌ها، شپشک‌ها، زنجره‌ها و لارو بسياري از پروانه‌ها، سخت بالپوشان، روي گياهان جاليزي (سبزي و صيفي) و درختان ميوه استفاده مي‌شود.

اين سم در بافت گياهان به تدريج تجزيه شده و به مدت 15-5 روز اثر حفاظتي دارد، دوره کارنس آن نيز حدود 25-7 روز است.

سازگاري و قابليت اختلاط :

استامي‌پرايد روي گياهان مختلف ايجاد حساسيت نمي‌کند. چون درpH ‌هاي پائين پايدار است، بنابراين با اکثر کودها قابل اختلاط است، همچنين با کليه حشره‌کش‌ها و قارچ کشها (بجز ترکيبات قليايي نظير ترکيب بردو) قابل اختلاط است.

اویسکت

نام عمومی: تیوسیکلام هیدروژن اکسالات

موارد مصرف : حشره‌کش سیستمیک محدود با اثر تماسی،گوارشی دارای منشا از یک نوع کرم دریایی

تجزیه سریع در محیط

اختلال در انتقال پیام عصبی

دوره کارنس 3 روز برای گوجه‌فرنگی

سم اویسکت را می‌توان برای مینوز گوجه فرنگی و سایر صیفی‌جات استفاده نمود.

سم حشره‌کش اویسکت با نام تیوسیکلام هیدروژن اکسالات نیز شناخته می‌شود.

پروانه مینوز در اغلب گلخانه‌ها خسارات زیادی می‌زند و به همین دلیل استفاده از این سم می‌تواند در کنترل مینوز کمک کننده باشد.

توصیه مصرف :

سبزی و صیفی: مگس مینوز  750 گرم در هکتار

گوجه فرنگی: بید گوجه فرنگی-یک کیلوگرم در هکتار مزرعه /یک در هزار در گلخانه

ملاحظات :

  • بعضی از واریته‌های گوجه فرنگی ممکن است به اویسکت حساس باشند. لذا انجام آزمایشات مقدماتی در سطوح کوچک الزامی است.
  • فاصله تکرار دو سم پاشی نباید کمتر از ده روز باشد.
  • اویسکت برای اکثر دشمنان طبیعی کم خطر است و می تواند به عنوان گزینه مناسب در IPM به کار رود.

تپکی

نحوه اثر

تپكی حشره كش سيستميك قوي است از گروه پيريدين كاربوكساميد كه حاوي 500 گرم در كيلوگرم فلونيكاميد مي باشد. تپكي پس از ورود به بدن آفات هدف با تاثير بر روي كانال كلسيم عضلات اندام هاي دهاني حشرات حساس را فلج كرده و حشره را از تغذيه باز مي دارد.

تپكی جهت كنترل حشرات مكنده مانند شته ها، سفيد بالك‌ها، زنجرك‌ها، تريپس‌ها، سن ليگوس و شپشك‌هاي نرم تن استفاده مي شود.

میزان مصرف

گیاهآفتمیزان مصرف
خیارشته0.2 در هزار
توت فرنگیتریپس0.2-0.25 در هزار

تریگارد 75

نام عمومی : سیرومازین

موارد مصرف :

تریگارد حشره کشی سیستمیک، با خاصیت تماسی- گوارشی و از گروه تنظیم کنندگان رشد حشرات (IGR) است. تریگارد حشره کشی جدید از خانواده تری آزین و دارای نحوه تاثیر متفاوتی از تمامی حشره کش های ترکیبات آلی فسفره و پایروتیروئید می باشد. این حشره کش با ایجاد اختلال در مراحل رشد و نمو لارو مگس مینوز، موجب عدم تکمیل دوره لاروی و مرگ لارو ظرف چند روز می شود. هم چنین تریگارد توانایی تخم گذاری مگس بالغ را به شدت کاهش می دهد. تریگارد به سرعت در برگ جذب و ظرف 4-2 ساعت در گیاه پخش می شود. ماندگاری اثر تریگارد تا دو هفته پس از مصرف می باشد. این حشره کش کاملا انتخابی بوده و بر روی کنه های شکاری، زنبورهای پارازیت و زنبورعسل هیچ گونه اثر سویی ندارد.

