اختلالات تغذیه‌ای گوجه فرنگی

عناصر ماکرو

علائم کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی

از جمله اختلالات تغذیه‌ای گوجه فرنگی کمبود نیتروژن است. علائم کمبود نیتروژن در گوجه‌فرنگی به صورت زیر ظاهر می شود

در شرایط کمبود نیتروژن برگ‌ها کوچک، ساقه‌ها و شاخه‌های جانبی معمولاً کم تشکیل می‌شود. با کمبود نیتروژن در گوجه‌فرنگی زردی برگ‌های زیرین زودتر ظاهر می‌شود. رنگ سبز مایل به زرد کمبود نیتروژن توأم با رنگ بنفش آنتوسیانین است.

کمبود نیتروژن در گوجه‌فرنگی مانند سیب‌زمینی است ولی رگبرگ‌ها ارغوانی، ساقه رنگ ارغوانی روشن تا تیره، جوانه گل‌ها زرد شده می‌ریزند. میوه‌ها کوچک و سبز روشن می مانند و وقتی برسند قرمز خوشرنگ می‌شوند.

 

علامت کمبود نیتروژن در گوجه فرنگی

سمیت نیتروژن

مصرف زیاد ازت باعث افزایش رشد رویشی تولید بوته‌های بزرگ، پیچیدن برگ‌ها، افزایش تولید گل و ریزش گلها و کاهش تولید میوه می‌شود زیرا رشد رویشی زیاد از میوه‌دهی جلوگیری می‌کند.

 مقادیر زیاد نیتروژن علاوه بر کاهش عملکرد و کیفیت محصول، سبب تشدید آفات و بیماری‌های گیاهی می‌شود. تجمع نیترات در میوه از مهم‌ترین نتایج مصرف اضافی نیتروژن است.

چرا برگها و طوقه گوجه فرنگی ارغوانی رنگ می شوند

کمبود فسفر در گوجه فرنگی

از جمله علائم کمبود فسفر در گوجه‌فرنگی ارغوانی شدن برگ و نیز طوقه گیاه است. علایم کمبود فسفر در گوجه‌فرنگی در فصول سرد بیشتر مشاهده می‌شود.

مصرف اضافی این عنصر در بروز و تشدید کمبود برخی عناصر کم‌مصرف مانند روی و آهن موثر است. مصرف فسفر به صورت سرک در مراحل مختلف رشد توصیه می‌گردد.

مصرف فسفر به صورت کودآبیاری چه در آبیاری قطره‌ای و چه در آبیاری سطحی با استفاده از منابع محلول فسفر مانند اسید فسفریک، مونوآمونیوم فسفات و مونوپتاسیم فسفات در رفع کمبود فسفر گوجه‌فرنگی موثر است.

حساس‌ترین مرحله فسفر سرک برای گوجه‌فرنگی در مرحله پس از استقرار نشا یا مرحله ریشه‌دوانی، مرحله گلدهی و مرحله تشکیل بذر است.

چرا که در این مراحل تامین فسفر کافی برای گیاه بسیار حیاتی است. کود فسفره را بایستی در زمان قبل از کاشت به همراه کود حیوانی در نوارهای کاشت گیاه مصرف نمود.

کمبود فسفر در گوجه فرنگی

سمیت فسفر

وجود زیاد فسفر باعث کمبود روی شده و نتیجه آن زرد برگی، پیچیده شدن برگ های پایینی گیاه و از بین رفتن برگها می‌باشد، گلهای کمتری تشکیل شده و عملکرد کاهش می‌یابد

چرا حاشیه برگهای گوجه فرنگی می سوزد

 مناسب‌ترین روش تعیین میزان پتاسیم مورد نیاز مزرعه گوجه‌فرنگی بر اساس آزمون خاک است. پتاسیم به گیاه کمک می‌کند تا به سرعت رشد کرده و گل و میوه تولید کند.

پتاسیم به فتوسنتز و مقاومت گیاهان به تحمل در برابر برخی از بیماری‌ها کمک می‌کند. مصرف پتاسیم عمدتاً  قبل از کشت صورت می‌گیرد.

با توجه به نیاز گوجه‌فرنگی به پتاسیم در زمان میوه‌دهی و تاثیر آن بر عملکرد و کیفیت محصول مصرف کودهای پتاسیمی نظیر سولفات پتاسیم محلول در آب در این مرحله از رشد گیاه قابل توصیه است.