تعداد دفعات سم پاشی در هر فصل: دو بار، در صورت نیاز 8-14 روز پس از سم پاشی اول و مطابق برنامه سم پاشی ارائه شده

زمان مصرف: با مشاهده اولین دالان های لارو

نحوه مصرف

نام محصولآفتمیزان مصرف
خیار، گوجه، فلفل دلمه ای، گیاهان زینتیمگس مینوز جالیز0.4 در هزار

چس

حشره کش سیستمیک و تماسی

حاوی 50 گرم ماده موثره پی متروزین در گیلو گرم

مکانیسم عمل چس

پی متروزین دارای مكانیزم تأثیر متفاوتی ار حشره کش های متداول می باشد. چس قدرت مكندگی شته ها را سلب كرده و در نتیجه شته ها 2 تا 4 روز بعد از سمپاشی در اثر عدم تغذیه از بین خواهند رفت. نحوه تأثیر متفاوت چس امكان بروز مقاومت را در شته ها به حداقل ممكن می رساند. به منظور جلوگیری از پدیده مقاومت این سم را در تناوب با سایر شته کش ها مصرف نمایید

نحوه مصرف

محصولآفتمیزان مصرففواصل مصرف
خیارشتهنیم کیلو در هکتار2 تا 3 هفته
توتونشته سبز هلونیم کیلو در هکتار2 تا 3 هفته
پنبهشته های پنبهنیم کیلو هکتار2 تا 3 هفته

مموری

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی

حاوی حاوی ۲۴۰ گرم در لیتر تیامتوکسام

مکانیسم عمل

تیامتوکسام از خانواده نئونیکوتینوییدها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع در آن میگردد. مموری پس از محلولپاشی سریعاً جذب گیاه شده در تمام اندامهای گیاهی منتشر شده و با ورود به سیستم آوند چوبی، به سایر اندامهای بالایی گیاه نیز منتقل م یشود. دقایقی پس از تغذیه ی آفت از میزبان تیمار شده با مموری، حشره تمایل به تغذیه را از دست داده، کمی بعد پوره و حشره بالغ کاملا فلج شده و پس از مدتی خواهند مرد.

نحوه مصرف:

برای کنترل پسیل پسته به میزان 400 سی سی در هزار لیتر آب

استارکل

حشره کش سیستمیک با اثر تماسی گوارشی

مکانیسم عمل

این ترکیب با ممانعت از تغذیه حشرات طی چند ساعت بعد از  کاربرد، مرگ حشرات را باعث می شوند. بعد از سم پاشی هم از طریق شاخ و برگ و هم از طریق ریشه ها جذب شده و به تمامی اندام های گیاه منتقل می شود. استارکل به گیرنده های استیل کولین در پس سیناپس سیستم عصبی حشره متصل شده و از آنجایی که این ترکیب نمی تواند توسط کولین استراز شکسته شود، سلول عصبی بطور مداوم در تحریک کامل قرار می گیرد که این امر موجب تشنج، فلج، بیهوشی و نهایتا مرگ آفت می گردد. استارکل کمترین تاثیر را بر دشمنان طبیعی آفت سفید بالک دارد، بنابراین مانع طغیان آفت در نسل های بعدی خواهد شد.

موارد مصرف

نوع محصولآفتدز مصرف
سبزی و صیفیسفید بالک750 گرم در هکتار (در هزار لیتر آب)
پستهسفید بالک750 گرم در هکتار (در هزار لیتر آب)

حشره کش های تماسی – گوارشی

ایمونیت

ایمونیت حشـــــره کشــــــی است با کارایی بالا که حاوي دو ماده مؤثره آلفا سـایپرمترین از گروه  (IRAC:3) به میزان 75گرم برلیتر و نیز تفلوبنزورون از گروه (IRAC:15)به میزان 75گرم بر لیتر میباشد. وجود دو ماده مؤثره با نحوه تأثیر متفاوت گزینه اي ایده آل را براي مدیـریت بـروز مقاومت فراهم می نماید. آلفا سایپرمترین با اثر ضربه اي مناسب و تفلوبنزورون با اثر ابقایی طولانی مدت امکان کنترل مؤثر و طولانی مدت کرم میوه خوار گوجه فرنگی را فراهم می آورند.

مکانیسم عمل ایمونیت

آلفاسایپرمترین از راه تماسی و گوارشی جذب شده با اثر سـریع و ضـربهاي قوي به مانند تــرکیب طبیعــی ” “Pyrethrum با ایجاد اختلال در کانالهاي سدیمی سلولهاي عصـبی حشـره و ایجاد تکانه هاي عصــبی پایدار سبب مرگ حشره می گردد.

تفلوبنزورون در سنتز کیتین در مراحل لاروي حشـره اختلال ایجاد کرده و از آنجا که کیتین در ایجاد و تقویت لایه محافظ کوتیکولی حشره نقش مهمی دارد بنابراین عدم وجود آن سبب مرگ لاروهاي حشره میگردد. در عین حال تماس حشرات ماده بالغ با تفلوبنزورون سبب میشود تا تخمهاي گذاشته شده عقیم و غیربارور گردند

سم ایمونیت جهت کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی با دز 750 سی سی در هزار لیتر آب استفاده می شود در صورت لزوم می توان دز سم را به 1 در هزار افزایش داد.

نکته

لارو این آفت داراي 6سن (مرحله رشد) میباشد، بیشترین میزان خسارت از مرحله سن 3به بعد است که طول لارو به بیش از 8میلی متر میرسد بهترین زمان سمپاشـی در مرحله سـن 1و 2میباشـد که طول لارو کرم میوه خوار گوجه فرنگی زیر 7میلیمتر اسـت.

بدیهی اسـت تأخیر در سمپاشی موجب بروز خســـارت بیشــــتر و نیز سخت شدن کنترل لارو در سنهاي بالاتر میشود که لارو بزرگتر است

کنفیدور

نام عمومی: ایمیداکلوپراید 35% SC

موارد مصرف: پسیل پسته, شته توتون و پنبه, پروانه مینوز در خزانه و . . .

حشره کش تماسی گوارشی و سیستمیک از گروه کلرونیکوتینیل

ماده موثر: حاوی 350 میلی لیتر ایمیداکلوپرید در لیتر بصورت سوسپانسیون درجه سمیت از نظر WHO به کلاس 11 ( سمی و زیان آور)

برای انسان و دام خطرناک است.

مدیریت کاربرد: ماده موثر موجود در حشره‌کش کنفیدور به صورت تماسی و گوارشی روی آفات نباتی بویژه حشرات مکنده اثر کرده و با اختلال در کار سیستم عصبی موجب نابودی آنها می‌گردد. این حشره‌کش دارای خواص سیستمیکی بوده که از طریق برگ، ساقه و ریشه جذب گیاه می‌گردد و براحتی توسط شیره گیاهی موجود در آوندها به سایر قسمت‌های گیاه منتقل می‌شود. بعلت نحوه اثر متفاوت با سایر حشره‌کش‌ها، این حشره‌کش روی نژادهای جدید و مقاوم آفات بویژه حشراتی که در برابر سموم فسفره آلی مقاوم شده اند نیز موثر می‌باشد .

زمان مصرف: بهترین زمان مصرف با نظر کارشناسان هر منطقه تعیین می‌گردد ، ولی بطور کلی به محض مشاهده آفت می‌باشد.

سازگاری با گیاهان: کنفیدور با مقدار مصرف توصیه شده، هیچگونه علائم زردی و سوزندگی در گیاهان ایجاد نمی‌کند .