از جمله علائم کمبود پتاسیم در گوجه‌فرنگی سوختگی حاشیه برگ‌ها است که عمدتاً در برگ‌های پایین قابل مشاهده است. مصرف بیش از حد پتاسیم در بروز کمبود برخی از عناصر از جمله منیزیم گزارش شده است.

پتاسیم موجب رشد متوازن میوه و کاهش ناهنجاری‌های رسیدگی مانند بلیچینگ می‌گردد. کاهش عارضه پوک شدن و پفکی شدن میوه گوجه‌فرنگی، سفتی و افزایش مواد جامد و ماده خشک میوه از جمله اثرات مصرف پتاسیم در گوجه‌فرنگی است.

علامت کمبود پتاسیم در برگ و میوه گوجه فرنگی

سمیت پتاسیم

سمیت پتاسیم باعث کاهش جذب کلسیم و بروز پوسیدگی گلگاه می‌شود

علایم کمبود کلسیم گوجه فرنگی به چه صورت بروز می کنند

از جمله اختلالات تغذیه‌ای گوجه فرنگی کمبود کلسیم است، هرچند کمبود کلسیم در گوجه‌فرنگی در خاک‌های آهکی وجود ندارد.

اما بروز سوختگی گلگاه در گوجه‌فرنگی که ناشی از کمبود کلسیم در میوه است در این مناطق مشاهده می‌شود.

شوری خاک، شرایط اقلیمی و نیز مدیریت نامناسب آب آبیاری از مهم‌ترین عوامل موثر در بروز و تشدید کمبود این عنصر غذایی در محصول گوجه‌فرنگی است.

مصرف کودهای کلسیم و به‌خصوص محلول‌پاشی آن در رفع این مشکل موثر می‌باشد.

علامت کمبود کلسیم در گوجه فرنگی

منیزیم

کمبود منیزیم در کشور شایع نیست چرا که منابع آب و خاک در ایران منیزیم مورد نیاز گوجه‌فرنگی را تامین می‌کند.

در کشت‌های گلخانه‌ای مصرف کودهای منیزیمی شایع است چرا که گوجه‌فرنگی منیزیم دوست است و نیاز به مصرف آن تقریباً بالاست.

منابع کودهای منیزیمی، سولفات و نیترات منیزیم می‌باشد که کود سولفات منیزیم به دلیل ارزانی و فراوانی آن قابلیت استفاده بیشتری دارد و به صورت محلول‌پاشی و مصرف در خاک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علائم کمبود عناصر میکرو

علادم کمبود آهن گوجه فرنگی به چه صورت بروز می کند؟

کمبود آهن در گوجه فرنگی

 علائم کمبود آهن در گوجه فرنگی: برگ‌ها دارای خال‌های قهوه‌ای بوده و برگ‌های جوان زرد هستند، علائم کمبود آهن در گوجه‌فرنگی علائم در نزدیک حاشیه و پایین برگ‌ها مشخص‌تر است.

لبه برگ‌های انتهایی شروع به کلروز کرده و به تمام برگ سرایت می‌کند.

با کمبود آهن در گوجه‌فرنگی ریزترین رگبرگ‌ها در ابتدا سبز می‌مانند، شبکه‌ای از رگبرگ‌های سبز روی بافت زرد برگ ایجاد می‌شود در نهایت برگ کاملا زرد کمرنگ می‌شود ولی نقاط نکروزی مشاهده نمی‌شود.

در مراحل پیشرفته کمبود آهن در گوجه‌فرنگی علائم از برگ‌های انتهایی شروع و به سمت برگ‌های مسن‌تر سرایت می‌کند. رشد متوقف و برگ‌ها کوچک‌تر از حالت عادی می‌شوند و گل‌ها ریزش می‌کنند.

علائم کمبود آهن در گوجه فرنگی

چرا برگهای انتهایی گوجه‌فرنگی کوچک‌تر از حالت معمول هستند

علایم کمبود روی در گوجه‌فرنگی

در صورت بروز علائم کمبود روی  برگ‌های مسن و انتهایی کوچک‌تر از حالت عادی است.

نقاط قهوه‌ای و خشکیده زیاد است (بخصوص در دمبرگچه‌ها و بین رگبرگ برگچه‌ها)، دمبرگ به سمت پایین می‌پیچد و برگ‌ها کاملا جمع می‌شوند.