طرز مصرف: کنفیدور را می‌توان به صورت محلول‌پاشی شاخه و برگ‌ها ، افزودن به آب آبیاری درختان از طریق سیستم‌های آبیاری مانند آبیاری قطره‌ای و سایر روش‌های آبیاری مصرف کرد. همچنین کنفیدور را می‌توان بوسیله قلم مو و یا برس روی تنه درختان مالید (روش جدید).

توصیه مصرف کنفیدور

پروپارژیت

پروپارژیت کنه کشی غیر سیستمیک و تماسی است که روی کنه های مقاوم به سموم فسفره نیز موثر است

مکانیسم عمل

پروپارژیت از گروه خانواده ارگانو سولفیت است که دارای خاصیت تماسی، گوارشی و تنفسی قوی و طولانی مدت است. ین سم با مهار آنزیم های دخیل در سنتز ATP  و اختلال در چرخه تولید انرژی باعث از بین رفتن آفات می شود.

پروپارژیت کنه های خانواده تترانیخیده، تنوئیپالپیده و اریوفیده را با اثر ضربه ای و قوی کنترل می کند.

موارد مصرف

پروپارژیت بسیاری از گونه های کنه های گیاهی  آفت را بخصوص در مراحل متحرک در بسیاری از محصولات از جمله درختان میوه سردسیری (به جز گلابی و به)، پسته، حبوبات، لوبیا، چغندر قند، پنبه، سویا، چای استفاده می شود

علاوه بر این در می توان برای کنترل کنه در انگور، سبزیجات، گوجه فرنگی، حبوبات و ذرت نیز استفاده می شود.

محصولنام افتمقدار مصرفزمان مصرف
درختان میوسردسیریکنه قرمز اروپایی درختان میوهیک در هزارسمپاشی اول پیش بهار و سمپاشی بعدی با مشاهده 3 تا 5 عدد از مراحل متحرک کنه
پستهکنه پستهیک در هزاربر اساس موازین پیش اگاهی
حبوباتکنه حبوباتدولیتر در هکتاربا نظر گیاهپزشک
لوبیاکنه دو لکه ای لوبیایک لیتر در هکتار با نظر گیاهپزشک
چغندر قندکنه تارتنیک لیتر در هکتار با مشاهده 5-5 کنه به طور متوسط از مراحل متحرک کنه در یک برگ
پسته کنه تارتن یک و نیم لیتر در هکتار با مشاهده 5-3 کنه به طور متوسط از مراحل متحرک کنه در یک برگ
سویا کنه تارتن یک و نیم لیتر در هکتار با مشاهده 5-3 کنه به طور متوسط از مراحل متحرک کنه در یک برگ
چایکنه پاکوتاه1/2 در هزار با نظر گیاهپزشک
سبزی و جالیزانواع کنه های تارتن یک لیتر در هکتار با نظر گیاهپزشک
سیب زمینی انواع کنه های تارتن یک لیتر در هکتار با مشاهده 3-2 کنه به طور متوسط از مراحل متحرک کنه در یک برگ
ذرت انواع کنه های تارتن یک لیتر در هکتار با مشاهده خسارت اولیه (زرد و سفید شدن برگ ها به صورت نواری
گیاهان زینتیکنه تارعنکبوتی و سایر کنه هایک در هزار با نظر گیاهپزشک

ملاحظات سم پروپارژیت

بهتر است سمپاشی اوایل صبح و عصر انجام شود. بهترین دمای مناسب سمپاشی حداکثر 21 درجه سانتی گراد می باشد

در صورتیکه در ابتدا فصل از حشره کش هایی ارگانوفسفره، کاربامات و پایرترویید مصرف شود و همچین استفاده از روغن امولسیون شونده فاصله زمانی بین سمپاشی اولیه تا سم پاشی پروپارژیت حداقل 30 روز باشد

مناسب ترین پی اچ برای این سم 7 و کمتر از 7 است و در پی اچ 10 سمپاشی انجام نشود

پروپارژیت با فرمولاسیون ec روی محصولاتی نظیر رز، توت فرنگی، پنبه و حبوبات با ارنتفاع کمتر از 25 سانتی متر  و مرکبات گیاهسوزی ایجاد می کند باید از فرمولاسیون EW57% استفاده شود.

 بهتر است با ترکیبات قلیایی، آهکی، سولفور، برودو و روغن های جهت محلول پاشی زمستانه و تابستانه که مقدار زیادی حلال در فرمولاسیون آنها بکار رفته (نظیر سم فن پروپاترین، فن والریت، ذلتامترین، آبامکتین، پرمترین، فنیتروتیون و ..) مخلوط نشود

پروکلیم فیت

پروکلیم فیت حاوی 400 گرم لوفنورون و 100 گرم امامکتین بنزوآت در کیلوگرم است و لوفنورون از گروه تنظیم کننده های رشد IGR و ممانعت کننده از سنتزکتین بوده که لارو هاى ریز را از بین مى برد وتخم حشرات را نابارور مى سازد.

پروکلیم فیت مخلوطى ازدوحشره کش قوى است که بسیارى ازآفات و بخصوص لارو پروانه ها را بخوبی کنترل می نماید. پروکلیم فیت اثرتماسی و گوارشى داشته و با داشتن دو مکانیزم عمل متفاوت گزینه بسیار مناسبی جهت کنترل آفات مقاوم به حشره کشهای فسفره و پایروتیروئید ها می باشد.

زمان و نحوه مصرف

محصولآفتمیزان مصرفزمان مصرف
گوجه فرنگیشب پره مینوز گوجه فرنگی100-120 گرم در هکتاربا مشاهده علائم خسارت
سویاکرم غلاف خوار 100-120 گرم در هکتار با مشاهده علائم خسارت

کاراته 10%

نام عمومی : لامبداسای هالوترین 10% CS

موارد مصرف : سن گندم

با تکنولوژی زئون

سوسپانسیون کپسولی 10%

حشره‌کش با اثر تماسی و گوارشی

کاراته با تکنولوژی زئون, حشره کشی با خاصیت تماسی و گوارشی قوی و متعلق به گروه پایروتیروئیدهای مقاوم در برابر نور است. در تکنولوژی زئون ماده موثره لامبداسای هالوترین توسط میکروکپسول‌ها احاطه می‌گردد. میکروکپسول‌ها پس از سمپاشی به سطح برگ چسبیده و به محض خشک شدن می‌ترکند و ماده موثره را در محیطی 40 درصد بزرگتر از قطر ذره سم, پخش می‌کنند. این امتیاز برتر کاراته با تکنولوژی زئون, شرایط ممتازی را از لحاظ ایمنی برای کاربران، کشت و محیط زیست به وجود می آورد. کاراته با تکنولوژی زئون گزینه مناسبی در مدیریت تلفیقی آفات (IPM) می‌باشد .

حشره کش کاراته با تکنولوژی زئون دارای خاصیت ضربه ای شدید بر آفات هدف می باشد . این حشره کش به سرعت در کوتیکول حشرات نفوذ کرده و سبب اختلال در سیستم عصبی , توقف تغذیه , اختلال در فعالیت ماهیچه ها , فلج و مرگ حشرات می گردد .

دسیس

نام عمومی : (تبوکونازول+تری فلوکسی استروبین) 75%  WG

موارد مصرف: مینوز لکه گرد درختان میوه، سن گندم، پرودونیا چغندر قند

دسيس حشره‌كشي است از تركيبات پيروتروئيد كه براي مبارزه با تعداد زيادي از حشرات زيان‌آور در محصولات مختلف زراعي و باغات در بسياري از كشورها با نتايج عالي مصرف مي‌گردد. دسيس بوسيله محققين موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي براي مبارزه با مينوز لكه گرد درختان ميوه ، پرودونياي چغندرقند و پنبه و سن گندم توصيه شده است .

خواص بيولوژيكي: دسيس روي اكثر حشرات خاصيت تماسي و گوارشي توام را دارد. آزمايشات متعدد به وسيله‌ي محققين نشان داده است كه دسيس در فاصله چند ساعت پس از مصرف روي لاروهاي سنين مختلف كه معمولاَ با ترشحات خود باعث تجزيه بسياري از سموم مي‌شوند اثر نموده و آنها را نابود مي‌كند .

توصیه مصرف دسیس

نام محصولنام آفتمقدار مصرف
درختان میوهمینوز لکه گرد0/5 در هزار به محض تفریخ تخم ها
گندمسن0/3 لیتر در هکتار
چغندر قندپرودونیا0/75-1 لیتر در هکتار

قابليت اختلاط: دسيس با تعداد زيادي از سموم قابليت اختلاط را دارد.

دوره كارنس: فاصله ي آخرين سمپاشي تا برداشت محصول حداكثر 3 روز مي‌باشد .

علائم مسموميت: دل درد، سرگيجه، تهوع

اگری فلکس

تماسی گوارشی و سیستمیک

حاوی 152 گرم در لیتر تیامتوکسام و 33 گرم در لیتر آبامکتین

مکانیسم عمل

تیامتوکسام از خانواده ی نئونیکوتینویید ها است و با تاثیر بر سیستم عصبی حشره منجر به فلج سریع در حشره می گردد. دقایقی پس از سمپاشی، تغذیه در آفت متوقف می گردد و پوره و حشره بالغ چند ساعت ً فلج شده و پس از مدتی خواهد مرد. آبامکتین موجود در اگریفلکس نیز با تاثیر بر گیرندههای GABA انتقال پیام

های عصبی را در سیناپسها مختل نموده و منجر به از کار افتادگی سیستم عصبی و تحریک مداوم سیستم ماهیچه ای می شود . مکتین ها از میکرو ارگانیزم avermitilis Streptomycetes به دست می آیند و از مجموعه ای شامل هفت مکتین مختلف تشکیل شده اند که فقط دو ایزومر B1a و B1b دارای خاصیت حشره کشی قوی هستند اگریفلکس پس از محلولپاشی به دو قسمت تقسیم می شود. تیامتوکسام موجود در اگریفلکس به سرعت به درون برگها نفوذ کرده، وارد آوند ها چوبی می شود و به سایر اندامهای گیاه منتقل می شود. بخشی از آبامکتین نیز در سطح برگ مانده و مقداری نیز با خاصیت نفوذی که دارد از برگ رد شده، به پشت برگ رسیده و منجر به از بین رفتن پوره های سفید بالک در پشت برگ به همان خوبی روی برگ می گردد.

موارد مصرف اگریفلکس:

سفید بالک گوجه فرنگی  0.75 لیتر در هکتار (حجم مصرفی در هکتار 1000 لیتر است.)

مچ

حشره کش تماسی و گوارشی

حاوی 50 گرم در لیتر لوفنورون

مکانیسم عمل

مچ با جلوگیرى از سنتزکیتین در لارو حشرات مانع ازپوست اندازی آنها شده و درنتیجه سبب مرگ لاروهامی شود. مچ با عملکرد تخم کشى و لارو کشى مانع ازتفریخ تخم و مرگ لارو پروانه ها مى شود. مچ به خوبى دربرگ نفوذ مى کند و به دلیل دارا بودن فشار بخار کم تا مدتى طولانى درآن جا باقى مى ماند. 
حلالیت لوفنورون در آب کم است، از این رو امکان نفوذ این ماده موثر در آب های زیرزمینی بسیارکم است.

موارد مصرف

نام محصول نام آفت مقدار مصرف
سیب کرم سیب 1 در هزار
پسته پروانه چوب خوار پسته 1/5 در هزار
گلابی پسیل گلابی 1 در هزار

ورتیمک

حشره کش و کنه کش تماسی گوارشی با فعالیت سیستمیک محدود

ورتمیک حاوی 18 گرم آبامکتین است که روی گیرنده های گاما آمینوبوتریک اسید  (gama-Aminobutyric acid)در سیستم عصبی تاثیر کرده و پس از مصرف سبب فلج شدن حشره و تا چند روز بعد از سمپاشی سبب مرگ حشرات می شود. .
ورتیمک به سرعت در برگ نفوذ و به دلیل اثر سیستمیک محدود، منبعی ذخیره از سم، درون برگ ایجاد می کند. مگس مینوز یا انواع کنه پس از تماس با ورتیمک و یا تغذیه از برگ حاوی ورتیمک، فلج می شود. آفت بلافاصله توانایی حرکت و تغذیه را از دست داده و حداکثر تا چند روز پس از سمپاشی از بین می رود.

آفتمیزان مصرفزمان مصرف
مگس مینوز سبزی و صیفی600 سی سی در هکتارهمزمان با پیدایش اولین دالان های لاروی
کنه زنگ مرکبات20 سی سی + 250 سی سی روغن در 100 لیتر آبهمزمان با شروع اولین آلودگی

دی کلرووس

حشره كشي از گروه تركيبات ارگانوفسفره (مشتقات اسيدفسفريك) است، كه بصورت غير سيستميك، با اثر تماسي، گوارشي، تنفسي (تدخيني) و نفوذي به فرم امولسيون (%EC50) فرموله شده است.

موارد مصرف

ميتوان روي محصولات زودرس و گلخانه اي استفاده نمود. چون اين تركيب پس از مدتي در آب تجزيه مي‌شود بايد محلول سم آماده شده را در اسرع وقت مصرف نمود و از نگهداري آن بيش از 24 ساعت خودداري نمود. دی کلرووس عليه حشرات مكنده، لارو پروانه ها و سوسكها (حشرات جونده) و مگسها (در پرورش قارچ) روي انواع گياهان بكار مي‌رود

انواع شته ، تریپس ، زنجرک ، لاروهای برگخوار سبزی و صیفی: 2 تا 2.5 در هزار

کنه های تارعنکبوتی و انواع شپشک: 2 تا 2.5 در هزار

انواع شته ، کنه دو نقطه و لاروهای برگخوار پنبه: 2.5-3 لیتر در هکتار

کلرپیریفوس

از گروه حشره كشهاي فسفره الي و زير گروه اسيد فسفروتيوييك با خاصيت غيرسيستميك و اثر تماسي، گوارشي و تنفسي(تدخيني)، براي كنترل طيف وسيعي از آفات كشاورزي ، خانگي و همچنين ضدعفوني خاك استفاده می شود.

این آفت کش موجب از بين رفتن آفات خاكزي (نظير لارو شب پره زمستانه، كك ، چغندر، كرم مفتولي و …) مي‌شود. به منظور کنترل اینگونه آفات می توان بنابر توصیه، با استفاده از 30-20 کیلوگرم سبوس به همراه   20 – 10 لیتر آب و 1/5 لیتر كلروپیریفوس-ای در هکتار طعمه مسموم تهیه نمود. چون این ترکیب سیستمیک نیست محلولپاشی بایستی به نحوی صورت پذیرد که یک لایه از سم بصورت کامل روی گیاه قرارمی گیرد

موارد مصرف

آفت میزان مصرف  
سوسک کلرادوی سیب زمینی 1-2 لیتر در هزار لیتر آب  
کفشدوزک خربزه و مینوز برگ جالیز 1-2 لیتر در هزار لیتر آب  

آوانت (ایندوکساکارپ)

ماده موثره 150 گرم در لیتر با خاصیت تماسی و گوارشی

از ﮔﺮوه اﻛﺴﺎدﻳﺎزﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل آﻓﺎت ﺟﻮﻧﺪه ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲﺷﻮد. اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻛﺎﻧﺎلﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ را در آﻛﺴﻮن ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺴﺪود ﻛﺮده و از ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮنﻫﺎي ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﻛﻨﺪ. آوانت روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰي اﻋﺼﺎب ﺣﺸﺮات ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻠﺞ و ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲﮔﺮدد. ﺣﺸﺮاﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻳﻨﺪوﻛﺴﺎﻛﺎرب ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ روز از ﺑﻴﻦ ﻣﻲروﻧﺪ.
زمان کاربرد : به محض مشاهده اولین علائم آلودگی سمپاشی مورد نیاز بوده و تکرار سمپاشی در صورت نیاز لازم میباشد. مناسبترین زمان سمپاشی وقتی است که آفت در مرحله لاروی است

موارد مصرف

کرم غوزه پنبه: 250-200 میلی لیتر در هکتار

کرم پیله خوار نخور: 200 میلی لیتر در هکتار

اسپانسر

حشره کشی تماسی گوارشی است که سبب فلج شدن حشره می شود. این حشره کش از طریق فعال کردن گیرنده های استیل کولین نیکوتینیک در سیستم عصبی حشرات عمل می کند. این ماده در تمامی مراحل رشد حشره شامل تخم ،لارو و حشره بالغ موثر است.

سومی پلئو

سومی پلئو حشره كشي با ساختار شيميايي جديد و تاثير سريع است كه حاوي ماده موثره پيريداليل مي باشد

موارد مصرف

کنترل کرم میوه خوار گوجه فرنگی (هلیوتیس): 200 میلی لیتر در هکتار (هزار لیتر آب)

آگریمک گلد

اگریمک گلد دارای فرمولاسیون آب پایه است که ( 90 درصد) میزان تبخیر ترکیبات آلی موجود در فرمولاسیون را در مقایسه با سایر ترکیبات آبامکتین کاهش می دهد، تا بتواند نگرانی های بسیاری از مراجع ذیصلاح محیط زیست را در مورد مصرف مواد همراه آلی در ترکیبات سموم روغنی را بر طرف نماید
30 تا ۶۰ دقیقه پس از کاربرد، سم خود را به نزدیکی کوتیکول جهت مخالف در برگ کشانده است و کمی بیش از یک ساعت بعد از کاربری، سم به خوبی در تمام برگ پخش شده است و کنترل کنه ها به خوبی انجام می شود. وقتی اگریمک گلد به صورت محلولپاشی مورد استفاده قرار می گیرد، از طریق حرکت ترانسلامینار، وارد بر گها می شود که منجر به بروز محافظتی بسیار خوب حتی در شرایطی که تنها یک طرف برگ مورد تیمار قرار گرفته باشد، می شود.
اگریمک گلد، از طریق لامینای برگ به درون آن نفوذ می کند و به آرامی درون برگ از طریق حرکت جانبی که در برگ دارد، منتشر می شود. از این رو پوشش مناسب در زمان سمپاشی همواره توصیه می شود

موارد مصرف:

کنه دو نقطه ای خیار به میزان 185 سی سی در هزار لیتر آب

ملاحظات مصرف:

در ابتدای پیدایش آلودگی استفاده شود
2 تا 3 بار کاربری با فاصله 7 تا 14 روز با توجه به فشار آفت

استفاده از روغن معدنی باعث بهبود
اثر سم میشود

اوبرون

اوبرون داراي نحوه تاَثير جديد و متفاوت بوده كه موجب جلوگیری از ساخته شدن چربي در بدن حشره يا كنه مي گردد . بعلت نحوه ي تاثير متفاوت با ساير آفت كشهاي رايج و نيز عدم مقاومت حشرات و كنه ها در مقابل اين سم موجب گرديده تا اسپيرومسيفن يك حشره كش و كنه كش مناسبی باشد

اوبرون برای کنترل آفت مگس سفید يا عسلك و كنه ها در برنامه مديريت مقاومت ابرون روي مراحل فعال ( تخم و پوره هاي جوان ) موثر مي باشد . ابرون موجب کاهش تخم گذاري آفت و نيز كاهش تفريخ ( بازشدن ) تخم مي گردد

میزان مصرف

0/4 ليتر در هكتارعليه پوره سن يك ، تا دو نوبت در سال