در برگ‌های دارای گیاهان کمبود ، پیچش پهنک برگ، کلفتی و شکنندگی پهنک برگ و حالت اپی‌ناستی (خم شدن برگ به سمت پایین) دیده می‌شود.

در کمبود شدید نکروز سریعاً ظاهر می‌شود و تمام برگ‌ها پژمرده می‌شوند.

علامت کمبود روی در گوجه فرنگی

علائم کمبود منگنز در گوجه‌فرنگی به چه صورت نمایان می‌شود

کمبود منگنز در گوجه فرنگی

علائم اولیه کمبود منگنز به صورت نقاط قهوه‌ای روی برگ‌های جوان‌تر است که ممکن است به قسمت‌های پیرتر گیاه توسعه یابد و همه گیاه سبز رنگ پریده شود.

رگبرگ‌ها سبز و نواحی بین رگبرگی زرد می‌شوند، نقاط نکروزه در نواحی رنگ پریده ظاهر شده، کلروز آن شدت کمتری در مقایسه با کمبود آهن دارد و برخلاف آن منحصر به برگ‌های جوان نیست.

علامت کمبود منگنز در گوجه فرنگی

چرا برگهای جوان گوجه فرنگی لوله ای می شوند

در بین اختلالات تغذیه‌ای گوجه فرنگی می‌توان به کمبود مس اشاره کرد و علائم کمبود مس در گوجه‌فرنگی به صورت زیر ظاهر می‌شوند:

با کمبود مس، لبه برگ‌های میانی جوان‌تر گیاه به صورت لوله‌ای در می‌آید ولی کلروز یا نکروز مشاهده نمی‌شود و رنگ برگ سبز مایل به آبی است.

برگ‌های انتهایی کوچک و سفت شده و می‌پیچد. دمبرگ‌ها به سمت پایین خم می‌شوند، رشد ساقه متوقف می‌شود و در مراحل پیشرفته نقاط نکروز روی رگبرگ‌های وسط و اصلی ظاهر می‌شود.

علامت کمبود مس در گوجه فرنگی

چرا بین رگبرگهای گوجه فرنگی منقوطی می‌شود؟

علائم کمبود مولیبدن در گوجه‌فرنگی

کمبود مولیبدن باعث می شود برگچه‌های تمامی برگها به شکل منقوط بین رگبرگی و به رنگ زرد مایل به سبز کم رنگ در آید.

لبه‌ها رو به بالا و به شکل ناودان می‌شود کوچک‌ترین رگبرگ‌ها سبز باقی نمی‌مانند، نکروز در نواحی زرد در لبه برگچه‌های بالایی و در نهایت در تمامی برگ‌های مرکب ظاهر می‌شود و چروکیده می‌شود.

در مراحل پیشرفته علائم از برگ‌های مسن به برگ‌های جوان سرایت می‌کند اما برگ‌های لپه‌ای برای مدت طولانی سبز باقی می‌مانند.

علائم کمبود مولیبدن در گوجه فرنگی

علائم کمبود بور در گوجه‌فرنگی به چه صورت ظاهر می‌شود؟

از جمله اختلالات تغذیه‌ای گوجه فرنگی کمبود بور می‌باشد و با کمبود بور علائم زیر در گیاه ظاهر می شود:

با کمبود بر  نقطه رشد می‌میرد، گیاه بوته‌ای شده و ساقه‌ها و دمبرگ‌ها ترد و شکننده می‌شوند.

برگ‌های بالایی کلروز بین رگبرگی داشته و برگچه‌ها منقوط می‌شوند کوچک می‌مانند و به سمت پایین خم و بد شکل می شوند.

کوچک‌ترین برگچه ها قهوه‌ای شده و می‌میرند. برگ‌های میانی به رنگ نارنجی مایل به زرد در آمده، رگبرگ‌ها بنفش یا زرد می‌شود. برگ‌های مسن‌تر به رنگ سبز مایل به زرد می‌شود.

نقاط رشد در شاخه‌های جدید جانبی می‌میرند و برگچه‌ها خیلی سست و شکننده می‌شوند.

علامت کمبود بر در برگ و میوه گوجه فرنگی

جهت اطلاع از زمان و نحوه مصرف کود در گوجه‌فرنگی به بخش مدیریت تغذیه مراجعه کنید.

2 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *